odborné témy

Dřevěné stavby podle studentů: Vítězné Stavby s vůní dřeva 2019

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

V úterý 10. 9. 2019 proběhlo v prostorách coworkingového centra IMPACT HUB v Brně slavnostní vyhlášení vítězů 7. ročníku studentské soutěže Stavby s vůní dřeva 2019, pořádané jako jeden ze stálých projektů Nadace dřevo pro život. Do soutěže, vypsané na téma „Dřevo nás chrání“ a probíhající pod záštitou Ministra zemědělství ČR Ing. Miroslava Tomana, CSc., Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a 17 českých a slovenských fakult, univerzit a VOŠ, se letos zapojilo 58 studentů z 9 fakult vysokých škol z České a Slovenské republiky. Slavnostní den nabídl všem soutěžícím bohatý doprovodný program, zakončený panelovou diskusí na téma studium versus pracovní život. Obohacením letošního ročníku bylo udělení historicky prvního zvláštního ocenění odborné poroty.

Do 7. ročníku soutěže bylo přihlášeno celkem 38 soutěžních děl, zařazených do dvou kategorií – „Dřevěné stavby – malé“ (do 500 m3 obestavěného prostoru) a „Dřevěné stavby – velké“ (nad 500 m3 obestavěného prostoru), která soutěžila v každé kategorii samostatně. Na jejich zpracování se podílelo celkem 58 studentů bakalářských či magisterských studijních programů VŠ, kteří své dřevěné stavby propojovali s myšlenkou letošního tématu „Dřevo nás chrání“. U návrhů svých staveb zdůrazňovali, že dřevo do krajiny patří a chrání ji i nás proti invazivním prvkům civilizace. Je nám prostorem, kde si můžeme odpočinout před spěchem a stresem moderní doby. „Studenti také zmiňovali jeho pozitivní vliv na naši psychiku. Zejména u útulen chápali dřevo jako ochranu před nepřízní počasí. Někteří roli dřeva vnímali globálněji jako cestu k udržitelnosti a ochranu před klimatickou změnou,“ okomentovala letošní téma soutěže její vedoucí Ing. Eliška Grafová.

Zkušený personalista pozná, o co nám jde

„Mám radost, že se kvalita přihlášených děl neustále zlepšuje. Tento trend ocení zejména podnikatelé v oboru, kteří mají o soutěž a naše soutěžící velký zájem,“ doplnil Ing. Grafovou ředitel Nadace dřevo pro život Ing. Stanislav Polák s tím, že 39 % soutěžních děl bylo letos přihlášeno studenty ve dvou až tříčlenných skupinách, což je dvakrát více než minulý rok. „Tento trend nás těší, jelikož schopnost pracovat v týmu je důležitým předpokladem pro jejich budoucí uplatnění v projekčních či stavebních firmách,“ doplnil Ing. Polák s dovětkem, že z těchto důvodů dostává vyhlašovací ceremoniál v posledních letech samostatný celodenní prostor. Prostory pro jeho průběh a záštitu nad ním letos Nadaci poskytlo coworkingové centrum IMPACT HUB Brno, kde v dopoledních hodinách pořadatelé připravili pro všech 58 pozvaných soutěžících zajímavý doprovodný program, zaměřený na jejich profesní a osobní rozvoj. O jeho úvod se postarala HR marketérka Ing. Veronika Dohnalová svojí přednáškou „Job Crafting“, aneb jak si vytvořit práci snů, kdy je podle ní základem hledat takové činnosti, které nás nestresují, ale naopak posilují a dodávají nám energii. Neméně zajímavou pro budoucí či začínající architekty a projektanty byla i druhá přednáška konzultanta v oboru environmentální psychologie Mgr. Richarda Jedona s názvem „Zelená a modrá infrastruktura měst“. Pojednávala o významu a pozitivních dopadech zeleně (parky, osázené cesty a volné plochy mezi domy, příměstské lesy apod.) a vodních ploch (řeky, jezírka, příměstské rybníky atd.) ve městech na duševní zdraví člověka. Po pomyslném návratu z parků a od městských řek následovala závěrečná panelová diskuze na téma „Studium versus pracovní život“. Mezi diskutujícími byli spolu s ředitelem Nadace Ing. Stanislavem Polákem ještě přednášející Ing. Veronika Dohnalová, Mgr. Richard Jedon a loňský vítěz ceny odborné poroty v kategorii velkých dřevěných staveb Bc. Jakub Kender, autor soutěžního díla Kontemplatívne centrum (viz DM 1-2/2019). Od této čtveřice měli studenti možnost dozvědět se mimo jiné i to, že v případě zájmu o nabízenou pracovní pozici je při pohovoru nejdůležitější říkat pravdu a projevit skutečnou chuť v dané firmě pracovat. Zkušení personalisté totiž poznají, zda to jde dotyčný jen zkusit nebo to s prací myslí vážně.

SsVD 2019 v číslech a faktech

Ve 14:00 hodin nadešel všemi očekávaný okamžik vyhlášení nejlepších soutěžních děl a odměnění jejich tvůrců. Jeho začátek jako obvykle patřil vedoucí soutěžního projektu Ing. Elišce Grafové a její rekapitulaci letošního ročníku takříkajíc v číslech. „V kategorii ‚Dřevěné stavby – malé‘ soutěžilo 13 studentských návrhů a v kategorii ‚Dřevěné stavby – velké‘ 25 studentských návrhů. Autoři 18 přihlášených děl se mimo hlavní soutěže zapojili také do podkategorie o získání ceny STORA ENSO za použití (ve svém projektu) firmou vyráběných CLT panelů a dalších 12 o cenu KRONOSPAN za využití OSB desek,“ uvedla Ing. Grafová. Jednotlivá díla byla v průběhu letních prázdnin hodnocena (ve dvou kolech) sedmičlennou odbornou porotou, kromě níž o nejlepším soutěžním díle v každé kategorii rozhodovala i hlasující veřejnost. Celkem tak bylo oceněno 6 studentských projektů, z nichž 5 vytvořili studenti z České republiky a 1 ze Slovenské republiky. Nejlepší soutěžící z pohledu odborné poroty obdrželi vedle unikátního dřevěného diplomu a dalších hodnotných cen (věcných i zážitkových) také finanční odměnu ve výši 50 tis. Kč, věnovanou s.p. Lesy ČR. Vítězové veřejného hlasování v obou kategoriích získali spolu s dřevěným diplomem finanční odměnu 10 tis. Kč. Autoři všech čtyř z hlediska poroty i veřejnosti nejlepších projektů získali také roční předplatné odborných časopisů Dřevařský magazín, Dřevo & stavby a Stavebnictví. Kromě toho odborná porota letos poprvé v historii soutěže udělila v kategorii velkých dřevěných staveb i jedno zvláštní ocenění.

Vyhodnocení

Dřevěné stavby – malé
Vítězkou kategorie „Dřevěné stavby – malé“ se rozhodnutím odborné poroty stala Tereza Krákorová (ČVUT Praha – Fakulta architektury) za soutěžní dílo Horský Bufet pod Velkou Deštnou. Jedná se o návrh horské chaty v Orlických horách, umístěné pod vrcholem Velké Deštné, která by zde měla v blízké budoucnosti nahradit stávající objekt horské služby. Z tohoto objektu byl do návrhu dřevostavby převzat tvar štítů, doplněný o anorganický plášť z ploch trojúhelníků.

Hlasující veřejnosti se nejvíce líbil relaxačně-informační objekt Oáza, navržený Ondřejem Králem, Petrou Neklapilovou a Markétou Kubitovou (VUT Brno – Fakulta stavební). Předmětem jejich návrhu je stavba pavilonu kruhového půdorysu, sestávajícího ze tří válců, které formují 3 typy prostor. Okolo centrálního válce, věnovaného čistě přírodě, kterou zde reprezentuje vzrostlý strom, se nachází zóna relaxační. Ta je od vnějšího světa oddělena zónou informativní, která poskytuje plochu pro výstavy na téma současných ekologických problémů.

Dřevěné stavby – velké
V kategorii „Dřevěné stavby – velké“ odbornou porotu nejvíce zaujali David Král a Ondřej Kurečka (VUT Brno – Fakulta stavební) se soutěžním dílem Teamakers Guest House. Jeho cílem bylo přinést řešení na rozšíření unikátní rodinné farmy v Lotyšsku, produkující nejrůznější čajové směsi. Jejím současným útočištěm je zrekonstruovaná stodola z první poloviny 19 století. Výchozím požadavkem rozšíření objektu bylo vytvoření ubytovacích prostor se zázemím pro 6 osob, prostor pro sušení a balení čaje, místa pro semináře, workshopy atd., což autoři vyřešili vložením nové hmoty do nitra stodoly, kterou následně zateplili.

Hlasující veřejnost poslala nejvíce hlasů Miroslavu Prokopovi a Tomáši Ferdovi (VUT Brno – Fakulta stavební a Fakulta strojního inženýrství) a jejich soutěžnímu dílu Arborum. Tím je návrh 36 m vysoké rozhledny, inspirovaný chatami na stromech, situované na horu Malchor v Beskydech. Její vyhlídková část nabízí 235 m2 užitné plochy, kterou lze využít k environmentálnímu vzdělávání, pořádání výstav, pozorování přírody, popřípadě k nouzovému přespání turistů.

Výše zmíněné zvláštní ocenění poroty získali Martin Velfl a Jakub Sedláček (VUT Brno – Fakulta stavební) za návrh městského bloku s dominující výškovou budovou Polyfunkční blok Těšnov. Navržený koncept vytváří polyfunkční blok s převažující funkcí bydlení a aktivním parterem. Je řešen v kombinovaném konstrukčním systému dřeva a betonu, přičemž jeho jižní převýšená část by se v případě realizace stala novou dominantou městské části.Cílem tohoto ocenění bylo motivovat studenty, aby se nebáli velkých projektů a aby navrhovali výškové stavby ze dřeva a nejlépe na konkrétních, aktuálně řešených místech.

Ceny partnerů soutěže
Cenou KRONOSPAN byl odměněn student Fakulty stavební na ČVUT Praha Dávid Ferčák za návrh Rodinného domu v CHKO Křivoklátsko z kategorie velkých dřevěných staveb. Návrh domu pro čtyřčlennou rodinu spočívá v kombinaci klasické venkovské architektury s moderními prvky. Z hlediska technického se jedná o nízkoenergetickou dřevostavbu využívající obnovitelné zdroje energie.

V kategorii velkých staveb soutěžil také návrh odměněný cenou STORA ENSO, kterou si z Brna odvezla Valentýna Uřídilová (VUT Brno – Fakulta architektury) za soutěžní dílo Obytný soubor, Líšeň – Cohousing. Jeho cílem je urbanistická a architektonická studie obytného souboru na principu cohousingu. Ten je koncipován pro bydlení v rodinných a bytových domech s důrazem na rozmanitost typů bytů a pestrou škálu intimity prostor – soukromé, polosoukromé, poloveřejné.

V rámci vyhlašovacího ceremoniálu byla spolu se soutěžícími studenty odměněna také nejúspěšnější účastnice veřejného hlasování – paní Eva Příhodová. Její odměnou se stalo ručně vyrobené dřevěné plnicí pero značky KAYU.

Oceněné návrhy malých i velkých „dřevostaveb“ podrobněji představíme v příštích vydáních Dřevařského magazínu.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor a archiv Nadace dřevo pro život

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina