aktuality

Fórum OSN riešilo 6 strategických bodov pre naplnenie Agendy 2030

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

V sídle OSN v New Yorku sa konalo 14. zasadnutie Fóra OSN o lesoch (UNFF 14). Počas piatich dní rokovali lesnícki odborníci o šiestich základných cieľoch zo Strategického plánu OSN pre lesy 2017 – 2030. V popredí je trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov a ich implementácia. Opatrenia by mali čeliť zhoršujúcim prejavom a dopadom klimatických zmien na globálnej úrovni.

Keďže európskym lesom šéfuje v období 2016 – 2020 Slovensko, rokovanie na tému implementácie Strategického plánu OSN pre lesy viedol Ing. Boris Greguška, PhD. predstaviteľ Forest Europe Liaison Unit Bratislava. Panelovú diskusiu následne moderoval Mgr. Igor Viszlai – expert na komunikáciu Forest Európe zo sekretariátu Bratislava. Situáciu v SR predstavil generálny tajomník služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ing. Jaroslav Regec. Informoval o príprave nového zákona o lesoch, ktorý bude riešiť aj otázky vplyvu lesa na ekonomický rast, zamestnanosť obyvateľstva a otázky zlepšenia životnej úrovne ľudí z odvetvia lesov a drevárskeho priemyslu.

V rámci neformálnych rokovaní sa Ing. J. Regec spolu s generálnym riaditeľom Sekcie lesov a spracovania dreva na Ministerstve pôdohospodárstva Ing. Petrom Kickom stretli so štátnym tajomníkom Rumunska pre odvetvie lesného a vodného hospodárstva Danielom Constantinom Coroamom v otázkach riešenia spoločného postupu zriadenia Kalamitného fondu na riešenia v lesoch na európskej úrovni. Téma vznikla na diskusnom fóre v Prahe, aby mohli efektívne čeliť takmer totožným problémom napadnutia lesov podkôrnikovou kalamitou v Českej republike, na Slovensku a v Rumunsku.

Panelovú diskusiu 14. zasadnutie Fóra OSN o lesoch moderoval Mgr. Igor Viszlai

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina