aktuality

Prax vykonávajú v dielňach budúcich zamestnávateľov

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Učebný odbor Stolár vyučujú na Súkromnej SOŠ Dolný Kubín od vzniku školy v roku 1991. Škola sa výsledkami výrazne zviditeľnila medzi drevárskymi remeselníkmi až v súčasnom školskom roku. Na regionálnej súťaži Mladý stolár 2019 – ako družstvo obsadili 4. miesto.

Lepší z dvoch súťažiacich bol tretiak maturitného štúdia Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby Matej Kubačka. Umiestnil sa na 3. mieste. Spolu s ním vytvoril družstvo prvák Jakub Bažík, ktorý v súťaži jednotlivcov obsadil 11. miesto. Obaja pôsobili na súťaži pod vedením Ing. Petra Calíka (triedneho učiteľa v oboch triedach súťažiacich).

Remeselnú zručnosť dokázal Matej Kubačka aj v 1. ročníku súťaže o „naj-stolársky výrobok“, dotovanej dodávateľskou firmou materiálov Démos trade. Na základe vypracovania technických výkresov kolektívom zo študijného odboru Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, sám zostavil kusovník materiálov, ktorý škole dodala firma. Výrobok „Stojan na mapy“ sám aj zhotovil, iba pod dohľadom inštruktora v stolárskej dielni.

Výučné listy stolárov získali 4 žiaci. Maturitné vysvedčenia Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby prevzali tiež 4 žiaci.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina