aktuality

Pocty súčasníkom, ktorí vyzdvihujú odkaz Jozefa Dekreta Matejovie

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Na tohtoročnom Dni stromu v Lesníckom skanzene pri Čiernom Balogu (13. 7. 2019) odovzdali už 13. Cenu Jozefa Dekreta Matejovie osobnosti, ktorá sa mimoriadne zaslúžila o zveľaďovanie a rozvoj lesníctva na Slovensku. Čerstvým nositeľom sa stal Ing. Ján Bavlšík – za celoživotný prínos v rozvoji hospodárskej úpravy lesov na rôznych pracovných pozíciách. Cenu udeľuje od roku 2007 Slovenská lesnícka komora v spolupráci so š.p. LESY SR.

Osobnosť Jozefa Dekreta Matejovie je v lesníckych kruhoch veľmi vážená. Pri príležitosti 245. výročia jeho narodenia bola na Dni stromu uvedená do života nová kniha „Život zasvätený lesu“. Autormi tejto významnej publikácie sú Eva Furdíková a nestor slovenských lesníkov a ochranárov, polyhistor Július Burkovský. Knihu semienkami smrekovca opadavého pokrstili prof. Milan Saniga a Pavol Datko – rodák z Čierneho Balogu, ktorý žije v Kanade a postaral sa o to, aby kniha mohla byť na svete. Je to prvá kniha, ktorá o najváženejšom slovenskom priekopníkovi lesníctva vyšla po 45 rokoch.

Deň stromu 2019 je však predovšetkým oslava prítomnosti odvetvia lesného a drevárskeho hospodárstva, čo dokázali aj tvorivé dielne drevárskych remesiel na 86 zastávkach 140 hektárového skanzenu. Medzi nimi vedie štvorkilometrový Chodník lesného času.

Na začiatku skanzenu odhalili v novovysadenom Lipovom hájiku pamätný kameň s vytesanými rokmi 1999 – 2019 venovaný 20. výročiu vzniku š.p. LESY SR. Podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Gabriela Matečná vysadila spolu s generálnym riaditeľom š.p. LESY SR Ing. Marianom Staníkom strom roka 2019 – priekopnícku drevinu Jarabinu vtáčiu.

Do príjemného prostredia Vydrovskej doliny zavítalo vyše 10 tisíc návštevníkov.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina