reportáže

Eco-nábytek z odpadového dřeva

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

S Rodrigem Arandou jsem se setkal během letošního veletrhu imm cologne na stánku španělské „eco-friendly“ firmy Sintala Design ze Segovie, kde mě zaujal jejich nábytek vyráběný z odpadového dřeva, respektive z toho, co běžně za odpadové dřevo považuje. V příjemném a zajímavém rozhovoru jsme probrali řadu aktuálních témat týkajících se otázky „udržitelného“ životního stylu. Bavili jsme se ale hlavně o firmě a jejím „netypickém“ zaměření. Kladou totiž důraz na to, že tvoří výrobky z masivního dřeva bez kácení stromů. Pracují se dřevem, které pochází z padlých stromů, prořezů a zbytků z ostatních výrobních procesů. Na povrchovou úpravu používají vysoce ekologické a k životnímu prostředí šetrné prostředky.

Byznys založený na cirkulární ekonomice

Společnost Sintala Design byla založena v roce 2015 v Segovii. V současné době je multidisciplinární skupinou tvořenou tesaři, designéry, ekonomy, techniky a architekty. Filosofií firmy je vytváření široké škály výrobků ze dřeva nepocházejícího (primárně) z pokácených stromů, snaží se maximalizovat udržitelné využívání lesů a minimalizovat odpad z použitého dřeva. Dřevo pro výrobky Sintala pochází hlavně ze suchých stromů, stromů padlých v důsledku povětrnostních podmínek a z prořezů, ať už veřejných či soukromých lesů. Firma tak získává surovinu pro svoji výrobu bez kácení stromů a současně zajišťuje úklid lesa. „Firma musí lidem poskytnout službu, ale ne za cenu, že se dostane do konfliktu s životním prostředím, které zaručuje budoucnost každému na planetě Zemi. Podle World Wildlife Fund (WWF) ztrácí Země 18,7 milionu akrů lesů ročně, což je 27 fotbalových hřišť každou minutu,“ říká Rodrigo a pokračuje: „Naší vášní je vyzdvihnout krásu toho, co pro jiné je jen odpad a smetí. Vytváříme výrobky, které společnost potřebuje, jako je nábytek, obklady, podlahy a dřevěné domy, ze zbytků dřeva. Chceme vytvořit nekonečný nábytek zpomalující koloběh zdrojů. Naší surovinou může být vše, co lesnictví a zemědělský sektor zahodí, nebo odpad, který by byl buď přímo spálen nebo použit k výrobě biomasy.“

Dá se tedy říci, že Sintala Design je jasným příkladem obchodního modelu založeného na cirkulární ekonomice, protože stejně jako v lese, tak i v její továrně zůstává vše v oběhu. „Jak každý ví, některé přírodní zdroje, které každodenně používáme, jsou omezené. Pak se musíme zaměřit na dobré řízení zdrojů,“ dodává Rodrigo.

Začalo to před 30 lety

Rodrigo Aranda, generální ředitel a spoluzakladatel Sintala Design – společnosti zaměřené na tvorbu širokého sortimentu výrobků z odpadového dřeva – se podle svých slov snaží maximalizovat udržitelné využívání lesů a minimalizovat odpad z použitého dřeva filosofií založenou na cirkulární ekonomice. Všechno ale začalo už před 30 lety grafiózou – onemocněním postihujícím jilmy. Jeho otec José Luise Aranda, truhlář a tesař začal vyvíjet techniku opětovného použití tohoto dřeva a jeho přeměny na nábytek. A před čtyřmi lety s týmem lidí s širokými zkušenostmi v oboru zpracování dřeva, designu, strojírenství a obchodu založili společnost Sintala Design.

„Od doby, kdy jsem byl dítě, jsem byl znepokojen environmentálními otázkami a ve svém městě jsem se stal jedním z průkopníků myšlenek o recyklačních pohybech. Vždy jsem se snažil převést svá rozhodnutí do života tak, aby byla udržitelná a etická. Nábytek byl pro mě vždy vážným tématem, pokud jde o udržitelnost,“ vysvětluje Rodrigo a dodává, že jedním z příkladů využití zbytků a prořezů z městských lesů a parků je městský nábytek, který navrhli a vyrobili pro města Segovia a Madrid. Dosáhli tak toho, že město má svoji vlastní surovinu pokrývající jeho potřeby. „Spolupracujeme s továrnou na hudební nástroje a vytvořili jsme řadu nábytku a řadu obkladů z malých odřezků tropického dřeva, které jsou pro ně odpadem, ale pro nás mají obrovskou hodnotou,“ doplňuje Rodrigo a zmiňuje další příklady úspěšných realizací: „Recyklujeme např. vadné části dřeva z řetězce hobby prodejen Leroy Merlin. Dalším příkladem využití lesních zbytků je to, co jsme realizovali na dubových loukách v Extremaduře (autonomní společenství na západě Španělska). Jedná se o ekosystémy s množstvím volně žijících evropských druhů živočichů a s tradičním využitím zaměřeným na krmení prasat žaludy pro produkci iberské šunky. Prořezy z těchto stromů se tradičně používají jako palivové dříví, ale my toto dřevo sbíráme a používáme k výrobě nábytku a obložení.“

Respektování životního prostředí

„Stromy jsou naším hlavním zdrojem, ale jdeme o krok dál, pomáháme ekosystému při automatické regeneraci minimalizující dopad na životní prostředí, připravujeme recyklační řetězec prostřednictvím opětovného použití, ekologického designu a biotechnologií. Z tohoto pohledu podporujeme využívání půdy v lesnictví, podněcujeme zaměstnanost na venkově a snižujeme objem odpadu v odvětví. Naší surovinou je všechno, co lesní a zemědělský sektor klasifikuje jako odpad, bez ohledu na jeho rozměry, tvar a vlastnosti,“ vysvětluje Rodrigo ekologický přínos společnosti Sintala Design s tím, že výsledky jejich práce jim umožňují vyprávět jedinečné příběhy. Díky vlastnostem materiálu, jeho přirozené kresbě a mísení řemeslného a průmyslového pojetí výroby jsou všechny kusy, které vyrábí, rozdílné a jedinečné.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: autor a archiv výrobce

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina