aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

aparatea_728x90-banner-10-drevmag
Aparatea10-350x90-anim
aparatea_728x90-banner-10-drevmag
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 7. června 2019 ve Věstníku ÚNMZ č. 6/2019 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu na období I. pololetí 2019.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN, případně revizí stávající ČSN. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají některých výrobců vzduchotechniky, dřevozpracujících strojů, žebříků, oken a firem zaměřených na stavebnictví. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 4. 7. 2019) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese normalizace@agentura-cas.cz.

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 12, 14, 49, 70, 72 a 73 vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD):
• ČSN č.ú. 12 0003 • Větrání budov – Výkonová zkouška a kontroly zástavby bytových větracích systémů (PMD: EN 14134:2019)
• ČSN č.ú. 14 0001 • Chladící zařízení a tepelná čerpadla – Pojistná zařízení proti překročení tlaku a jim příslušná potrubí – Výpočtové postupy (PMD: EN 13136:2013 + A1:2018)
• ČSN č.ú. 14 0002 • Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Zkoušení a hodnocení při podmínkách s částečným zatížením a výpočet sezónní výkonosti (PMD: EN 14825:2018)
• ČSN č.ú. 49 0003 • Žebříky – Část 6: Teleskopické žebříky (PMD: EN ISO 131-6:2019)
• ČSN č.ú. 49 0004 • Dřevozpracující stroje – Bezpečnostní požadavky – Část 3: Číslicově řízené (NC) vyvrtávačky a horní frézky (PMD: EN ISO 19085-3:2017 + ISO 19085-3:2017)
• ČSN č.ú. 70 0001 • Sklo ve stavebnictví – Stanovení emisivity (PMD: EN 12898:2019)
• ČSN č.ú. 72 0023 • Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení odolnosti proti protrhávání – Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech (PMD: EN 12310-2:2018)
• ČSN č.ú. 72 0024 • Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení odolnosti proti zatížení větrem mechanicky kotvených pásů a fólií pro hydroizolaci střech (PMD: EN 16002:2018)
• ČSN č.ú. 72 0025 • Tepelněizolační výrobky pro stavbu – Výrobky z foukané minerální vlny: vyrábění in situ – Část 1: Specifikace výrobků před zabudováním (PMD: EN 14064-1:2018 (CPR))
• ČSN č.ú. 72 0027 • Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu – Vyhodnocení zkoušek (Revize ČSN 72 7014:1994)
• ČSN č.ú. 73 0032 • Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru (PMD: EN 1992-1:2004/FprA1 (new) (CPR))
• ČSN č.ú. 73 0034 • Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 11: Požární odolnost pohyblivých textilních závěsů (PMD: EN 15269-11:2018 + AC:2019 (CPR))
• ČSN č.ú. 73 0039 •Akustika – Stanovení odporu proti proudění vzduchu – Část 1: Metoda statického proudění vzduchu (PMD: EN ISO 9053-1:2018 + ISO 9053-1:2018)
• ČSN č.ú. 73 0044 • Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin (Revize ČSN 73 0540-3:2005)
• ČSN č.ú. 73 0045 • Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie (Revize ČSN 73 0540-1:2005)
• ČSN č.ú. 73 0048 • Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí (Změna ČSN EN 1990:2004, Revize ČSN EN 1990 ed. 2: 2015, Revize ČSN EN 1990 NA ed. A)

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
• úkoly ve třídách 12, 14, 70, č.ú. 72 0023, 72 0024, 73 0032, 73 0034 a 73 0039
: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
• č.ú. 49 0003: Ivana Petrašová, dpt., Palackého tř. 2541/100, 612 00 Brno 12 – Královo Pole
• č.ú. 49 0004: Svaz strojírenské technologie, Politických vězňů 1419/1, 113 42 Praha 1
• č.ú. 72 0025, 72 0027, 73 0044 a 73 0045: Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost s.r.o., Pražská 810/16, 102 00 Praha 15 – Hostivař
• č.ú. 73 0048: Kloknerův ústav ČVUT, Šolínova 1903/7, 166 08 Praha 6

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina