aktuality

Německý nábytkářský průmysl v číslech

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Německý časopis „möbel kultur“ zopakoval spolupráci s asociacemi dřevařského a nábytkářského průmyslu v Severním Porýní-Vestfálsku (Verbände der Holz- und Möbelindustrie Nordrhein-Westfalen), aby znovu představil studii nejnovějších čísel, grafiky a analýz z nábytkářského průmyslu. Jedním ze zjištění je, že Polsko je stále lídrem, pokud jde o dovozy do Německa. Mezi prvních pět importérů dále patří Čína, Česká republika, Itálie a Maďarsko.

Němečtí výrobci kuchyní na prvním místě

Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi zaujímá německý kuchyňský nábytek vedoucí postavení nejen v oblasti objednávek, ale také v oblasti technologie a designu, jak ukazuje nejnovější studie časopisu „möbel kultur“.

Vysoký exportní poměr 40 procent poskytuje německým společnostem určitou míru nezávislosti na jejich domácím trhu, což se zpožděním oslabuje. Příjem objednávek v roce 2018 ukazuje, že němečtí výrobci kuchyňského nábytku dosahují růstu tržeb v mezinárodním obchodě 6,7 % a na domácím trhu 7,28 %.

Propagace vysoké kvality čalouněného nábytku

Průměrné ceny v odvětví čalouněného nábytku se výrazně zvýšily, protože téměř dvě třetiny německého čalouněného nábytku se vyrábějí ve východní Evropě, kde mzdové náklady prudce vzrostly. Dalším důvodem tohoto růstu cen je trend nábytku, který si zachovává svou hodnotu, jako je nábytek s relaxační funkcí.

Specializovaný obchod se zaměřuje na reklamu založenou na cenách, ale bylo by lepší se soustředit na strategii, v níž je nábytek považován za kulturní majetek a ve kterém zejména velcí maloobchodníci zdůrazňují svou vysokou kvalitu prostřednictvím vhodných kampaní. Výkonnost prodeje v roce 2018 klesla o 1,53 % na domácím trhu a o 2,18 % mimo Německo.

Růst především v zahraničním obchodu

V roce 2018 zaznamenalo odvětví bytového nábytku pokles tržeb v Německu o 1,2 procenta a v zahraničí o 1 procento. Čísla za první čtyři měsíce roku 2019 se výrazně zlepšila na domácím trhu o 3,33 % a v zahraničí o 8,33 %.

Oproti odvětví kuchyňského nábytku je v oblasti bytového a ložnicového nábytku pozitivnější trend v exportu. Růst je proto do značné míry tažen vývozem, tzn., že z pozitivního trendu těží pouze firmy se silným zaměřením na export.

Věkový profil v nábytkářském průmyslu je příliš nevyvážený

Úroveň absence z důvodu nemoci mezi únorem a dubnem 2019 odhalila ve srovnání s předchozím rokem mírný nárůst o 1,3 procenta. Nejnižší počet dní nemoci byl zaznamenán v kategorii kuchyně a koupelny, nejvyšší v čalouněném nábytku.

Důvodem je věkové rozdělení v obou segmentech. Starší zaměstnanci mají nejvyšší míru nemocnosti a jsou nejsilněji zastoupeni v čalouněném nábytkovém průmyslu. Odvětví by proto mělo přijmout protiopatření prostřednictvím zlepšeného řízení zdraví.

Nábor mladých talentů v rané fázi

V celém výrobním sektoru je ve věku 18 až 30 let 20,5 % zaměstnanců, přičemž v nábytkářském průmyslu je to pouhých 15 %. Pokud jde o věkovou skupinu od 51 do 60 let, je tento poměr 27,7 % ve srovnání s 34,2 % v nábytkářském průmyslu.

Když dnešní generace lidí ve věku 41 až 50 let odejde do důchodu, objeví se známky vážného nedostatku juniorského personálu a kvalifikovaných pracovníků. Odvětví by se na to mělo připravit tím, že učiní pracovní místa atraktivnější pro mladší zaměstnance a výslovně se zaměří na silný „employee branding“.

Vývozní trh číslo jedna: Francie

Francie zůstává zdaleka nejsilnějším vývozním trhem německého nábytku. Výkonnost v jednotlivých segmentech se však značně lišila. V kuchyňském nábytku došlo k výraznému přebytku zahraničního obchodu, přičemž dovoz klesl na současnou úroveň pod 3 %.

Odvětví čalouněného nábytku představuje poněkud odlišný obrázek, protože se silně zaměřuje na domácí prodej – poměr vývozu leží pod 20 %. Francie je zdaleka nejdůležitějším vývozním trhem a v roce 2018 zaznamenala nárůst vývozu o 6,6 %. Blížící se odchod Spojeného království z Evropské unie již má dopad s 5,3% poklesem vývozu.

Polsko zůstává nejdůležitějším zdrojem dovozu

Polsko nadále zaujímá dominantní postavení, pokud jde o dovoz: výrobky dovážené ze sousední země tvoří dobrou čtvrtinu všech jeho dovozů. V roce 2018 vzrostly o 2,2 %. Další čtyři pozice v první pětce zaujímají Čína, Česká republika, Itálie a Maďarsko. Dovoz z těchto zemí se však v roce 2018 snížil o 2,08 %.

Zvýšené náklady na energii

Účinné řízení nákladů je nezbytné, pokud jde o úspěšné fungování středních společností. Ceny materiálů, jako dřevo a kovy, se snížily, ale náklady na energii stále rostou. To pro nábytkářský průmysl představuje problém, protože rostoucí využívání technologií a automatizace znamená více energie.

S rostoucími náklady na energii má tento trend dvojí dopad na nábytkářský průmysl. V důsledku toho bude nadále růst požadavek na udržitelnou výrobu a výrobu energie, pokud mají podniky zůstat komerčně životaschopné.

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina