aktuality

ŠVOČ na Drevárskej fakulte TU Zvolen – 3 ceny študentom univerzít z ČR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Do 60. ročníka Študentskej vedeckej odbornej činnosti v rámci Drevárskej fakulty Technickej univerzity Zvolen prihlásilo 150 účastníkov 96 prác. Zaradili ich do piatich sekcií a Jazykovej podsekcie. Do samostatnej Stredoškolskej sekcie sa prihlásilo 5 škôl s 18 prácami, medzi nimi aj SŠ stavebná a drevospracujúca Ostrava.

Z domácej Drevárskej fakulty prihlásili 44 prác a získali 2 prvenstvá, 3 tretie miesta a 4 štvrté miesta. Z troch univerzít v Českej republike prihlásili 12 prác. Získali po jednej cene: 1. miesto UP Pardubice – pre Md. Mostafizura Rahmana v Sekcii doktorandov, 2. miesto UTB Zlín v Sekcii ekonomiky a manažmentu podnikov – pre Jakuba Dokoupila a 3. miesto v Technologicko-technickej sekcii Mendelova univerzita Brno pre Jiřího Veselého. Zo slovenských univerzít prihlásili 12 prác a prvenstvá v sekciách získali UMB Banská Bystrica a STU MTF Trnava, jedno 2. miesto získala SGGW Varšava (z poľských univerzít prihlásili 5 prác). Bez ocenení zostali 4 univerzity z Maďarska.

Celoročnú náplň študentskej vedeckej činnosti na Drevárskej fakulte TU Zvolen koordinuje predsedníčka ŠVOČ doc. Ing. Iveta Čabalová, PhD. Súťaž sa konala pod záštitou dekana DF prof. Ing. Jána Sedliačika, PhD. Zároveň udelil aj Cenu dekana DF študentke STU v Bratislave Alexandre Bohunickej. Cenu ZSVTS získal Jakub Andel z Drevárskej fakulty TU Zvolen. Zvlášť posudzovali aj práce vhodné pre uplatnenie vo výrobnej sfére. Cenu ZSD SR a vydavateľstva Trendwood – twd formou celoročného predplatného časopisu Drevársky magazín udelili desiatim študentov TU Zvolen, piatim študentom univerzít v ČR a 1 práci z STU MTF Trnava. Stredoškolákom venovali 5 cien formou predplatného časopisu a 3 ceny pre najlepšie práce.

Súťaž študentov DF TU Zvolen bola dominantná v Umelecko-dizajnérskej sekcii a v Sekcii marketingu, obchodu a inovačného manažmentu, kde získali všetky 3 ceny.

 

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina