aktuality

Konjunkturální průzkum – červenec 2019

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Souhrnný indikátor důvěry meziměsíčně poklesl o 0,1 bodu na 95,1 bodu. Mírný pokles důvěry zaznamenal Český statistický úřad v podnikatelské sféře, naopak důvěra spotřebitelů se meziměsíčně zvýšila.

V červenci rostla důvěra v ekonomiku pouze v obchodě. Ve vybraných odvětvích služeb a ve stavebnictví poklesla. „Téměř polovina dotazovaných podnikatelů ve stavebnictví vnímá uprostřed stavební sezóny jako klíčovou bariéru růstu produkce nedostatek zaměstnanců,“ sdělil Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

Důvěra podnikatelů v odvětví průmyslu se nezměnila. „Ukazatel využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu oproti minulému čtvrtletí mírně poklesl. Podniky ale zároveň odhadují, že budou mít zajištěnu práci zakázkami na přibližně 13 měsíců, což je více, než uvedly v předchozím zjišťování,“ dodal Jiří Obst.

Podrobné výsledky průzkumu

V průmyslu se důvěra v ekonomiku meziměsíčně nezměnila. Indikátor důvěry zůstal na hodnotě 90,3. Hodnocení současné celkové poptávky se nezměnilo, hodnocení zahraniční poptávky se snížilo. Podnikatelé v průmyslu zhodnotili stav zásob hotových výrobků přibližně stejně jako v červnu. Hodnocení současné celkové ekonomické situace se rovněž téměř nezměnilo. Hlavními bariérami růstu produkce jsou nedostatečná poptávka (přibližně 32 % respondentů) a nedostatek zaměstnanců (přibližně 28 % respondentů). Pro období příštích tří měsíců průmyslové podniky očekávají téměř neměnnost tempa růstu výrobní činnosti. Očekávání zaměstnanosti jsou také přibližně stejná. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců se mírně snížila, pro období příštích šesti měsíců se mírně zvýšila. Ve srovnání s červencem loňského roku je důvěra v průmyslu nižší.

Pravidelný čtvrtletní průzkum ve zpracovatelském průmyslu v červenci ukázal, že se využití výrobních kapacit podniků v mezičtvrtletním srovnání mírně snížilo na hodnotu 84,8 %. Podnikatelé odhadují zajištění práce zakázkami na 13,2 měsíce, což je více než v předchozím čtvrtletí.

Ve stavebnictví se důvěra v ekonomiku meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 2,6 bodu na hodnotu 104,8. Hodnocení poptávky po stavebních pracích se téměř nezměnilo. Hodnocení současné celkové ekonomické situace se snížilo. Podnikatelé očekávají pro období příštích tří měsíců téměř neměnnost tempa růstu stavební činnosti. Očekávání zaměstnanosti jsou rovněž přibližně stejné. Očekávaní vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou mírně vyšší, pro období příštích šesti měsíců jsou nižší. Meziročně je důvěra ve stavebnictví vyšší.

Důvěra v odvětví obchodu se meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 1,7 bodu na hodnotu 94,8. Podnikatelé v obchodě zhodnotili celkovou ekonomickou situaci meziměsíčně přibližně stejně. Stav zásob zboží na skladech se nezměnil. Pro období příštích tří i šesti měsíců očekávají podniky v obchodě zlepšení celkové ekonomické situace. V meziročním srovnání je ale důvěra v obchodu nižší.

Důvěra podnikatelů ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se meziměsíčně mírně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 0,7 bodu na hodnotu 93,7. Hodnocení současné celkové ekonomické situace podniků ve službách se téměř nezměnilo. Hodnocení současné celkové poptávky se mírně snížilo, ale očekávání pro období příštích tří měsíců jsou neměnná. Očekávání zaměstnanosti jsou nižší. Podniky ve službách očekávají pro období příštích tří měsíců mírné zhoršení jejich celkové ekonomické situace, pro období příštích šesti měsíců jsou očekávání meziměsíčně přibližně stejná. Meziročně je důvěra ve vybraných odvětvích služeb nižší.

Mezi spotřebiteli se důvěra v ekonomiku meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 1,3 bodu na hodnotu 106,4. Z červencového šetření mezi spotřebiteli vyplynulo, že se pro období příštích dvanácti měsíců snížily jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy spotřebitelů ze zhoršení jejich vlastní finanční situace se téměř nezměnily. Obavy ze zvýšení nezaměstnanosti zůstaly meziměsíčně stejné. Obavy z růstu cen se téměř nezměnily. Úmysl spořit se rovněž téměř nezměnil. Meziročně je důvěra spotřebitelů nižší.

Zdroj: ČSÚ

Graf 1.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (2008–2019)

Graf 1.2 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (1998–2019)

Graf 2.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách – bazické indexy (2006–2019)

Graf 2.2 Salda sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2006–2019)

Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání, sezónně očištěno

Graf 4 Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu

Graf 5 Bariéry růstu produkce v průmyslu

Graf 6 Bariéry růstu produkce ve stavebnictví

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina