aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – červenec 2019

Ilustrační foto
aparatea_728x90-banner-10-drevmag
Aparatea10-350x90-anim
aparatea_728x90-banner-10-drevmag
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 7. 2019). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 6/2019

• ČSN EN ISO 11125-1 (03 8235) • Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků – Část 1: Vzorkování
• ČSN EN ISO 12944-2 (03 8241) • Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí
• ČSN 33 2000-1 ed. 2:2009 (33 2000) • Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice (oprava 1)
• ČSN EN IEC 60204-11 ed. 2 (33 2200) • Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a nepřesahující 36 kV
• ČSN EN 60204-11:2001 (33 2200) • Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a nepřesahující 36 kV (změna Z1)
• ČSN EN IEC 62046:2019 (33 2207) • Bezpečnost strojních zařízení – Použití ochranných zařízení k detekci přítomnosti osob (oprava 1)
• ČSN EN IEC 61058-2-6 ed. 2 (35 4107) • Spínače pro spotřebiče – Část 2-6: Zvláštní požadavky pro spínače používané v elektromechanickém ručním nářadí a zahradní technice
• ČSN EN 61058-2-6:2017 • (35 4107) • Spínače pro spotřebiče – Část 2-6: Zvláštní požadavky pro spínače používané v elektromechanickém ručním nářadí a zahradní technice (změna Z1)
• ČSN EN 61058-1-1:2017 (35 4107) • Spínače pro spotřebiče – Část 1-1: Požadavky na mechanické spínače (oprava 1)
• ČSN EN 61058-1-2:2017 (35 4107) • Spínače pro spotřebiče – Část 1-2: Požadavky na elektronické spínače (oprava 1)
• ČSN EN 13756 (49 0005) • Dřevěné podlahoviny a parkety – Terminologie
• ČSN P CEN/TS 16818 (49 0677) • Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Dynamika vlhkosti dřeva a výrobků na bázi dřeva
• ČSN EN 438-8 (64 7501) • Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) – Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) – Část 8: Klasifikace a specifikace pro konstrukční lamináty
• ČSN EN 13967+A1 (72 7612) • Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové fólie do izolace proti vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě – Definice a charakteristiky
• ČSN EN ISO 19650-2 (73 0150) • Organizace informací o stavbách – Management informací využívající informační modelování staveb – Část 2: Fáze přípravy staveb
• ČSN EN ISO 19650-1 (73 0150) • Organizace informací o stavbách – Management informací využívající informační modelování staveb – Část 1: Pojmy a principy
• ČSN EN ISO 13788 (73 0544) • Tepelně-vlhkostní chování stavebních konstrukcí a stavebních prvků – Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce – Výpočtové metody
• ČSN EN ISO 13789 (73 0565) • Tepelné chování budov – Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním – Výpočtová metoda
• ČSN EN ISO 10077-1 (73 0567) • Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele prostupu tepla – Část 1: Obecně
• ČSN EN ISO 10077-2 (73 0567) • Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele prostupu tepla – Část 2: Výpočtová metoda pro rámy
• ČSN EN 14351-2 (74 6075) • Okna a dveře – Norma výrobku, funkční charakteristiky – Část 2: Vnitřní dveře
• ČSN EN ISO 23702-1 (79 3870) • Usně – Organický fluor – Část 1: Stanovení obsahu netěkavých sloučenin extrakční metodou pomocí kapalinové chromatografie s tandemově hmotnostní detekcí (LC-MS/MS)
• ČSN EN 17137 (80 0295) • Textilie – Stanovení obsahu látek na bázi chlorbenzenů a chlortoluenů
• ČSN EN 17117-1 (80 4641) • Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Mechanické zkušební metody při podmínkách dvouosé napjatosti – Část 1: Tuhost v tahu
• ČSN EN 1022 (91 0234) • Nábytek bytový – Sedací nábytek – Hodnocení stability
• ČSN EN 1335-2 (91 1101) • Kancelářský nábytek – Kancelářské židle pracovní – Část 2: Bezpečnostní požadavky
• ČSN EN 1815:2017 (91 7848) • Pružné a laminátové podlahové krytiny – Hodnocení elektrostatických vlastností (oprava 1)
• ČSN EN 17114 (96 1532) • Ochrana kulturního dědictví – Ochrana povrchu porézních anorganických materiálů – Technické a chemické datové listy hydrofobizačních prostředků
• ČSN EN 17138 (96 1533) • Ochrana kulturního dědictví – Metody a přípravky pro čištění porézních anorganických materiálů

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Ilustrační foto

 

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina