aktuality

Istota práce v rukách remeselníkov

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Najúspešnejších absolventov župných škôl v rámci Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) pozvali 26. júna 2019 na slávnostné odovzdávanie záverečných vysvedčení. 29 absolventov SOŠ sa stretlo v Sobášnom paláci v Bytči s predsedníčkou ŽSK Ing. Erikou Jurinovou. Spolu so zástupcami cechov a odborných zväzov im odovzdala výučné listy. V príhovore zvýraznila, že „absolventi vzdelávania v remeslách získali odvahu, aby si splnili svoje pracovné sny“.

Absolventom 3-ročných učebných odborov SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou poďakoval za vynikajúce výsledky riaditeľ školy PaedDr. Ján Palko, ktorý uviedol do remeselnej praxe nových remeselníkov: čalúnničku Adriánu Čuboňovú (prospela s vyznamenaním), tesára Richarda Kobolku, stolára Lukáša Chajdáka, maliara Denisa Zjavku. Viacero vynikajúcich úspechov zaznamenali stolári Jakub Frolo a Jakub Katrenčík zo SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina. Výučné listy im odovzdal zástupca riaditeľa školy Ing. Stanislav Čelko. Medzi najlepšími čerstvými remeselníkmi SOŠ stavebnej Žilina (Tulipánová ul.) boli tesári Martin Kubík a Filip Pastorek. Výučné listy prevzali od riaditeľa školy Ing. Jozefa Ilčíka, PhD.

Celkom prevzalo výučné listy 29 budúcich remeselníkov. K nim zaradili aj dve desiatky prvých absolventov duálneho vzdelávania, v systéme sú zapojení od roku 2015. V rámci župy získava vedomosti 780 žiakov pre konkrétne pracovné zaradenie vo firmách. Výnimočné výsledky dosiahlo 30 žiakov v župných školách odborného zamerania a gymnázií. Medzi nimi aj Kristína Lucáková, absolventka 4-ročného študijného odboru Technológia ochrany a tvorby životného prostredia v SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina