aktuality

Drevári a lesníci pod tlakom

aparatea_728x90-banner-10-drevmag
Aparatea10-350x90-anim
aparatea_728x90-banner-10-drevmag
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Vplyvom masívnej podkôrnikovej kalamity v ČR, ako aj Nemecku, Taliansku a Rakúsku dochádza na stredoeurópskom trhu s drevom k enormnému nárastu ponuky drevnej hmoty, čo má za následok postupný pokles cien tak guľatiny, ako aj reziva a ďalšej drevárskej produkcie. Domáci lesníci a spracovateľské firmy doposiaľ znášali cenové korekcie na úkor svojho vlastného hospodárenia, no v súčasnosti sú už nútení vzájomne rokovať o poklese cien, aby boli vôbec schopní niekam umiestniť svoju produkciu.

Na situáciu negatívne vplýva taktiež postupné zvyšovanie cien elektrickej energie, kde silová zložka ceny elektriny vplyvom trhovej situácie na konci roku 2018 zaznamenala strmý nárast v niektorých prípadoch aj o 50  a viac %. K postupnému nárastu nákladov tak štátnych, ako aj súkromných firiem významne prispieva skokové zvyšovanie minimálnej mzdy, zavedenie nočných a víkendových príplatkov a ďalšie legislatívne opatrenia vlády.

Ďalším z atribútov, ktorý negatívne prispieva k aktuálnej situácii, je evidovaný nižší rast HDP oproti prognózam v kľúčových partnerských krajinách EÚ a stagnácia až pokles domáceho stavebného trhu, avizovaný Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska, ktorý predpokladá úbytok stavebných objednávok v roku 2019 o 3,6 %. Stavebný sektor je samozrejme jedným z rozhodujúcich odberateľov pre domáce drevárske a spracovateľské podniky. Situáciu v piliarskom odvetví komplikuje aj klesajúca cena štiepky, pilín a ďalšieho odpadu z piliarskej výroby.

Zástupcovia Drevárskej sekcie ZSD SR a LESY SR, š.p. v tejto situácii intenzívne rokujú o cenových opatreniach, aby minimalizovali riziko vzniku patovej situácie, kedy by došlo k razantnému kráteniu odberov guľatiny, resp. až k pozastaveniu piliarskych prevádzok z dôvodu straty objednávok.

Operatívne zníženie cien guľatiny by pomohlo obom zúčastneným stranám aj kvôli tomu, že súkromný sektor už na pokles cien zareagoval a snaží sa tak kopírovať trend, ktorý sa na zahraničných trhoch prejavil už skôr.

Riešenie súčasných problémov, okrem iného, významne komplikuje zákonná povinnosť podniku LESY SR, š.p., ktorý musí odvádzať do štátneho rozpočtu špeciálny odvod vo výške 5 mil. €. Naviac, domáci štátny podnik sám bojuje s masívnou podkôrnikovou kalamitou, na ktorej konci je významne nižšie speňaženie vyťaženej drevnej hmoty a vysoké budúce náklady na pestovanie nového lesa.

Zdroj: TS ZSD SR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina