aktuality

Prečo je dôležité hlasovať a prečo je pre nás EÚ dôležitá?

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Pod takýmto názvom nás zaujal príspevok Joachima Mosera, zverejnený na zamestnaneckom portáli firmy Julius Blum GmbH, v ktorom autor jasnou argumentáciou zdôvodňuje výhody členstva v Európskej únii (EÚ). Je to apel na účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať už tento mesiac (25. mája).

Argumentácia je síce na príklade rakúskej spolkovej krajiny Vorarlberg, kde má firma Blum situovanú rozhodujúcu časť produkcie, ale obdobný pohľad na význam členstva v EÚ, aj keď s inou matematikou, možno uplatniť na Slovenskú a Českú republiku. Preto sme sa rozhodli tento príspevok aktuálne zverejniť v plnom znení. Ďakujeme Ing. Norbertovi Šebovi z Rady konzultantov DM za poskytnutie podkladov.

Sme úspešní v Európe
Každá druhá pracovná pozícia vo Vorarlbergu závisí od vývozu. Vyrábame tovar v hodnote viac ako 17 miliárd eur ročne. Takmer 60 % tohto tovaru sa nemôže predávať v Rakúsku, ale musí sa predávať v zahraničí. V dôsledku toho spoločnosti Vorarlbergu exportujú viac ako 10 miliárd eur ročne. Prepočítané na obyvateľa – hodnota tovaru predaného do zahraničia predstavuje približne 26.100 eur, čo je najviac v celom Rakúsku. Pred vstupom do EÚ predstavovala hodnota vyvezeného tovaru len 2,8 mld. eur. Od roku 2010 sa vývoz viac ako zdvojnásobil. Približne dve tretiny celkového vývozu smerujú do krajín EÚ. Z toho vyplýva, že blahobyt pracovníkov vo Vorarlbergu veľmi závisí od obchodných príležitostí na vnútornom trhu EÚ. Akékoľvek zhoršenie by malo priamy vplyv na počet pracovných miest a úroveň miezd.

Uzavretie trhov nás najviac poškodzuje
Medzinárodné obchodné krízy sú pre priemyselné krajiny veľmi nebezpečné. Preto je európsky trh životne dôležitý pre naše podnikanie. Malá krajina ako Rakúsko by sa nevyhnutne dostala pod kolesá a mala by len málo príležitostí obhajovať svoje postavenie vo vzťahu k hlavným mocenským blokom USA a Číny. Euro nám prináša bezpečnosť a stabilitu v rámci Európy a aj voči iným menám.

Ochrana životného prostredia funguje lepšie
Pokiaľ ide o otázky životného prostredia, ako súčasť Európskej únie sme tiež v lepšej pozícii na to, aby sme podnikli skutočne udržateľné kroky. Určite to nezachráni našu klímu, ak si ako malý štát stanovíme príkladné environmentálne opatrenia. Ale spolu s našimi európskymi partnermi môžeme dosiahnuť oveľa viac.

Mier v Európe
Sme veľmi radi, že sme zabudli, že túžba po mieri po biede dvoch veľkých svetových vojen bola dôvodom vzniku Európskeho spoločenstva. Viac ako 70 rokov sme v EÚ žili v mieri. Nemali by sme ohroziť tento mierový projekt ani do budúcnosti.

Na základe podkladov spracoval Igor Patráš sr.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina