aktuality

Živnostníci platia do sociálnej poisťovne iné sumy. Prvý termín je 8.8.2019

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Na základe daňového priznania platia živnostníci a ostatné samostatne zárobkove činné osoby od júla 2019 novú výšku odvodových povinností. Prelomom je suma zisku 5724 €. Tí, ktorí zarobili menej ako uvedená suma, sú oslobodení od platenia do sociálnej poisťovne. Pre všetkých, ktorí zarobili viac, sú stanovené nové tarify.

Sociálna poisťovňa zaslala všetkým list (v období 1. – 22.7.2019) v ktorom ich informovala o konkrétnej výške platieb. Minimálny vymeriavací mesačný základ tvorí 477 €, čo predstavuje minimálne poistné 158,11 €. Maximálny základ pre platbu je 6678 €, čo predstavuje maximálne mesačné poistné 2213,75 €. Tieto sumy platia od 1.7.2019 a splatnosť za mesiac júl je 8. augusta 2019. Na nezaplatenie upozorní poisťovňa a predpíše mesačné penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy. Živnostníci a ostatní SZČO s predĺženou lehotou platenia daní, majú túto daňovú povinnosť k 1.10.2019 a prvú predpísanú dávku zaplatia do 8. novembra 2019.

Z minimálneho vymeriavacieho základu platí splátky 139.170 živnostníkov a vyššie poistné ako minimálne odvody zaplatí 82.320 živnostníkov. Pri nižšej dávke má plátca nárok len na nižšiu nemocenskú dávku a dôchodok.

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina