aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

aparatea_728x90-banner-10-drevmag
Aparatea10-350x90-anim
aparatea_728x90-banner-10-drevmag
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 7. května 2019 ve Věstníku ÚNMZ č. 5/2019 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu na období I. pololetí 2019.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN, případně revizí stávající ČSN. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají některých výrobců nářadí, malých plavidel, biopaliv, podlah, nábytku a firem zaměřených na stavebnictví. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 4. 6. 2019) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese normalizace@agentura-cas.cz.

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 12, 23, 32, 38, 67, 72, 73, 83 a 91 vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD):
• ČSN č.ú. 12 0001 • Větrání budov – Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů – Část 1: Vnější a vnitřní zařízení pro dopravu vzduchu (PMD: EN 13141-1:2019)
• ČSN č.ú. 12 0002 • Větrání budov – Vzduchovody – Nekovová potrubí – Požadavky a zkušební metody (PMD: EN 17192:2018)
• ČSN č.ú. 23 0001 • Neelektrické ruční nářadí – Bezpečnostní požadavky – Část 13: Zarážecí nářadí (PMD: EN ISO 11148-13:2018 + ISO 11148-13:2017)
• ČSN č.ú. 32 0002 • Malá plavidla – Identifikace lodního trupu – Kódový systém (PMD: EprEN ISO 10087 + ISO 10087:2019)
• ČSN č.ú. 32 0003 • Malá plavidla – Zorné pole ze stanoviště kormidelníka (PMD: EprEN ISO 11591 + ISO/FDIS 11591 (Ed 3))
• ČSN č.ú. 38 0004 • Pokyny pro navrhování, výběr a instalaci větracích otvorů k zachování celistvosti konstrukce uzavřených prostor chráněných plynovým hasicím zařízením (PMD: CEN ISO/TS 21805:2019 + CEN ISO/TS 21805:2018)
• ČSN č.ú. 67 0005 • Pojiva nátěrových hmot – Stanovení čísla zmýdelnění – Odměrná metoda (PMD: EN ISO 3681:2018 + ISO 3681:2018)
• ČSN č.ú. 67 0006 • Sušidla pro nátěrové hmoty (PMD: EN 4619:2018 + ISO 4619:2018)
• ČSN č.ú. 67 0007 • Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Část 9: Stanovená odtrhové pevnosti pro působení vody (PMD: CEN/TS 927-9:2018)
• ČSN č.ú. 72 0017 • Stavební výrobky – Posuzování uvolňování nebezpečných látek – Příprava zkušebního laboratorního vzorku pro zkoušení uvolňování a analýzu obsahu (PMD: EN 17087:2019 (CPR))
• ČSN č.ú. 72 0019 • Pojiva pro podlahové potěry ze síranu vápenatého – Část 2: Zkušební metody (PMD: EN 13454-2:2019)
• ČSN č.ú. 72 0020 • Vláknocementové ploché desky – Specifikace výrobku a zkušební metody (PMD: EN 12467:2012 + A2:2018 (CPR))
• ČSN č.ú. 73 0017 • Zkoušky požární odolnosti provozních instalací – Část 10: Klapky pro odvod kouře (PMD: EN 1366-10:2011 + A1:2017 (CPR))
• ČSN č.ú. 73 0018 • Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metoda stanovení akustických vlastností – Část 6: Vnitřní charakteristiky – Určení zvukové odrazivosti a vzduchové neprůzvučnosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole (PMD: EN 1793-6:2018)
• ČSN č.ú. 73 0019 • Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metoda stanovení akustických vlastností – Část 2: Určení vzduchové neprůzvučnosti laboratorní metodou (PMD: EN 1793-2:2018)
• ČSN č.ú. 73 0020 • Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, ovládacích a komunikačních kabelů (PMD: EN 13501-6:2018)
• ČSN č.ú. 73 0021 • Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň (PMD: EN 13501-1:2018)
• ČSN č.ú. 73 0022 • Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 11: Požární odolnost pohyblivých textilních závěsů (PMD: EN 15269-11:2018 + AC:2019 (CPR))
• ČSN č.ú. 73 0023 • Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 5: Větrací mřížky (PMD: EN 1364-5:2017)
• ČSN č.ú. 73 0024 • Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny – Část 4: Zasklené konstrukce (PMD: EN 15254-4:2018)
• ČSN č.ú. 73 0025 • Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací – Část 1: Požárně odolná vzduchotechnická potrubí (PMD: EN 15882-1:2011 + A1:2017 (CPR))
• ČSN č.ú. 73 0026 • Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování – Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken (PMD: EN 1634-1:2014 + A1:2018)
• ČSN č.ú. 83 0017 • Tuhá biopaliva – Bezpečnost pelet z tuhých biopaliv – Bezpečná manipulace a skladování dřevních pelet při použití v obytných a malých prostorách (PMD: EN ISO 20023:2018 + ISO 20023:2018)
• ČSN č.ú. 83 0019 • Tuhá biopaliva – Bezpečnost pelet z tuhých biopaliv – Bezpečná manipulace a skladování dřevních pelet při použití v obytných a malých prostorách (PMD: EN ISO 20023:2018 + ISO 20023:2018)
• ČSN č.ú. 91 0004 • Pružné podlahové krytiny – Korkové dlaždice – Specifikace (PMD: EN 12104:2018)
• ČSN č.ú. 91 0005 • Modulární vícevrstvé podlahové krytiny – Prvky s povrchovou vrstvou z dřevité moučky – Specifikace, požadavky a zkušební metody (PMD: EN 17142:2018)
• ČSN č.ú. 91 0006 • Pružné a textilní podlahové krytiny – Zjišťování délky strany, okraje a pravoúhlosti dlaždic (PMD: EN ISO 24342:2018 + ISO 24342:2018)
• ČSN č.ú. 91 0007 • Nebytový úložný nábytek – Požadavky na bezpečnost, pevnost, trvanlivost a stabilitu (PMD: EN 16121:2013 + A1:2017)
 ČSN č.ú. 91 0008 • Čalouněný nábytek – Základní ustanovení (revize ČSN 91 0015:2011)

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
• úkoly ve třídách 12, 23, 38, 67, č.ú. 72 0017 a 72 0020, č.ú. 83 0017, č.ú. 91 0004 – 91 0006
: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
• úkoly ve třídě 32: Jiří Sýkora, Vyšehořovice 133. 250 87 Mochov
• č.ú. 72 0019: Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o., Na Cikánce 2, 152 00 Praha 5 – Radotín
• č.ú. 73 0017, 73 0020 – 73 0026: PAVUS, a.s. Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9
• č.ú. 73 0018 a 73 0019: Silniční vývoj – ZDZ, spol. s.r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno
• č.ú. 83 0019: RNDr. Alice Kotlánová, Bednaříkova 2186/3, 628 00 Brno – Líšeň
• č.ú. 91 0007 a 91 0008: Textilní zkušební ústav, s.p., Václavská 6, 658 41 Brno

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina