aktuality

Výsledky konjunkturálneho prieskumu v obchode v apríli 2019

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Indikátor dôvery v obchode vzrástol v apríli v porovnaní s marcom o 1,3 percentuálneho bodu (p.b.) na hodnotu 19,3 vplyvom pozitívneho hodnotenia súčasných podnikateľských aktivít.

Trend podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace hodnotilo 93 % respondentov priaznivo, resp. bez zmien. Po očistení údajov od vplyvu sezónnosti sa saldo (34) zvýšilo v porovnaní s marcom o 6 p.b. Pozitívne hodnotenia (vážené tržbami) prevládajú vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 10 zamestnancami a vo všetkých regiónoch.

Úroveň zásob (2) sa medzimesačne zvýšila o 1 p. b. a 90 % respondentov ich hodnotí ako primerané sezóne.

Požiadavky na dodávateľov plánuje zvyšovať 41 % respondentov (rovnako ako v marcovom prieskume), znižovanie uviedlo 6 % respondentov (o 1 % viac) a stabilizovaný vývoj očakáva 53 % firiem (o 1 % menej).  Výsledné saldo v tomto ukazovateli  (25) sa po očistení od vplyvu sezónnosti znížilo o 2 p.b. Napriek tomu požiadavky na dodávateľov budú zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 10 zamestnancami a vo všetkých regiónoch.

Pri hodnotení očakávaných podnikateľských aktivít na najbližšie tri mesiace boli respondenti v porovnaní s minulým mesiacom pesimistickejší, v dôsledku čoho sa aprílové saldo (26) znížilo o 1 p.b. Pozitívne hodnotenia napriek tomu prevládajú vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 10 zamestnancami a podľa regiónov vo všetkých krajoch.

Vo vývoji zamestnanosti sa v porovnaní s marcom predpokladá nárast, sezónne očistené saldo sa zvýšilo o 2 p.b. na hodnotu 23. Väčšina respondentov (65 %) o zmenách neuvažuje, 29 % očakáva zvyšovanie zamestnanosti a 6 % počíta so znižovaním počtu zamestnancov. Zamestnancov plánujú prijímať vo všetkých sektoroch predaja okrem predaja a opráv motorových vozidiel a vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 10 zamestnancami. Z územného hľadiska počítajú s prijímaním zamestnancov vo všetkých regiónoch okrem Trenčianskeho kraja.

Pri hodnotení očakávaného vývoja cien väčšina (70 %) oslovených predpokladá, že vývoj cien zostane nezmenený, čo je o 1 % menej ako v predchádzajúcom mesiaci. Rast cien očakáva 22 % respondentov (o 1 % menej ako v marcovom prieskume) a pokles 8 % podnikov (o 2 % viac). Výsledné saldo (12) v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom kleslo o 2 p.b. Napriek tomu zvyšovanie cien predpokladajú respondenti vo všetkých sektoroch predaja, podľa veľkosti vo všetkých veľkostných skupinách a z územného hľadiska vo všetkých regiónoch.

Pri hodnotení očakávaných tržieb boli respondenti optimistickejší ako v marci v dôsledku čoho sa saldo (27) zvýšilo o 1 p.b. Rast tržieb predpokladajú respondenti vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 10 zamestnancami a podľa regiónov vo všetkých krajoch.

Medzi faktory, ktoré obmedzujú rast obratu, zaradili respondenti predovšetkým konkurenciu (61 %), vysoké prevádzkové náklady (38 %), legislatívu (36 %) a nízky dopyt (34 %). Problémy so zvyšovaním obratu nemá 16 % respondentov, čo je o 3 p.b. viac ako v marci.

Zdroj: ŠÚ SR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina