aktuality

Drevo, slama a hlina v trvalo udržateľnej výstavbe

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Študenti programu Drevené stavby a zamestnanci Katedry drevených stavieb Technickej univerzity Zvolen sa snažili dostať na pôdu univerzity renomovaných odborníkov na alternatívne a prírode blízke spôsoby výstavby. Aj vďaka podpore združenia Green Team zostavili program konferencie „Drevo, slama a hlina v trvalo udržateľnej výstavbe“. Verejnosti prístupné prednášky sa uskutočnili 25. novembra 2019.

Bezplatnej konferencie sa zúčastnilo 146 zaregistrovaných účastníkov, ktorí mali záujem zoznámiť sa s novými stavebnými hmotami a technológiami.

Úvodný príhovor predniesol Mgr. art. Bjørn Kierulf – riaditeľ architektonického štúdia Createrra. Na Slovensko prišiel z Nórska ešte pred revolúciou a na Slovensku chce presadzovať ďalšiu revolúciu – pasívny štandard a zdravé stavebné materiály. Veľa poznatkov už detailne pripravil na realizáciu počas uplynulého štvrťstoročia. Vo svojej novej prednáške sa venoval problematike ako nízkoenergetické či pasívne domy môžu prispieť k zníženiu katastrofických vplyvov na životné prostredie a predstavil alternatívny stavebný systém s využitím slamy – prefabrikované panely Ecococon.

Konferenciu zavŕšil prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. – vedúci Katedry drevených stavieb Drevárskej fakulty TU Zvolen pohľadom z akademického prostredia na ultra-nízkoenergetické, takmer nulové či pasívne stavby. Rozobral problematiku hodnotenia budov a ich stopy na životnom prostredí z hľadiska životného cyklu, prezentoval metódy a nástroje analýzy LCA.

Medzi tým odzneli prezentačné prednášky Mgr. Michala Zibrina, Mgr. Ľubice Gulášovej a Michala Čajku.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina