aktuality

Firma 4.0 – realita nebo sen?

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

80 % podnikatelských subjektů má o pojmu digitální firma alespoň nějakou představu, nejčastěji si pod tímto pojmem vybaví něco spojené s výpočetní technikou a digitalizací dokumentů. Vyplývá to z výsledků průzkumu agentury IPSOS pro AMSP ČR.

Tento výzkum ukazuje, že pojmy mohou být dojmy a že nám chybí systematičnost a metodika nejen pro posouzení hloubky digitalizace firmy, ale i jasné definice pro globální srovnání. Digitální firma je proto pro většinu podnikatelů velmi široký pojem. Svědčí o tom odpovědi respondentů typu: „Firma, která využívá prostředky výpočetní techniky v maximální míře, prezentuje se na internetu, komunikuje se zákazníky e-mailem apod.“ nebo „Jakákoliv společnost, která spravuje média, využívá internet, využívá data a informace a pracuje s nimi, ale nevytváří žádné hmotné statky.“

75 % malých a středních firem/OSVČ využívá ke své činnosti alespoň jednu moderní technologii, nejčastěji to bývá internet věcí, online marketing či cloud.

Evžen Reitschläger, místopředseda představenstva AMSP ČR uvádí: „Z průzkumu vyplývá jedna pozitivní věc: české firmy se o digitalizaci zajímají, o čemž svědčí i fakt, že téměř 1/3 investuje do vzdělávání svých zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností. Je také zřejmé, že čím dál více firem ztratilo ostych a věří v cloudové služby a jejich bezpečnost, proto se nebojí utratit i vyšší částky výměnou za bezpečné externí úložiště dat.“

83 % podnikatelských subjektů investuje do modernizace firmy, nicméně do digitalizace firmy obecně jich investuje pouze 41 %.

Pokud neznáme hloubku digitalizace firmy, je obecná investice do digitalizace velmi relativní. Např. nákup mobilních telefonů, tiskáren a počítačů sice přinese technologický pokrok, ale z hlediska digitalizace jen v tom případě, že byl napřed vytvořen koncept a strategie firmy na základě dokumentace všech procesů. Vezmeme-li si šíři pojmu Digitalizace firmy, je až alarmující, že 50 % podniků do digitalizace neinvestuje vůbec.

Firmy a živnostníci se nejčastěji domnívají, že by hlavním přínosem moderních technologií ve firmě mělo být zejména zvýšení produktivity práce a snížení administrativy.

Hlavní přínosy digitalizace české firmy znají a jejich očekávání jsou správná. Bez jasné vize, investic a šťastné volby dodavatele daných nástrojů je cesta k dosažení výsledků velmi trnitá a v konečném důsledku i finančně náročná. Karel Dobeš, předseda představenstva AMSP ČR, k tomu uvádí: „Produktivita práce je široký pojem a k jejímu navýšení je nutná jako první krok optimalizace procesů a jasná definice rozhraní mezi procesy. Pak jako druhý krok se může digitalizací těchto procesů dostavit kýžený výsledek. Digitalizace chaosu chaos jen zvětší.“

62 % subjektů realizuje podporu průběhu procesů nasazením softwaru s manuálním průběhem.

Tento výzkum potvrzuje skutečný stav digitalizace. 12 % firem má softwarem řízený průběh procesů a z toho 7 % s manuální podporou. Zde jsou jasné možnosti navýšení produktivity odstraněním rutinních operací a optimalizací přenosu dat. „Z výsledků plyne, že většina českých společností má k digitalizaci všeobecně konzervativnější přístup a rozhodnutí vedoucích pracovníků o tom svěřit některé procesy pouze softwaru tak v mnoha případech zůstává jen v podobě úvah, případně papírových studií,“ doplňuje Evžen Reitschläger.

Nejčastěji ve firmách komunikace mezi jednotlivými odděleními probíhá elektronicky, nicméně bez jednotného systému.

Téměř polovina českých firem neřeší integrální komunikaci ve své firmě pomocí digitálních nástrojů. Až 50 % českých podniků i větší velikosti stále komunikuje skrze e-mailové schránky. Komunikace bez jednotného systému znamená nejen ztrátu času, ale také možnost kontroly přenosu a tím snížení bezpečnosti firemních dat. Vytvoření komunikačního a datového modelu firmy není jednoduché, ale pokud ho firma bude mít a bude se jím řídit, může její majitel už jen z hlediska bezpečnosti dat klidně spát.

80 % firem a živnostníků se domnívá, že je již připravena na digitální komunikaci se státní správou, na druhou stranu přibližně polovina malých a středních firem se domnívá, že státní správa prozatím není připravena na digitální komunikaci s firmami.

O něco více se domnívají, že jsou připraveny na digitální komunikaci se státní správou firmy než živnostníci, zejména ty s vyšším obratem. V podstatě se situace v poslední době vylepšuje a stát pochopil, že firmy jsou zákazníci a pokud jim nadiktuje něco, co je obtížné pro realizaci přenosu dat, tak se mu to nakonec negativně vrátí. České společnosti se cítí být připraveny na komunikaci se státem formou digitálních nástrojů. Datová schránka je jedním z nástrojů, na který si české firmy rychle zvykly a hojně ho využívají. I z toho lze soudit, že firmy jsou připraveny komunikovat se státem napříč úřady.

Zdroj: AMSP ČR

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina