drevostavby výstavy

Nyní největší stavební veletrh v ČR, pražský FOR ARCH, oslavil třicátiny

Nyní největší stavební veletrh v ČR, pražský FOR ARCH, oslavil třicátiny
twd
twd
twd
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Předposlední zářiovou sobotu (21. 9. 2019) skončil na výstavišti PVA EXPO v Praze – Letňanech v pořadí 30. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, pod jehož hlavičkou byly prezentovány výrobky a služby z pěti více či méně propojených oborů – Stavební prvky a materiály, Elektrotechnika a zabezpečení, Vytápění, Dřevostavby a Bazény, Sauny & SPA. Oproti loňsku mírné navýšení počtu vystavovatelů a o téměř 4 tisíce více návštěvníků bylo jasným dokladem toho, že tento veletrh byl i letos přední českou událostí ve stavebnictví.

Na letošní 30. ročník veletrhu FOR ARCH zavítalo 72 656 návštěvníků, což je o 3638 lidí více než loni. Na hrubé výstavní ploše 39 402 m2 se jim představilo 791 vystavovatelů (loni 786), z toho 85 zahraničních ze 17 zemí (loni 88 z 15 států). Ti zde ve svých expozicích s celkovou čistou plochou 20 940 m2 (loni 20 843 m2) prezentovali nejnovější trendy a technologie ve stavebnictví a přidružených oborech.

Stavebnictví si žádá nejen odpovídající legislativu…

Součástí jubilejního ročníku veletrhu byl podobně jako v předchozích letech pestrý doprovodný program, který na výstaviště přilákal řadu zájemců z řad jak oborné, tak i laické veřejnosti. A to již v úterý 17.9. v zahajovací den veletrhu při příležitosti třetího ročníku odborné konference TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: digitalizace/stavební právo, která se věnovala blížícím se milníkům českého stavebnictví. To si během prvního pololetí, co se poptávky nebo množství zakázek týče, vedlo velmi dobře, podobně jako loni, kdy se u nás podle ČSÚ dokončilo téměř 20 tis. bytů a bylo prostavěno 275 mld. Kč. Nicméně budoucí úspěch českého stavebnictví nezávisí jen na stavu ekonomiky. Hlavním tématem úvodní panelové diskuse, proběhnuvší za účasti ministryně pro místní rozvoj Ing. Kláry Dostálové a náměstka ministra průmyslu a obchodu Ing. Eduarda Muřického, proto byla rekodifikace stavebního práva (rozsáhlá právní úprava), která má reflektovat legislativní a správní překážky, jež komplikují přípravu a realizaci staveb.

„Jeden úřad, jedno razítko, jedno povolení a také jedno úložiště dat včetně jednoho výkladu stavebního práva a další zjednodušení – to je náš cíl“ zopakovala z loňska na konferenci ministryně Ing. Klára Dostálová, která zmínila nutnost vytvoření jednotné soustavy úřadů i integraci dotčených orgánů při stavebním řízení. Podle její vize bude blízkou budoucností dvoustupňové stavební řízení, kdy by měl mimo jiné vzniknout nejvyšší stavební úřad. „Je důležité, což se ukazuje nyní např. při práci na rekodifikaci veřejného stavebního práva, aby mezi sebou investoři, developeři, projektanti, ale i zástupci státní správy, samosprávy, akademické obce a vystavovatelů vedli dialog a neustále mezi sebou komunikovali. Jedině tak můžeme dojít ke společnému cíli, jímž je zjednodušení stavebního řízení,“ doplnila ministryně. Podle zmíněného náměstka MPO Ing. Muřického ústřední technologickou výzvu pro stavebnictví představuje digitalizace. V debatě přítomných odborníků z oblasti stavebnictví pak byly probírány pojmy jako BIM (informační modelování staveb), digitalizované stavební řízení nebo inteligentní budovy. Správné využití dat umožňuje bezchybné plánování, které snižuje jak vícenáklady, tak množství odpadů a šetří čas. Inteligentní budovy pak slibují zdravější vnitřní prostředí, pohodlnější život, a to vše při současné úspoře energie.

…ale i kvalifikovaný personál

Přetrvávající výzvou pro tuzemský stavební sektor je dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných pracovníků, neboť kromě inženýrů, kteří si dokáží porozumět s novými materiály a stavebními postupy, jsou potřeba především zkušení a šikovní řemeslníci, kteří stavby realizují. I přes nábor zahraničních pracovníků se této výzvě podle odborníků nedá čelit z roku na rok a je proto nutné zájem o řemeslo podporovat již u dětí a studentů. Například tak, jak už to více jak dvě desetiletí dělá veletrh FOR ARCH, který tradičně část výstavní plochy dává k dispozici řemeslům. A to jak na stáncích prezentujících se firem, tak i v rámci finálového kola Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO, kde se letos již po třiadvacáté utkali nejlepší čeští a slovenští učni z oborů truhlář, zedník, kameník a pokrývač, a o jejímž průběhu jsme informovali ZDE. Toto soutěžní klání mohli návštěvníci sledovat od zahájení veletrhu až do pátečního večera v hale č. 6 let­ňanského výstaviště, kde v závěrečný den pořadatelé dali prostor programu Řemeslo dětem. Byl určen pro nejmenší účastníky veletrhu, kteří si zde mohli zábavnou formou některé ze stavebních řemesel vyzkoušet ve spolupráci se zkušenými lektory.

Veletrh FOR ARCH byl tradičně nejen přehlídkou stavebních výrobků a služeb, ale i zdrojem informací z přidružených oblastí, ovlivňujících průběh a rychlost realizace stavby, kterou může protáhnout např. územní rozhodnutí, sousedský spor, specifické místní podmínky nebo neobvyklý požadavek zákazníka. Odpovědi na s tím spojené otázky takříkajíc napříč obory bylo možné nalézt v osmi poradenských centrech (p.c.) zaměřených na stavební zákon a další předpisy ve výstavbě (p.c. ČKAIT), na okna a stínící techniku, na zabezpečení domova (p.c. Ministerstva vnitra), dále pak na vytápění, na problematiku dřevostaveb (p.c. ADMD), na světlo a osvětlování a také na oblast bazénů a saun.

Praktické informace a novinky i na stáncích

Na nezájem návštěvníků si tradičně nemohli stěžovat nejen vystavovatelé, jejichž výrobek získal některé z ocenění v soutěži Grand Prix o nejlepší exponát, ale i mnozí z těch, jejichž výrobky ocenění nezískaly nebo je nepřihlásili – z nejrůznějších odvětví stavebnictví včetně interiérového vybavení. Z oceněných vystavovatelů (cenou Grand Prix) se nemalé pozornosti majitelů nejen rodinných domů těšila expozice pražské společnosti AITAA systém s.r.o. s výrobou v Uherském Brodě. Konkrétně pak v ní prezentovaný stejnojmenný modulární a multifunkční plotový systém, nabízející řešení pro místa, která z různých důvodů disponují omezeným prostorem, jako jsou např. zahrady domů v satelitní zástavbě, mateřské a základní školy, anebo sportoviště ve veřejném sektoru. Jedná se o spojení klasického pojetí plotu a funkčního využití v něm integrovaného modulu s různými sklopnými prvky, které lze snadno sklopit a po použití opět uschovat, a přitom zachovat prostor bez trvalého zastavění. Tyto moduly, nabízené v různých provedeních, jako např. v Praze prezentovaný Truhlík, Pelech pro kočičího mazlíčka, Sedák a Houpák, anebo dalších obsahujících zahradní gril, posilovací prvky, pergolu, sušák na prádlo či retenční nádrž, jsou vyráběny v kombinaci sestavitelné ocelové konstrukce a dřevěného opláštění latěmi ze sibiřského modřínu. Kotví se pomocí zemních vrutů nebo patek. Kromě toho jsou snadno aplikovatelné jak v závěsné verzi na stávající pevné ploty (např. betonové), ale také v oboustranné tzv. „sousedské“ verzi, kde každý ze sousedů může využívat stejný modul jinak a uspořit tak pořizovací náklady.

Čestné uznání odborné poroty získal montážní systém pro předsazenou montáž oken (dřevěných, plastových, hliníkových) do stavebních otvorů v rovině tepelné izolace stavby. Cílem této montáže je eliminace tepelných mostů a posun izotermy rosného bodu mimo plochu okna, čímž se dá zabránit tvorbě nežádoucího kondenzátu v zimních měsících. Základ systému tvoří 80 mm široké profily z vysoko komprimovaného EPS, vyráběné v tloušťkách od 70 do 230 mm (v závislosti na tloušťce tepelné izolace), které se pomocí rybinového spoje dají libovolně napojovat do potřebné délky a jsou schopné přenášet vysoké zatížení. Podle výrobce je lze integrovat do izolačních zón všech fasádních systémů, kde se vzájemně utěsňují speciálním hybridním polymerem a k nosnému podkladu (stěnám stavby) se mechanicky fixují pomocí vrutů. Okenní rámy se pak k těmto profilům upevňují rovněž vruty bez nutného předvrtání otvorů.

Ve veletržní sekci věnované dřevostavbám se nemalá pozornost návštěvníků soustředila na expozici pražské společnosti Modulární domky s.r.o., tvořenou jí největším vyráběným modulem M-15. Tím je menší rodinný domek 3+kk o rozměrech 4,32×15,11 m s užitnou plochou 51,8 m2 (s výškou stropu 2,5 m), zhotovený formou sendvičové konstrukce obvodového pláště s hlavními nosnými KVH hranoly v průřezech 60×140/240/260 mm (stěny, podlaha, strop). Standardně je vyráběn s rovnou střechou (na přání zákazníka i s pultovou nebo sedlovou) a opatřen dřevěnou fasádou (případně perlinkovou omítkou). Ve standardní variantě je celý postaven ve výrobních prostorách, odkud je po naložení jeřábem transportován na staveniště, kde je uložen na betonové patky nebo ocelové zemní vruty. Spolu s tímto modulem firma standardně vyrábí ještě čtyři menší moduly, které v případě požadavku větší užitné plochy je možné skládat jak vedle sebe, tak i na sebe do patra.

Milovníci starých rustikálních interiérů mohli takříkajíc popustit uzdu své fantazii v expozici společnosti MD WOOD s.r.o. z Chrástu u Chrudimi, specializující se na výrobu podhledových prken, třívrstvých biodesek, prkenných a mozaikových obkladů, zhotovených ze starých použitých prken a trámů. Mimo to si zde mohli vybrat nebo se nechat inspirovat designovými stoly, skříněmi či dveřmi, prodávanými pod obchodní značkou SD WOOD, při jejichž výrobě firma spolu se starým dřevem používá i vlastnoručně vytvářené ultralehké kamenné obklady a ručně kované doplňky.

Na stejnou notu, co se starého dřeva týče, byla částečně naladěna také expozice společnosti Wood & WoodWay s.r.o. ze Sokolnic na Brněnsku. Jedná se o dalšího z tuzemských výrobců designových dřevěných obkladů (deskových i palubkových), pro které kromě starého dřeva využívá i dřevo nové, dále pak dřevo tzv. průmyslově loftové nebo v kombinaci s kovaným železem. Kromě toho se zaměřuje na nejrůznější designové předměty ze dřeva, jako jsou obrazy, nástěnné hodiny, dřevěná pera, podtácky, manžetové knoflíčky, opaskové přezky, hřebeny či návštěvníkům veletrhu představené náramkové hodinky, motýlci, sluneční brýle a v neposlední řadě zde mnohými dámami i pány obdivované kabelky a diplomatky v cenách od 7700 do 14 600 Kč včetně DPH.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina