aktuality

Prezident Zväzu spracovateľov dreva SR Ing. Igor Patráš navštívil TUZVO

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Rektor Technickej univerzity vo Zvolene prof. Rudolf Kropil privítal 9. októbra 2019 na pôde TUZVO prezidenta Zväzu spracovateľov dreva (ZSD) SR Ing. Igora Patráša, ktorý je zároveň členom Správnej rady TUZVO a riaditeľom spoločnosti Trendwood – twd.

Rektor TUZVO prof. R. Kropil s prezidentom ZSD SR I. Patrášom hovorili o aktuálnom dianí na našej univerzite, o vzdelávaní a prepojení profesijne orientovaných študijných programov pre oblasť drevárstva a nábytkárstva na prax. Igor Patráš sa zaujímal o vedeckovýskumnú činnosť univerzity, ale aj o situáciu pri čerpaní Európskych štrukturálnych a investičných fondov v Operačnom programe Výskum a inovácie, ktorých zdroje sú potrebné na rozvoj a modernizáciu infraštruktúry TUZVO. Rektor informoval Igora Patráša o tom, že v nasledujúcom období nás čaká hľadanie zdrojov na modernizáciu laboratórií a vytvorenie vedeckého parku, ale aj rekonštrukciu hlavnej budovy univerzity. Našim zámerom je, aby bola moderná, environmentálne spoľahlivá a zároveň aj energeticky nenáročná.

Rektor TUZVO s prezidentom ZSD SR hovorili aj o súčasnom stave trhového prostredia, ktoré dáva šancu len producentom kvalitného nábytku a stavebno-stolárskych výrobkov s dobrým dizajnom a spoľahlivou konštrukciou. V súvislosti s touto témou rektor TUZVO poznamenal, že na našej univerzite sa snažíme vychovávať odborníkov v oblasti spracovania dreva, pričom naši absolventi majú veľmi dobré uplatnenie na trhu práce v tejto oblasti. Ďalej spoločne diskutovali o spolupráci vysokých škôl s Republikovou úniou zamestnávateľov a Klubom 500.

Na záver sa prof. R. Kropil a Ing. I. Patráš zhodli, že by bolo podnetné stretávať sa pravidelne.

Zdroj: www.tuzvo.sk

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina