aktuality

Průmysl dřevoobráběcích strojů: vynikající výsledky v roce 2018, opatrný začátek roku 2019

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Rok 2018 byl pro italské výrobce strojů pro dřevařský a nábytkářský průmysl opravdu dobrý. Konečné údaje zpracované asociací Acimall navýšily předchozí prognózy: rok 2018 byl uzavřen s domácí produkcí na úrovni 2,514 mld. EUR, což je o 10,6 % více než v předchozím roce. Nejlepší výsledek za posledních deset letech.

Také v roce 2018 průmysl znovu potvrdil svůj příklon k exportu a dosáhl hodnoty vývozu ve výši 1,721 mld. EUR (plus 8,2 % oproti roku 2017) převážně na evropských trzích, což představuje přibližně 70 % celkového vývozu, a v Severní Americe, především ve Spojených státech.

Trend prodeje na domácím trhu byl vynikající, velmi blízko k 800 miliónům EUR, což je o 16,4 % více než v roce 2017. To je opět nejlepší výsledek za posledních deset let, dvakrát větší než v roce 2012, a to z několika důvodů: nevyhnutelné oživení investic po silné stagnaci v krizových letech, oživení výroby nábytku v Itálii a především souboru opatření zavedených italskou vládou pro strojírenský průmysl, zejména těch, které se týkaly průmyslu 4.0. V posledních několika letech byl rozšířen Sabatiniho zákon nabízející půjčky na nákup strojů; daňová úleva na investice do výzkumu a vývoje byla zachována; nová opatření, jako je tzv. „superamortizace“ a „hyperamortizace“ (druhá se rozšířila i v roce 2019) na nákup nových zařízení; všechna tato opatření nabídla společnostem významné finanční výhody.

Při pohledu na dovoz to v roce 2018 činilo 242 mil. EUR: největšími „dodavatelskými zeměmi“ byly v pořadí podle hodnoty Německo, Čína a Rakousko s rostoucím dovozem z Indie, Polska a Turecka.

Obchodní bilance, tj. rozdíl mezi exportem a importem, dosáhla v roce 2018 hodnoty 1,479 mld. EUR, což je o 5,5 % více než v roce 2017. Spotřeba dosáhla 1,035 mld. EUR, což představuje 19% nárůst.

První tři měsíce roku 2019

Podle studie Acimall v prvním čtvrtletí roku 2019 došlo k celkovému snížení objednávek, které lze považovat za „nevyhnutelné“ po prudkém růstu roku 2017 a dalším rozšíření v loňském roce; navíc přinejmenším na domácí straně bude „příznivý efekt“ jistě vyplývat z opětovného zavedení Superamortizace v „Zákonu o růstu“ a zachování Hyperamortizace na podporu procesu digitálních inovací firem a následně jejich globální konkurenceschopnosti.

Podle tradičního průzkumu Acimall průmysl dřevozpracujících strojů a nástrojů v prvních třech měsících roku 2019 vyčkával, a to ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o -11 %. Objednávky ze zahraničí se snížily o 10,2 %, zatímco domácí poptávka klesla o 14,5 %. (Pozn. red.: Podobný negativní trend v 1.Q 2019, jen s trochu jinými čísly, zaznamenali i němečtí výrobci dřevoobráběcích strojů, zvláště v nábytkářském sektoru. K hlavním příčinám tohoto poklesu podle asociace VDMA patří zpomalení německé ekonomiky, nejistota v EU zapříčiněná politickou situací kolem Brexitu a probíhající obchodní válka mezi USA a Čínou.)

Kniha objednávek je uzavřená na 3,7 měsíce, zatímco ceny od počátku roku 2019 vzrostly o 0,5 %. Příjmy zaznamenávají opačný trend než objednávky, s nárůstem o 10,3 %.

Průzkum kvality za sledované období ukazuje, že 7 % dotázaných firem očekává pozitivní vývoj produkce, 60 % stagnaci a 33 % zpomalení.

Zaměstnanost považuje za setrvalou 67 % respondentů, rostoucí 13 % a klesající pouze 20 % dotázaných firem.

Dostupné zásoby jsou stacionární podle 73 %, vzrůstají podle 20 % a klesají podle zbývajících 7 % respondentů.

Prognóza bohužel ukazuje na přetrvávající náladu nedůvěry mezi průmyslovými aktéry, a to jak na domácí, tak na mezinárodní scéně, přičemž tato nálada je podporována všemi klíčovými makroekonomickými veličinami, které naznačují, že menší pozitivní oživení průmyslové produkce v únoru až březnu bylo především z důvodu doplňování zásob. To zvyšuje předpovědi růstu HDP na 0,2 %, což není dostačující k zajištění důvěry…

Výsledky průzkumu jsou jasné: pro domácí trh očekává růst pouze 7 % respondentů, 60 % ukazuje stabilitu a 33 % se obává poklesu podnikání (záporné saldo je minus 26). Více optimismu je na straně exportu: podle 13 % respondentů se zahraniční objednávky v příštím čtvrtletí zvýší, zatímco stabilní zůstanou podle 60 % dotázaných a 27 % očekává snížení (záporné saldo -14).

Zpět do roku 2018 z globálního pohledu

V roce 2018 v celosvětovém prodeji technologií pro dřevařský a nábytkářský průmyslu dominovaly tři země: Německo, Itálie a Čína. Němečtí výrobci prodali do světa stroje za 2,4 miliardy EUR, což představuje nárůst o 2 % oproti roku 2017; Itálie se zastavila na 1,6 miliardy EUR včetně nástrojů, zatímco Čína stále zmenšuje propast mezi evropskými konkurenty a stoupá o 11,7 % na 1,5 miliardy EUR.

Jen pár poznámek: Významný podíl německého vývozu představují technologie pro primární průmysl. Stačí se podívat na údaje o prodejích lisů na výrobu DTD a MDF, což představuje více než 400 milionů EUR pro Německo oproti 157 pro Itálii a 77 pro Čínu. Je také zajímavé poznamenat, že německý export je soustředěn na pět trhů: USA, Čína, Polsko, Rakousko a Francie tvoří 50 % veškerého německého vývozu, zatímco Itálie má rovnoměrnější pokrytí na více trzích.

Pořadí zemí vyvážejících dřevozpracující stroje pokračuje Tchaj-wanem a Rakouskem s pořadovými čísly 4 a 5. V roce 2018 vyvezl Tchaj-wan technologie na zpracování dřeva a výrobu nábytku za 586 milionů EUR, s mírným poklesem oproti předchozímu roku, převážně do USA a sousední Číny. Rakousko uzavřelo rok 2018 s objemem prodeje ve výši 505 milionů EUR, což je meziročně o 7,4 % více a je za tím především obchod s Německem.

USA a Kanada (na 6. a 7. místě) uzavřely rok 2018 na úrovni 304 a 253 milionů EUR, za nimi následovalo Polsko (203 milionů), Finsko (171 milionů) a Japonsko (132 milionů).

Za zmínku stojí další tři země, které v posledních pěti letech dobře fungují: Česká republika vzrostla z 85 na 125 milionů EUR, Slovinsko překročilo 100 milionů, a to z pouhých 58 v roce 2014. Také Turecko posiluje svou produkci přes politická napětí v posledních dvou letech: transevropská země vyvezla v roce 2018 strojní zařízení za více než 90 milionů EUR.

Zdroj: Acimall

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina