aktuality

Vyhlásenie ZSD SR k aktuálnej trhovej situácii a cenovej a obchodnej politike LESY SR, š.p.

moddom 2022
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Zväz spracovateľov dreva SR (ZSD SR) sa dlhodobo usiluje o nastolenie transparentných a korektných vzťahov so svojím strategickým partnerom, ktorým sú LESY SR, š.p. tak, aby to bolo v prospech všetkých drevospracujúcich subjektov na Slovensku a tým aj v prospech rozvoja lesnícko-drevárskeho komplexu SR.

Po rokoch vyjednávania a konštruktívnych rokovaní sme sa dopracovali k fungujúcemu mechanizmu komunikácie o spolupráci i o cenotvorbe. Oceňujeme snahu súčasného vedenia štátneho podniku LESY SR, š.p. o čo najlepšie nastavenie optimálnych podmienok a tým aj cien pre svojich odberateľov. Podľa skúseností drevospracujúcich firiem sa LESY SR, š.p. prispôsobujú trhovým cenám. Vzhľadom na ročný objem predaja drevnej suroviny a s prihliadnutím na okolité európske a domáce trhy, ako aj na pretrvávajúci vplyv spracovania podkôrnikovej kalamity, majú LESY SR, š.p. podľa názoru ZSD SR cenovú politiku nastavenú adekvátne. Keďže zotrvačnosť takého veľkého subjektu je vyššia, než reakčná schopnosť súkromných vlastníkov, preto sú ceny dnes vyššie, než si to žiada aktuálny stav a ako sú u porovnateľných subjektov.

ZSD SR aktívne rokuje o cenách guľatiny so svojím strategickým partnerom, ktorým sú LESY SR, š.p. tak, aby sa podarilo dosiahnuť taký kompromis, ktorý bude únosný z ekonomického hľadiska pre všetky zainteresované strany. Oceňujeme predovšetkým fakt, že vďaka ústretovosti LESY SR, š.p. dosiahli členské spoločnosti ZSD SR strednodobé zmluvy na odber guľatiny, čo pre ne znamená vysokú mieru stability.

Zdroj: TS ZSD SR
Ilustračné foto: Dr. Anton Mrník

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina