aktuality

Prím v drevárskych promóciách má odbor Ekonomika a manažment podniku

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Aula Technickej univerzity Zvolen patrila od 19. júna do 4. júla 2019 slávnostným promóciám študentov z lesného a drevárskeho odvetvia. Po absolvovaní štátnych skúšok a obhajobe diplomových prác na Drevárskej fakulte 3. – 7. júna 2019 ukončilo vysokoškolské štúdium 161 absolventov s titulom inžinier. Diplomy im odovzdal 24. a 25. júna 2019 dekan Drevárskej fakulty prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD.

Výrobnú, výskumnú a vývojovú prax posilnia absolventi študijných odborov: Drevárstvo – 17, Konštrukcia a procesy výroby drevárskych výrobkov – 12, Ekonomika a manažment podniku – 68, Dizajn – 16, Záchranné služby – 48. Zo 161 nových absolventov prospelo 23 (14,3 %) s vyznamenaním.

V odbore Drevené stavby ukončilo štúdium 12 nových inžinierov. Najúspešnejších ocenila aj Slovenská komora stavebných inžinierov. Cenu predsedu SKSI za vynikajúce študijné výsledky získala Ing. Nikola Berčíková. Prevzala ju od Ing. Mariana Böhmera, PhD. Cenu predsedu výboru Regionálneho združenia SKSI v Banskej Bystrici dostal Ing. Dávid Ciglian za najlepšiu diplomovú prácu, orientovanú na prax v stavebníctve.

Promócie bakalárskeho štúdia boli 1. júla 2019. Absolventi úspešnou obhajobou bakalárskych prác a štátnymi skúškami 17. – 21. júna 2019 potom prevzali z rúk dekana Drevárskej fakulty prof. Ing. Jána Sedliačika, PhD. diplomy o ukončení 1. stupňa štúdia. Za odbor Drevárstvo pribudlo 26 bakalárov, za Konštrukciu a procesy výroby drevárskych výrobkov 22 bakalárov, za Ekonomiku a manažment podniku 36 bakalárov, za Dizajn 19 bakalárov, za Záchranné služby 49 bakalárov. Toto štúdium ukončilo 152 absolventov, z toho 3 bakalári s vyznamenaním (2 %).

Pre Drevársku fakultu Technickej univerzity Zvolen to bol 67. akademický rok. Za celé toto obdobie má fakulta 13.037 absolventov. Tohto roku pribudlo najviac absolventov odboru Ekonomika a manažment podniku – 104, čo je tretina všetkých promovaných inžinierov a bakalárov.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina