aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 6. září 2019 ve Věstníku ÚNMZ č. 9/2019 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu na období II. pololetí 2019.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN, případně revizí stávající ČSN. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají některých výrobců klimatizační a tepelné techniky, elektromechanického nářadí, zpracovatelů dřeva, výrobců podlahovin, dětského nábytku a firem zaměřených na stavebnictví. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 4. 10. 2019) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese normalizace@agentura-cas.cz.

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 10, 14, 36, 49, 50, 66, 67, 73, 91, 94 a tří metodických pokynů vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD):
• ČSN č.ú. 10 0002 • Ruční mechanizované nářadí – Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací – Část 8: Pily, leštičky a pilníky s vratným pohybem a pily s kmitavým nebo rotačním pohybem (PMD: EN ISO 28927-8:2009/A2:2019+ ISO 28927-8/Amd.2:2019)
• ČSN č.ú. 14 0008 • Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory – Stanovení hladiny akustického výkonu – Část 2: Tepelná čerpadla jako ohřívače vody (PMD: EN 12102-2:2019)
• ČSN č.ú. 14 0009 • Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Zkoušení a hodnocení při podmínkách s částečným zatížením a výpočet sezónní výkonosti (PMD: EN 14825:2018)
• ČSN č.ú. 36 0071 • Elektrická akumulační topidla pro vytápění místností – Metody měření funkce (PMD: EN 60531:2000/FprAA:2019 (ECOLOPSA))
• ČSN č.ú. 36 0072 • Elektrická přímotopná topidla pro domácnost – Metody měření funkce (PMD: EN 60675:1995/FprAA:2019 (ECOLOPSA))
• ČSN č.ú. 36 0073 • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem – Část 3: Postup pro určení a ověření deklarovaných hodnot emise hluku (PMD: prEN 60704-3:2018/FprAA:2019+ prEN 60704-3:2018+ IEC 60704-3:2019)
• ČSN č.ú. 36 0075 • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje — Bezpečnost – Část 3-12: Zvláštní požadavky na přenosné stroje na závity (PMD: EN 62841-3-12:2019 (MD2)+ IEC 62841-3-12:2017)
• ČSN č.ú. 49 0008 • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 10: Tesařské kotoučové pily pro staveniště (stavitelné pily) (PMD: EN ISO 19085-10:2019+ ISO 19085-10:2018)
• ČSN č.ú. 49 0009 • Dřevěné podlahy – Montáž a posuzování (revize ČSN 49 2120:2012)
• ČSN č.ú. 49 0010 • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 10: Tesařské kotoučové pily pro staveniště (stavitelné pily) (PMD: EN ISO 19085-10:2019+ ISO 19085-10:2018)
• ČSN č.ú. 50 0009 • Dekorační tapety – Forma rolí (PMD: EN 15102:2019 (CPR))
• ČSN č.ú. 66 0005 • Lepidla – Stanovení smykové pevnosti anaerobních lepidel s použitím zkušebních těles čep-objímka (PMD: EN ISO 10123:2019+ ISO 10123:2013)
• ČSN č.ú. 67 0021 • Pigmenty, barviva a plniva – Terminologie – Část 1: Obecné termíny (PMD: EN ISO 18451-1:2019+ ISO 18451-1:2019)
• ČSN č.ú. 67 0022 • Nátěrové hmoty – Stanovení doby zpracovatelnosti vícesložkových nátěrových systémů Příprava a kondicionování vzorků a směrnice pro zkoušení (PMD: EN ISO 9514:2019+ ISO 9514:2019)
• ČSN č.ú. 67 0023 • Nátěrové hmoty – Stanovení krycí schopnosti – Část 1: Metoda Kubelka-Munk pro bílé a světlé odstíny (PMD: EN ISO 6504-1:2019+ ISO 6504-1:2019)
• ČSN č.ú. 67 0024 • Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti vrypu – Část 2: Zkouška při proměnném zatížení (PMD: EN ISO 1518-2:2019+ ISO 1518-2:2019)
• ČSN č.ú. 67 0025 • Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti vrypu – Část 1: Zkouška při konstantním zatížení (PMD: EN ISO 1518-1:2019+ ISO 1518-1:2019)
• ČSN č.ú. 73 0087 • Rozšíření aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny – Část 3: Lehké přepážky (PMD: FprEN 15254-3 (CPR))
• ČSN č.ú. 91 0015 • Nábytek – Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití – Část 1: Bezpečnostní požadavky (PMD: EN 716-1:2017 + AC:2019)
• ČSN č.ú. 91 0016 • Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání – Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové dveře a komorové trezory (PMD: EN 1143-1:2019)
• ČSN č.ú. 91 0017 • Pružné podlahové krytiny – Podlahové krytiny na bázi syntetických termoplastických polymerů – Specifikace (PMD: prEN 14565)
• ČSN č.ú. 94 0021 • Povrch dětského hřiště tlumící náraz – Zkušební metody pro stanovení tlumení nárazu (PMD: EN 1177:2018+ AC:2019)
• ČSN č.ú. MP 0009 • Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část: 3: Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení (Moduly M5-1, M5-4) (PMD: EN 16798-3:2017)
• ČSN č.ú. MP 0010 • Dřevěné podlahoviny – Vícevrstvé parketové dílce (PMD: EN 13489:2017)
• ČSN č.ú. MP 0011 • Dřevěné podlahoviny – Lamparkety z rostlého dřeva (PMD: EN 13227:2017)

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
• č.ú. 10 0002
: Ing. Zdeněk Jandák, CSc., náměstí Jiřího z Lobkovic 2307/15, 130 00 Praha 3
• úkoly ve třídě 14: Ing. Ludvík Koudelka, Revoluční 1441, 565 01 Choceň
• č.ú. 36 0071 – 36 0073, 49 0008, 49 0009, 50 0009, 66 0005, 67 0021, 67 0023, 73 0087 a 94 0021: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
• č.ú. 36 0075: Festool s.r.o., Chelčického 1932, 470 37 Česká Lípa
• č.ú. 49 0010: Svaz strojírenské technologie, Politických vězňů 1419/1, 113 42 Praha 1
• č.ú. 67 0022, 67 0024: SVÚOM, s.r.o., U Měšťanského pivovaru 934/4, 170 00 Praha 7 – Holešovice
• č.ú. 91 0015, 91 0017, MP 0010 a MP 0011:Textilní zkušební ústav, s.p., Václavská 6, 658 41 Brno
• č.ú. 91 0016: Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s., Na Florenci 2116/15. 110 00 Praha 1
• č.ú. MP 0009: Univerzitní centrum Energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina