aktuality

Ďakovné listy pre tretiakov SOŠ drevárskej Spišská Nová Ves

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Primátor Spišskej Novej Vsi Ing. Pavol Bečarík prijal pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov zástupcov škôl na území mesta. Ocenil ich vynikajúcu reprezentáciu školy a mesta.

Boli medzi nimi aj žiaci SOŠ drevárskej Spišská Nová Ves – víťazi česko-slovenskej súťaže budúcich remeselníkov – stolárov SUSO 2019. Ako víťazi slovenského finále sa Ján Geletka a Matej Ševčík prebojovali do pražského finále, ktorého sa tiež stali víťazom. Obaja sú žiakmi SOŠ drevárskej Spišská Nová Ves (III.B).

Spolu s nimi ocenil primátor aj žiačky tejto školy (III.A) Evu Hrobárovú a Lauru Suchú. Eva Hrobárová sa presadila vo fotografickej súťaži pri príležitosti Svetového dňa vody za víťaznú fotografiu „Chyť si ma“. Laura Suchá získala 2. miesto v celoslovenskej súťaži v komikse, keď stvárnila výtvarno-literárnu podobu podľa príbehu Margity Figuli „Tri gaštanové kone“.

SOŠ drevárska Spišská Nová Ves zabezpečuje v aktuálnom školskom roku 2019/20 vzdelávanie 403 žiakov. V drevárskych odboroch pripravuje 201 žiakov pre budúce povolania. Teoretickú a praktickú výučbu tiež absolvuje 33 stolárov a 11 čalúnnikov. 

Ďakovné listy pre tretiakov SOŠ drevárskej Spišská Nová Ves
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina