aktuality

Zámer zaviesť nové parametre v úpravách sedacieho a lôžkového nábytku

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

V dňoch 9. – 10. mája 2019 sa v priestoroch Technickej univerzite vo Zvolene uskutočnila 11. medzinárodná vedecká konferencia s názvom Ekonomika, manažment, a technológie v podnikoch 2019.

Hlavným blokom konferencie bola prezentácia prierezových otázok ekonomiky a manažmentu v disciplínach drevárskej výroby. Úvodný referát predniesol prorektor pre rozvoj TU Zvolen doc. Ing. Josef Drábek, CSc. Po ďalších koreferátoch a vyjadreniach v pléne sa uskutočnili multilaterálne a bilaterálne rozhovory účastníkov. Zúčastnili sa výskumníci a odborníci z oblasti teórie a vývoja drevospracujúcich odvetví z Mongolska, Rakúska, Nemecka, Českej republiky a Slovenska.

Časť vedeckej konferencie sa zaoberala novými parametrami antropometrie – výškového a hmotnostného rastu dospelej populácie a z toho vyplývajúcou potrebou úpravy noriem sedacieho a lôžkového nábytku pri výrobe. Nosný referát do tejto problematiky predniesol doc. Ing. Pavol Joščák, CSc. z Katedry nábytku a drevárskych výrobkov Drevárskej fakulty TU Zvolen. Antropometria tvorí techniku, ktorou sa merajú rozmery ľudského tela a dokáže vypočítať rôzne údaje nárastu (úbytku) hmoty svalstva v súvislosti na miery rozličných telesných proporcií ľudského tela. Tieto údaje ovplyvňujú rozmery dospelých používateľov lôžkového a sedacieho nábytku.

Vedecká konferencia sa koná vo Zvolene každé dva roky. Jej závery môžu ovplyvniť ekonomiku a technológiu vývoja a  výroby nábytku.

Foto: Odborný referát  k problematike antropometrie predniesol doc. Ing. Pavol Joščák, CSc.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina