aktuality

Drevostavby a zahraničná spolupráca

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Európsky zväz výrobcov drevostavieb (EFV) oslávi v roku 2020 svoje 20-te výročie existencie. Slovenskí drevostavbári v ňom úspešne účinkujú už takmer desiatku rokov a aj vďaka intenzívnej zahraničnej spolupráci s poprednými európskymi zväzmi nadviazali nejeden cenný kontakt a získali cenné inšpirácie. Na valnom zhromaždení EFV, ktoré sa konalo v polovici septembra, sa predstavitelia Sekcie drevostavieb Zväzu spracovateľov dreva SR (SD ZSD SR) a Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD) z Českej republiky dohodli na zintenzívnení vzájomných kontaktov.

„Sme hneď za rohom a nevieme o sebe toľko, koľko by sme potrebovali. Nielen preto, aby sme vedeli o sebe ako o konkurentoch, ale predovšetkým kvôli tomu, že všetci riešime podobné problémy, ktoré bránia lepšiemu umiestneniu drevených stavieb na našich trhoch. Nehovoriac o tom, že historicky ešte stále existujú presahy ponad hranice našich štátov a to nielen osobné, ale aj firemné a realizačné,“ povedal o spolupráci oboch združení Ing. Robert Lukáč, predseda SD ZSD SR z firmy WHC, s.r.o. Bratislava. Preto netrvalo dlho a dvaja zástupcovia Výkonnej rady ADMD navštívili nielen firmu WHC, s.r.o., ale zaujímali sa aj o prácu SD ZSD SR.

„Našli sme veľa spoločných tém, o ktorých má význam sa rozprávať, konzultovať a spoločne ich aj riešiť. Aj v Českej republike intenzívne debatujeme o nevyhnutnosti zmeny našej protipožiarnej normy, aby sme dokázali stavať vyššie a viacpodlažné budovy. Rovnako zápasíme s nedostatkom kapacít a odbornej pracovnej sily, preto vnímame automatizáciu a robotizáciu vo výrobe ako jeden z dôležitých prvkov modernizácie firiem, podobne ako u vás na Slovensku,“ potvrdila Ing. Lenka Trandová, riaditeľka ADMD.

Nepochybne zaujímavou témou zostáva aj užšia spolupráca združení a firiem na pôdoryse V4, k čomu sa predbežne pozitívne vyjadrili aj zástupcovia poľských a maďarských firiem. Tém je veľa, spolupráca môže nabrať intenzívnejšie kontúry aj prostredníctvom konferencií a seminárov, na ktorých sa všetci zainteresovaní budú podieľať účasťou či spoluorganizovaním.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina