aktuality

Normy pre navrhovanie budov, používanie farieb, lesnícku techniku

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nové technické normy uverejnené v júnovom zborníku ÚNMS SR pokrývajú väčšinu odvetví. Vybrali sme časť z nich, ktoré približujú lesnícke stroje, problematiku farieb, navrhovanie budov a drevodomov, používanie niektorých materiálov a technológií vo výrobe.

•    STN EN 17076 (47 0006) Lesnícke stroje. Bezpečnostné požiadavky na rádiové diaľkové ovládače (EN 17076: 2018)

•    STN EN ISO 25119-1 (47 0014) Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 1: Všeobecné zásady navrhovania a vývoja podľa noriem ISO 25119-1: 2018 (EN ISO 25119-1: 2018; ISO 25119-1: 2018)

•    STN EN ISO 25119-3 (47 0014) Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 3: Sériový vývoj, hardvér a softvér podľa noriem ISO 25119-3: 2018 (EN ISO 25119-3: 2018; ISO 25119-3: 2018)

•    STN EN ISO 25119-4 (47 0014) Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 4: Výroba, prevádzka, úprava a podporné procesy v súlade s ISO 25119-4: 2018 (EN ISO 25114-4: 2018; ISO 25119-4: 2018)

•    STN EN ISO 4619 (67 1201) Sušidlá pre náterové látky stanovené normou ISO 4619: 2018 (EN ISO 4619: 2018; ISO 4619: 2018)

•    STN EN ISO 2812-2 (67 2011) Náterové látky. Stanovenie odolnosti náterov proti pôsobeniu kvapalín. Časť 2: Metóda ponorením do vody pri dodržaní noriem ISO 2812-2: 2018 (EN ISO 2812-2: 2018; ISO 2812-2: 2018)

•    STN EN ISO 3681 (67 3042) Spojivá pre náterové látky. Stanovenie čísla zmydlenia. Titračná metóda podľa normy ISO 3681 (EN ISO 3681: 2018; ISO 3681: 2018)

•    STN EN ISO 150 (67 3601) Surový ľanový olej, rafinovaný ľanový olej a fermeže z ľanového oleja pre náterové látky. Špecifikácia a skúšobné metódy v súčinnosti s normou ISO 150: 2018 (EN ISO 150: 2018; ISO 150: 2018)

•    STN EN 16954 (72 1519) Konglomerovaný kameň. Platne a na mieru rezané výrobky na podlahy a schody, vnútorné a vonkajšie (EN 16954: 2018)

•    STN EN ISO 16283-2 (73 0514) Akustika. Meranie vnútroizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií v budovách. Časť 2: Kroková nepriezvučnosť stanovená normou ISO 16283-2: 2018 (EN ISO 16283-2: 2018; ISO 16283-2: 2018)

•    STN P CEN ISO/TS 21805 (92 0433) Pokyny pre navrhovanie, výber a inštalovanie vetracích otvorov na ochranu konštrukčnej celistvosti uzavretých priestorov chránených plynovými hasiacimi zariadeniami podľa ISO 21805: 2018 (CEN ISO/TS 21805: 2018; ISO/TS 21805: 2018)

•    STN EN 17192 (12 7033) Vetranie budov. Vzduchovody. Nekovové vzduchovody. Požiadavky na skúšobné metódy (EN 17192: 2018)

•    STN EN 438-2+A1 (64 4220) Dekoratívne vysokotlakové materiály (HPL). Dosky na báze reaktoplastových živíc (lamináty). Časť 2: Stanovenie vlastností (EN 438-2: 2016 + A1: 2018)

Celkom je v zborníku uvedených 185 nových noriem, 5 zmien znenia noriem a 2 opravy doterajších technických noriem na Slovensku.

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina