aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 8.listopadu 2019 ve Věstníku ÚNMZ č. 11/2019 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu na období II. pololetí 2019.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají výrobců obráběcích strojů, elektromechanického nářadí, zpracovatelů dřeva, výrobců nábytku a firem zaměřených na stavebnictví. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 6. 12. 2019) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese normalizace@agentura-cas.cz.

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 12, 16, 20, 21, 49, 66, 67, 72, 73, 91 a 94 vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD):
• ČSN č.ú. 12 0010 • Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 1: Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí , osvětlení a akustiky – Modul M1-6 (PMD: EN 16798-1:2019)
• ČSN č.ú. 16 0005 • Stavební kování – Kování pro posuvné a skládací dveře – Požadavky a zkušební metody (PMD: EN 1527:2019)
• ČSN č.ú. 16 0006 • Bezpečnostní úschovné objekty – Klasifikace zámků s vysokou bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření (PMD: EN 1300:2018)
• ČSN č.ú. 20 0018 • Obráběcí stroje – Environmentální hodnocení obráběcích strojů – Část 1: Metodika návrhu energeticky účinných obráběcích strojů– Zkoušky přesnosti (PMD: ISO 14955-1:2017)
• ČSN č.ú. 20 0019 • Podmínky zkoušek obráběcích strojů se stolem variabilní výšky – Zkoušky přesnosti – Část 2: Stroje se svislým vřetenem (PMD: ISO 1701-2:2004)
• ČSN č.ú. 20 0020 • Obráběcí stroje – Environmentální hodnocení obráběcích strojů – Část 2: Metody měření energie dodávané do obráběcích strojů a komponentů obráběcích strojů (PMD: ISO 14955-2:2018)
• ČSN č.ú. 20 0021 • Podmínky zkoušek obráběcích strojů se stolem variabilní výšky – Zkoušky přesnosti – Část 1: Stroje s vodorovným vřetenem (PMD: ISO 1701-1:2004)
• ČSN č.ú. 21 0001 • Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Lisy – Část 2: Bezpečnostní požadavky pro mechanické lisy (PMD: EprEN ISO 16092-2+ ISO/FDIS 16092-2)
• ČSN č.ú. 21 0002 • Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Lisy – Část 4: Bezpečnostní požadavky pro pneumatické lisy (PMD: EprEN ISO 16092-4+ ISO/FDIS 16092-4)
• ČSN č.ú. 49 0014 • Žebříky – Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry (PMD EN 131-1:2015+A1:2019)
• ČSN č.ú. 66 0009 • Lepidla – Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny – Stanovení elektrického odporu filmů lepidel a sestav (PMD: EN ISO 22637:2019+ ISO 22637:2019)
• ČSN č.ú. 66 0015 • Lepidla – Metody zkoušení lepidel na plastové nebo pryžové podlahové krytiny nebo tapety – Stanovení rozměrových změn po urychleném stárnutí (PMD: EN ISO 22635:2019+ ISO 22635:2019)
• ČSN č.ú. 67 0028 • Nátěrové hmoty – Stanovení tloušťky nátěru (PMD: EprEN ISO 2808+ ISO 2808:2019)
• ČSN č.ú. 72 0037 • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovené krátkodobé nasákavosti při částečném ponoření (PMD: EN ISO 29767:2019+ ISO 29767:2019)
• ČSN č.ú. 72 0041 • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovené dlouhodobé navlhavosti při difuzi (PMD: EN ISO 16536:2019+ ISO 16536:2019
• ČSN č.ú. 72 0042 • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovené krátkodobé nasákavosti při částečném ponoření (PMD: EN ISO 29767:2019+ ISO 29767:2019)
• ČSN č.ú. 73 0105 • Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti – Část 1: Obecné požadavky (PMD: EN 14081-1:2016+A1:2019 (CPR))
• ČSN č.ú. 91 0022 • Bezpečnostní úschovné objekty – Klasifikace a metodika zkoušek požární odolnosti – Lehké ohnivzdorné skříně (PMD: EN 15659:2019)
• ČSN č.ú. 91 0023 • Vizuální hodnocení povrchu nábytku – (PMD: EN 17214:2019)
• ČSN č.ú. 91 0024 • Bezpečnostní úschovné objekty –Klasifikace a metody zkoušení požární odolnosti – Část 1: Datové skříně a vložné disketové schránky (PMD: EN 1047-1:2019)
• ČSN č.ú. 94 0027 • Zařízení hracích ploch – Přenosné a trvale instalované branky – Funkční a bezpečnostní požadavky a zkušební metody (PMD: EN 16579:2018+AC:2019)

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
• č.ú. 12 0010
: Univerzitní centrum Energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad
• č.ú. 16 0005, 66 0012, 66 0015, 72 0037, 73 0015 a úkoly ve třídách 91 a 94: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
• č.ú. 16 0006: Asociace Technický bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
• úkoly ve třídách 20 a 21: Svaz strojírenské technologie, Politických vězňů 1419/1, 113 42 Praha 1
• č.ú. 49 0014: Ivana Petráchová, dpt.,Palackého třída 2541/100, 612 00 Brno 12 – Královo Pole
• č.ú. 67 0028: SVÚOM s.r.o., U Měšťanského pivovaru 934/4 170 00 Praha 9 – Holešovice
• č.ú. 72 0041 a 72 0042: Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o., Pražská 810/16, 102 02 Praha 15 – Hostivař

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina