aktuality

Jubileum odborného vzdelávania – 120 rokov výučby nábytkárov a drevárov

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Maďarská kráľovská štátna drevopriemyselná škola (Igló magyar kiralyi álámi fairpari szakiskola) v Spišskej Novej Vsi začala vzdelávať stredoškolských odborníkov v septembri 1899 pre potreby získavania vedomostí v Spišskej župe a v celom Uhorsku. Posledné vysvedčenie v maďarčine odovzdali 3. mája 1919.

V období ČSR žiaci povinne absolvovali popri štúdiu aj 4-týždňovú odbornú prax v dielni. Počas Slovenského štátu školu ukončilo 104 žiakov. Prerušené vojnové vyučovanie pokračovalo školským rokom, ktorý trval od 13. apríla do 31. júla 1945. Záujem o štúdium v povojnovom čase mali najmä žiaci z českých krajov.

V školskom roku 1949/50 pokračovala ako Vyššia priemyselná škola drevárska, prvé maturitné vysvedčenia prevzali 16. júna 1950 len 3 žiaci, od roku 1952 bolo maturitné vzdelávanie rozšírené na 4 roky.

Názov Stredná priemyselná škola drevárska zaviedli v roku 1960, so špecializáciou Nábytková a interiérová tvorba (1963/64) a Konštrukcia a tvorba nábytku (1964/65). Až do roku 1985 bola jedinou strednou odbornou školou pre nábytkárstvo.

Zmenou systému stredoškolského vzdelávania premenovali drevársku priemyslovku, pričlenením učební a dielní SOU Spišská Nová Ves na Združenú strednú školu drevársku Spišská Nová Ves v roku 2007. Už desaťročie, od roku 2009, má terajší názov SOŠ drevárska Spišská Nová Ves. V jubilejnom 120. školskom roku 2018/19 navštevovalo školu 403 žiakov, z toho 170 žiakov pre odvetvie spracovania dreva a výrobu nábytku, 11 žiakov získavalo zručnosti formou duálneho vzdelávania, externe študovalo 24 žiakov prostredníctvom nadstavby.

V aktuálnom školskom roku 2019/2020 vychováva 166 žiakov pre odvetvie spracovania dreva, z toho 32 v 3-ročnom učebnom odbore stolár, 11 v učebnom odbore čalúnnik, 32 v 4-ročnom študijnom odbore Drevárstvo a nábytkárstvo, 69 v študijnom odbore Technik drevostavieb, 7 žiakov v experimentálnom odbore Technik drevárskych CNC – strojov, 6 žiakov v študijnom odbore Tvorba nábytku a interiéru 9 žiakov získa maturitné vzdelanie v študijnom odbore Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby. Do systému duálneho vzdelávania je zapojených 11 žiakov.

Foto: Maturitné práce študijného odboru Tvorba nábytku a interiéru M 8269 predstavili na 25. ročníku výstavy PRIESTOR priamo v škole počas júna 2019

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina