aktuality

Konferencia Drevo, slama a hlina v trvalo udržateľnej výstavbe

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Katedra drevených stavieb Drevárskej fakulty TU Zvolen sa orientuje na stavebnú oblasť zameranú na drevené konštrukcie, vrátane navrhovania stavebných konštrukcií, technológie výroby, statiky, stavebnej fyziky, priestorovej a stavebnej akustiky, vlastnosti konštrukčných materiálov, exteriérové a interiérové stavebné výrobky. Pedagógovia katedry zabezpečujú výuku študentov a katedra je garantom pre viaceré študijné programy v dennej a externej forme štúdia.

Pracovníci katedry sa venujú taktiež výskumu v spomínanej oblasti a v prípade potreby aj odbornému poradenstvu, úzko spolupracujú s domácimi a zahraničnými partnermi z akademického a komerčného prostredia. Logickým vyústením ich snaženia je usporadúvanie odborných podujatí, ktorými chcú v spolupráci s renomovanými externými spolupracovníkmi sprostredkovať najnovšie poznatky v danom odbore pre všetkých, ktorí sa o ne zaujímajú.

Najnovším podujatím je pripravovaná jednodňová konferencia, pripravovaná na 25. novembra 2019 na TU vo Zvolene: „Drevo, slama a hlina v trvalo udržateľnej výstavbe“.

„Nie je to utópia ani rozprávka, hoci sa bratia Grimmovci snažili presvedčiť všetkých čitateľov, že jedine kamenný dom ochráni jeho obyvateľov pred poveternostnými vplyvmi a poskytne komfort bývania. Ale slama, hlina a drevo zažívajú v dnešných časoch renesanciu v stavebníctve v tzv. ekologických a prírode blízkych stavbách. Najnovšie trendy a stavebné postupy dávajú za pravdu všetkým, ktorí sa o podobné konštrukčné systémy zaujímajú a používajú ich v praxi,“ hovorí prof. Ing. Jozef Štefko, PhD., vedúci Katedry drevených stavieb Drevárskej fakulty TU Zvolen.

Preto v panelových prednáškach dostanú priestor odborníci, ktorí sa roky tejto téme venujú – Mgr. art. Bjørn Kierulf (Architektonický ateliér Createrra: prefabrikáty EcoCocon), Mgr. Michal Zibrin (Organica: slamonosné domy), Mgr. Ľubica Gulašová (Arterre: hlinené omietky) a prof. Ing. Jozef Štefko, PhD. (drevostavby – energia – udržateľnosť). Podiel stavieb, predovšetkým rodinných domov, ktoré sa na Slovensku ročne postavia a odovzdajú do užívania a sú postavené na báze dreva s využitím aj slamy a hliny, kontinuálne rastie a predstavuje potenciál, ktorý môže osloviť vidiecke obyvateľstvo, ale hodí sa aj do veľkých mestských celkov.

„Je dôležité, aby sa so všetkými konštrukčnými systémami oboznámili aj naši študenti, ktorí v budúcnosti môžu pôsobiť nielen ako praktickí stavitelia, ale budú môcť využiť tieto vedomosti aj v projekcii či plánovaní reálnych domov. V súvislosti so sprísnením noriem na dosiahnutie energetickej nezávislosti s využitím moderných stavebných postupov a technológií je to o to dôležitejšie,“ uzatvára profesor Štefko.

Vstup na konferenciu je voľný po on-line registrácii TU.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina