odborné témy

Digitalizace v nábytkářském podniku

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Na mezinárodním veletrhu Interzum 2019 v květnu v Kolíně nad Rýnem bylo možné číst slovo „digita­lizace“ téměř na každém stánku. Článek vznikl díky náhodnému veletržnímu setkání s manželi a synem Hurábovými, jednateli pokrokové a výborně se rozvíjející firmy LD seating s. r. o., Boskovice.

Společnost LD seating s. r. o. je na trhu už přes dvacet pět let a řadí se mezi přední výrobce sedacího nábytku pro kancelářské, komerční a veřejné prostory. Firma disponuje vlastním vývojem, moderním výrobním a logistickým areálem.

Židle s logem LD nabízí většina významných společností působících v oblasti navrhování a vybavování administrativních interiérů v České republice a své obchodní zastoupení má i v řadě zemí.

Podnik zaměstnává téměř 140 lidí a sází na řemeslnou výrobu, která se neobejde bez vysokého podílu práce rukou.

Důležitou roli pro fungování a hladký chod jednotlivých výrobních a logistických procesů hrají moderní technologie využívající čárové kódy1. Systém sběru dat pomocí stacionárních a mobilních terminálů ve firmě se uplatňuje nejen ve všech výrobních fázích, ale i na výstupu při expedici hotových výrobků.

Přínosy digitalizace procesů

K významným benefitům, které přináší napojení podnikového informačního systému na technologie využívající čárové kódy, patří automatizace řady procesů a s tím spojené zkrácení doby při zpracování zakázek. Zároveň kontrolní mechanismy řešení minimalizují chybovost plynoucí z ručního pořizování dat do systému.

Integrací nových funkcionalit a modulů, které na sebe vzájemně navazují a tvoří tak jednotný celek, umožnilo získat ze systému cenné sestavy a reporty. Na základě těchto podkladů zodpovědní pracovníci vidí potřebné informace o průběhu zakázek v reálném čase a mohou navrhovat další vylepšení interních procesů k zajištění co nejefektivnějšího průběhu zakázky firmou.

Výroba a čárové kódy

Na počátku stojí vždy požadavky obchodu, které jsou zaevidované v podnikovém informačním systému a zpracovány na výrobní příkaz na příslušné množství vyráběných položek pro zákazníka.

Jednotlivé výrobní příkazy si nesou výrobní úkoly, které plánovač rozvrhne pomocí plánovacího modulu na jednotlivé pracoviště a lidské zdroje. Výstupem plánování jsou tzv. výrobní plány pro pracovníky se seznamem úkolů, které se mají v daném množství a čase vyrobit. U každého úkolu je vytištěný čárový kód, který jednoznačně identifikuje konkrétní výrobní operaci na zakázce. 

Na každém úseku výroby je umístěný stacionární terminál, který slouží k odvádění výrobních operací v různých režimech evidence, dle požadavku konkrétního pracoviště. Terminál napojený na informační systém aktivně pracuje v oblasti získávání informací o ukončení úkolů a délce trvání jednotlivých operací. Další z výhod těchto zařízení je možnost napojení na tiskárny čárových kódů, které jsou využívány například u montáže.

Před zahájením montáže se pracovník přihlásí na terminálu, načte snímačem čárový kód výrobní operace z vytištěného plánu a zadá počet židlí, u kterých zahajuje montáž. Následně se automaticky vytisknou dva štítky. Identifikační štítek s výrobním číslem, který se upevní na židli a druhý štítek určený k nalepení na krabici. Krabicový štítek je opatřený čárovým kódem krabice a čárovým kódem výrobku. Čárový kód krabice se používá při výstupní kontrole a vážení krabice na elektronické váze, kód výrobku při manipulaci a expedici na skladě hotových výrobků.

Po ukončení montáže pracovník kvality provede kontrolu výrobku a načte čárový kód balení pomocí mobilního terminálu, který komunikuje s informačním systémem. V systému se uloží záznam o provedené kontrole a dojde k automatickému odepsání komponentů ze systému. Na pohyblivé válečkové dráze je krabice s židlí přepravena na elektronickou váhu a páskovačku. Váha načte čárový kód krabice, zváženou hmotnost předá do informačního systému a dojde k automatickému zaskladnění položky na manipulační plochu.

Logistika a čárové kódy

Naskladňování i expedice výrobků je řízená mobilními terminály a technologii mobilního skladníka. Po ukončení montáže, zvážení a zabalení jsou krabice s výrobky přepraveny do skladu. Ve skladu skladník naskladňuje krabice na konkrétní skladové pozice, které jsou označené vlastním čárovým kódem. Naskladnění provede tak, že načte čárový kód z krabicové etikety a čárový kód pozice, kam krabici naskladňuje.

Podkladem pro vyskladnění zboží ze skladu je plán expedice připravený obchodním oddělením. Skladník na základě připravených podkladů začne zboží vychystávat a opět si na pomoc bere mobilní terminál. Technologie mobilního skladníka zajišťuje navedení skladníka na konkrétní skladové pozice v optimálním pořadí (dle tzv. mapy skladů). Po načtení čárového kódu z krabicové etikety, který obsahuje všechny potřebné informace, systém hlídá, zda je vše správně vychystáno dle připravených podkladů.

1Čárový kód je prostředek pro automatizovaný sběr dat. Je tvořen černotiskem vytištěnými pruhy (v některých novějších verzích kódu mozaikou) definované šířky, umožňující přečtení pomocí technických prostředků – čteček (pro jednorozměrné kódy) či skenerů (pro jedno- i dvourozměrné kódy). Myšlenka je z roku 1949. Patent na čárový kód byl poprvé udělen v roce 1952 Normanu Josephu Woodlandovi a Bernardu Silverovi. Každý čárový kód je tvořen sekvencí čar a mezer s definovanou šířkou. Ty jsou při čtení transformovány podle své sytosti na posloupnost elektrických impulsů různé šířky a porovnávány s tabulkou přípustných kombinací. Pokud je posloupnost v tabulce nalezena, je prohlášena za odpovídající znakový řetězec. Nositelem informace je nejenom tištěná čára, ale i mezera mezi jednotlivými dílčími čarami. Krajní skupiny čar mají specifický význam – slouží jako synchronizační pro čtecí zařízení, které podle nich generuje signál Start/Stop. Technická specifikace pak vyžaduje ochranné světlé pásmo bez potisku před a za synchronizačními čárami. (Zdroj: Wikipedie)

Autoři: Ing. Radek Chlup, LD seating s. r. o., Boskovice
            Ing. Helena Prokopová, Cech čalouníků a dekoratérů, z. s.
Kontakty: chlup@ldseating.com
                 cech_cal@volny.cz
Foto: archiv LD seating s. r. o.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina