aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 8.srpna 2019 ve Věstníku ÚNMZ č. 8/2019 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu na období II. pololetí 2019.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN, případně revizí stávající ČSN. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají některých výrobců klimatizační a tepelné techniky, nástrojů, zpracovatelů dřeva, výrobců podlahovin, kuchyňského a čalouněného nábytku a firem zaměřených na stavebnictví. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 5. 9. 2019) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese normalizace@agentura-cas.cz.

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 14, 18, 22, 25, 36, 38, 49, 64, 67, 70, 72, 73, 80 a 91 vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD):
• ČSN č.ú. 14 0006 • Klimatizátory vzduch, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory – Stanovení hladiny akustického výkonu – Část 2: Tepelná čerpadla a ohřívače vody (PMD: EN 12102-2:2019)
• ČSN č.ú. 18 0012 • Průmyslové komunikační sítě – Instalace komunikačních sítí v průmyslových provozovnách (PMD: EN IEC 61918/A11:2019)
• ČSN č.ú. 22 0019 • Bezpečnostní požadavky na nástroje ze superbrusiva (PMD: EN 132366:2019)
• ČSN č.ú. 25 0011 • Měřidla tepla – Část 6: Instalace, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba (PMD: EN 1434-6:2015+A1:2019)
• ČSN č.ú. 25 0013 • Měřidla tepla – Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření (PMD: EN 1434-5:2015+A1:2019)
• ČSN č.ú. 36 0058 • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – bezpečnost – Část 2-6: Zvláštní požadavky na nepřenosné sporáky, varné panely, trouby a podobné spotřebiče (PMD: EN 60335-2-6:2015/prA1:2016 (LVD3, RED)+ EN 60335-2-6:2015/FprAA:2019 (LVD3)+ IEC 60335-2-6/A1:2018)
• ČSN č.ú. 38 0014 • Stabilní hasicí zařízení – Sprinklerová hasicí zařízení v budovách pro bydlení – Navrhování, instalace a údržba (PMD: EN 16925:2018)
• ČSN č.ú. 49 0006 • Žebříky – Část 3: Značení a návody k používání (PMD: EN 131-3:2018)
• ČSN č.ú. 49 0007 • Bezpečnost dřevoobráběcích strojů – Odsávací systémy třísek a prachu pro vnitřní instalaci – bezpečnostní požadavky (PMD: EN 116770:2018)
• ČSN č.ú. 64 0049 • Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém (PMD: FprEN 1401-1)
• ČSN č.ú. 67 0019 • Práškové nátěrové hmoty – Část 14: Terminologie (PMD: EN ISO 8130-14:2019+ ISO 8133-14:2019)
• ČSN č.ú. 67 0019 • Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti kapalinám – Část 3: Metoda s použitím savého materiálu (PMD: EN ISO 2812-3:2019+ ISO 2812-3:2019)
• ČSN č.ú. 70 0002 • Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo – Část 1: Definice a popis (PMD: EN 12150-1:20151+A1:2019)
• ČSN č.ú. 72 0029 • Tepelně izolační výrobky pro budovy – Výrobky z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběné in situ – Část 1: Specifikace pro výrobky před zabudováním (PMD: EN 15101-1:2013+A1:2019)
• ČSN č.ú. 72 0030 • Záchodové mísy a soupravy – připojovací rozměry (změna ČSN 73 0580-2:2007)
• ČSN č.ú. 73 0084 • Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení obytných budov (změna ČSN 73 0580-2:2007)
• ČSN č.ú. 73 0085 • Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky (revize ČSN 73 0532:2010)
• ČSN č.ú. 80 0017 • Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 18: Směsi hedvábí s jinými proteinovými vlákny (metoda s použitím kyseliny sírové) (PMD: EN ISO 1833-18:2019 + ISO 1833-18:2019)
• ČSN č.ú. 80 0018 • Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 21: Směsi chlorovláken, určitých modakrylových vláken, určitých elastanových vláken, acetátu a určitých jiných vláken (metoda s použitím cyklohexanonu) (PMD: EN ISO 1833-21:2019 + ISO 1833-21:2019)
• ČSN č.ú. 80 0019 • Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 10: Směsi triacetátových nebo polylaktidových vláken a určitými jinými vlákny (metoda s použitím dichlormethanu (PMD: EN ISO 1833-10:2019 + ISO 1833-10:2019)
• ČSN č.ú. 80 0020 • Textilie – Stanovení obsahu kovů – Část 3: Stanovení olova uvolněného roztokem umělých slitin (PMD: EN 16711-3:2019)
• ČSN č.ú. 80 0021 • Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 3: Směsi acetátu a určitými jinými vlákny (metoda s použitím acetonu) (PMD: EN ISO 1833-3:2019 + ISO 1833-3:2019)
• ČSN č.ú. 91 0011 • Volně kladené dlaždice – Polotuhé vícevrstvé modulární podlahové dlaždice (MMF) s nášlapnou vrstvou odolnou proti opotřebení (PMD: EN 16511:2014+A1:2019)
• ČSN č.ú. 91 0012 • Pružné a laminátové podlahové krytiny – Zjišťování vlivu simulovaného pohybu nábytkové nožky (PMD: prEN ISO 16581+ ISO 16581:2014)
• ČSN č.ú. 91 0013 • Pružné podlahové krytiny – Specifikace pro jednobarevné a vzorované linoleum s podkladem z korkové vrstvy (PMD: prEN 687)
• ČSN č.ú. 91 0014 • Pružné podlahové krytiny – Specifikace pro jednobarevné a vzorované linoleum s podkladem z pěnového materiálu (PMD: prEN 686)

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
18, 22, 70, 72 a 80
: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
• úkoly ve třídě 25: RNDr. Bohdan Kratochvíl, Ph.D., Banskobystrická 663/153, 621 00 Brno – Řečkovice
• č.ú. 36 0058: Ing. Petr Voda, Rataje 212, 539 01 Hlinsko v Čechách
• č.ú. 38 0014: PAVUS, a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9
• č.ú. 49 0006: Ivana Petrašová, dpt., Palackého tř. 2541/100, 612 00 Brno 12 – Královo Pole PAVUS, a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9
 • č.ú. 49 0007: Svaz strojírenské technologie, Politických vězňů 1419/1, 113 42 Praha 1
• č.ú. 64 0049: Institut pro testování a certifikaci, a.s.,tř. Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín – Louky
• úkoly ve třídě 67: SVÚOM, s.r.o., U Měšťanského pivovaru 934/4, 170 00 Praha 7 – Holešovice
• č.ú. 73 0084: Atelier světelné techniky s.r.o., Braškovská 368/1, 161 00 Praha 6 -Liboc
• č.ú. 73 0085: Centrum stavebního inženýrství a.s., Pražská 16, 102 21 Praha 10 – Hostivař
• úkoly ve třídě 91:Textilní zkušební ústav, s.p., Václavská 6, 658 41 Brno

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina