aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – červen 2019

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 6. 2019). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 5/2019

• ČSN EN 15316-4-8 (06 0401) • Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 4-8: Výroba tepla pro vytápění, teplovzdušné vytápění a stropní sálavé vytápění, včetně kamen (lokální zdroje), Modul M3-8-8
• ČSN EN 15316-4-10 (06 0401) • Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 4-10: Systémy výroby energie z větru, Modul M11-8-7
• ČSN EN 15316-5 (06 0401) • Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 5: Systémy akumulace pro vytápění a pro systémy přípravy teplé vody (bez chlazení), M3-7, M8-7
• ČSN EN 15378-3 (06 0402) • Energetická náročnost budov – Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách – Část 3: Měřená energetická náročnost – Modul M3-10, M8-10
• ČSN EN ISO 16090-1 (20 0710) • Bezpečnost obráběcích strojů – Obráběcí centra, frézky, postupové stroje – Část 1: Bezpečnostní požadavky
• ČSN EN 1647 (30 0048) • Obytná vozidla pro volný čas – Mobilní domovy – Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti
• ČSN EN ISO 11298-3 (64 6422) • Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi – Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami
• ČSN EN ISO 11297-3 (64 6427) • Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi – Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami
• ČSN EN 1279-1 (70 1621) • Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 1: Obecné údaje, popis systému, pravidla pro náhrady, tolerance a vizuální kvalita
• ČSN EN 1279-2 (70 1621) • Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 2: Dlouhodobá zkušební metoda a požadavky na pronikání vlhkosti
• ČSN EN 14064-1 ed. 2 (72 7235) • Tepelněizolační výrobky pro stavby – Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in situ – Část 1: Specifikace výrobků před zabudováním
• ČSN EN 14064-1:2010 (72 7235) • Tepelně izolační výrobky pro stavby – Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in-situ – Část 1: Specifikace výrobků před zabudováním (změna Z1)
• ČSN EN 17037 (73 0582) • Denní osvětlení budov
• ČSN EN 13501-1 (73 0860) • Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
• ČSN EN 13501-1+A1:2010 (73 0860) • Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň (změna Z1)
• ČSN 73 2030 (73 2030) • Statické zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí
• ČSN 73 2044 (73 2044) • Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí
• ČSN EN 14351-2 (74 6075) • Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 2: Vnitřní dveře
• ČSN EN 14516+A1 (91 4101) • Koupací vany pro domácí použití
• ČSN EN 14516:2016 (91 4101) • Koupací vany pro domácí použití (změna Z1)
• ČSN EN 12764+A1 (91 4103) • Sanitární zařízení – Požadavky na vířivé koupací vany
• ČSN EN 12764:2016 (91 4103) • Sanitární zařízení – Požadavky na vířivé koupací vany (změna Z1)
• ČSN EN 14428+A1 (91 4110) • Sprchové zástěny – Funkční požadavky a metody zkoušení
• ČSN EN 14428:2016 (91 4110) • Sprchové zástěny – Funkční požadavky a metody zkoušení (změna Z1)
• ČSN EN 14527+A1 (91 4111) • Vany pro sprchové kouty pro domácí použití
• ČSN EN 14527:2017 (91 4111) • Vany pro sprchové kouty pro domácí použití (změna Z1)
• ČSN EN 16354 (91 7847) • Laminátové podlahové krytiny – Podložky – Specifikace, požadavky a metody zkoušení
• ČSN EN ISO 20326 (91 7881) • Pružné podlahové krytiny – Specifikace pro podlahové dlaždice/sestavy pro volné kladení
• ČSN EN 1400+A2 (94 3429) • Výrobky pro péči o dítě – Šidítka pro kojence a malé děti – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina