aktuality

Niektoré technické normy, ktoré nadobúdajú platnosť na Slovensku

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Výber noriem STN, ich zmien a opráv vydaných tlačou a oznámením vo Vestníku UNMS SR za mesiac august 2019. Uverejňujeme prehľad noriem zameraných na bezpečnosť stavieb a drevostavieb.

• STN EN 716-1+AC (91 1019) • Nábytok. Detské postieľky a skladacie detské postieľky do bytových priestorov. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky (EN 716-1: 2017 + AC: 2019)

• STN EN 16402 (67 3044) • Náterové látky. Posudzovanie emisií látok z náterov do vnútorného ovzdušia. Odber vzoriek, kondiciovanie a skúšanie (EN 16402: 2019)

• STN EN ISO 19353 (83 3390) • Bezpečnosť strojov. Prevencia a ochrana pred požiarom v zmysle ISO 19353: 2019 (EN ISO 19353: 2019; ISO 19353: 2019)

• STN EN 16842-9 (26 8835) • Motorové vozíky. Viditeľnosť. Skúšobná metóda na overovanie. Časť 9: Preberací postup bočných a čelných stohovacích vozíkov so zdvižným miestom obsluhy (EN 16842-9: 2019)

• STN EN 15269-11+AC (92 0223) • Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti a/ alebo tesnenia proti prieniku dymu zostáv dverí, uzáverov a otváracích okien a prvkov ich stavebného kovania. Časť 11: Požiarna odolnosť otváracích textilných roliet (EN 15269-11: 2018 + AC: 2019)

• STN EN 54-3+A1 (92 0404) • Elektrická požiarna signalizácia. Časť 3: Zariadenia  akustickej poplachovej signalizácie požiaru (EN 543: 2014 + A1: 2019)

• STN EN 50131-4 (33 4591) • Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie s tiesňové systémy. Časť 4: Výstražné zariadenia (EN 50131-4: 2019)

• STN P CLC/TS 50234-9 (33 4594) • Poplachové systémy. Systémy privolania pomoci. Časť 9: IP Komunikačný protokol (CLC/TS 50134-9: 2018)

• STN EN IEC 62966-1 (18 8001) • Stavebnicové konštrukcie pre elektrické a elektrotechnické zariadenia. Kontajnerové uličky pre IT skrine. Časť 1: Rozmery a mechanické požiadavky (EN IEC 62966-1: 2019)

• STN EN 1434-5+A1 (25 8512) • Merače tepelnej energie. Časť 5: Skúšky pri prvom overení (EN 1434-5: 2015 + A1: 2019)

• STN EN 1434-6+A1 (25 8512) • Merače tepelnej energie. Časť 6: Inštalácia, uvedenie do prevádzky, sledovanie činnosti a údržba (EN 1434-6: 2015 + A1: 2019)

• STN EN 14134 (12 7022) • Vetranie budov. Výkonnostné a funkčné skúšky vetracích systémov pre obytné priestory (EN 14134: 2019)

Zmeny

• STN EN 50632-1/A1 (36 1010) • Elektrické náradie. Postupy a meranie prachu Časť 1: Všeobecné požiadavky. Zmena A1 (EN 50632-1: 2015/A1: 2019)

Celkom je v zborníku na mesiac august 2019 uverejnených 152 nových technických noriem a predpisov, 22 zmien a 4 opravy.

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina