odborné témy

Dřevěné stavby roku 2019 s dvanácti oceněnými návrhy a realizacemi

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Ve středu 10. dubna 2019 byly zveřejněny výsledky soutěžní ankety Dřevěná stavba roku 2019, pořádané Nadací dřevo pro život pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana, Ministryně pro místní rozvoj ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Svazu měst a obcí a za podpory významných partnerů. Slavnostní vyhlášení letošních 12 vítězů ankety, do které bylo přihlášeno 106 dřevěných staveb v 8 soutěžních kategoriích a jimž veřejnost tentokrát poslala 44 598 hlasů, proběhlo již tradičně v prostorách kongresového sálu zámku ve Křtinách u Brna pod záštitou rektorky Mendelovy univerzity v Brně Prof. Ing. Danuše Nerudové, Ph.D.

Na úvod finský projekt WOOD CITY a PO

Program slavnostního vyhlášení vítězů ankety Dřevěná stavba roku 2019 (DSR), na které z celé republiky připutovali nejen tvůrci oceněných děl, ale také řada významných partnerů Nadace z lesnicko-dřevařského sektoru a státní správy spolu se zástupci odborných médií, začal ve 13:45 hodin vystoupením zahraničního hosta Sebastiána Hernándeze, manažera rozvoje podnikání společnosti Stora Enso, který přítomným představil právě realizovaný projekt WOOD CITY v Helsinkách. Jedné se o výstavbu nové městské čtvrti s 8patrovými rezidenčními budovami, hotelem a kancelářemi s vnitřní dřevěnou konstrukcí, která by měla být dokončena v roce 2021. Od 14:45 pak následovala pětačtyřicetiminutová panelová diskuse o potřebných změnách v požární ochraně dřevostaveb v ČR, v rámci které se diskutovalo o požárně-technických parametrech dřevěných staveb nejen dokončených, ale i ve fázi výstavby. Jejími hlavními aktéry byli spolu s ředitelem Nadace Ing. Stanislavem Polákem ještě vrchní komisař pro stavební prevenci Hasičského záchranného sboru kpt. Martin Eliáš, dále pak již zmíněný Sebastián Hernández a za projektanty a konstruktéry dřevostaveb Radek Ondruch, jednatel společnosti TAROS NOVA z Rožnova pod Radhoštěm.

Porota letos četnější, ale zájem veřejnosti nižší

V 16:20 hodin pak začala nejočekávanější část programu – vyhlášení vítězů ankety, při němž bylo oceněno celkem 12 soutěžních děl (z celkem 106 přihlášených, což je druhý nejvyšší počet v historii ankety) v 8 kategoriích:

  • Realizovaná dřevěná hřiště – malá
  • Realizovaná dřevěná hřiště – velká
  • Návrhy dřevěných konstrukcí
  • Realizované dřevěné konstrukce
  • Návrhy moderních dřevostaveb
  • Realizované moderní dřevostavby
  • Realizované roubenky a sruby
  • Realizované dřevěné interiéry.

 

V kategoriích Dřevěných hřišť jako obvykle hlasovala pouze laická veřejnost, od které se soutěžním dílům letos dostalo opět úctyhodných 44 597 hlasů, byť je to o 22 844 hlasů méně než loni (67 441). „Cílem ankety, kterou vyhlašujeme již 9. rok, je podpořit kromě samotného dřeva coby obnovitelné suroviny i z něj zhotovené stavby, které prospívají našemu zdraví i planetě a chrání teplo domova,“ konstatuje Ing. Stanislav Polák a dodává, že hlasujících tentokrát sice ubylo, ale o to větší byl jejich cit pro hodnocení. A to v tom smyslu, že hlasující veřejnost se v případě dvou soutěžních děl (loni pouze u jednoho) shodla s mezinárodní odbornou porotou. V té letos zasedlo celkem 14 (loni 11) předních oborníků z řad architektů, projektantů, konstruktérů a designérů z České republiky, Slovenska a Kanady.

Vítězové si odnesli spolu s voňavým dubovým diplomem (s titulem pro své soutěžní dílo „Dřevěná stavba roku v dané kategorii“) také poukaz na 10 tis. Kč, které může daný soutěžící libovolně využít v rámci své činnosti.

Jakých děl a jejich autorů se to týká letos?

Této možnosti, jak si „vylepšit“ svůj rozpočet, se v kategorii Malých dětských hřišť dostalo Penzionu Uko z Bedřichova u Jablonce nad Nisou coby majiteli vítězného hřiště Domek v korunách stromů. Jedná se novou stavbu z dubna loňského roku, která rozšířila již stávající a od roku 2014 penzionem provozované hřiště Hrad UKO, kde jsou dětským návštěvníkům kromě domku k dispozici také skluzavky, houpačky, lanový žebřík a lanový tunel, most spojující horní a dolní terasu či hradní opevnění.

V kategorii Velkých dětských hřišť si letos desetitisícovou částkou přilepší První volnočasový EKOPark Liberec, situovaný na ploše 10 tis. m2 a zaměřený na ekologii, sport a aktivní odpočinek. Je provozován od poloviny roku 2016 neziskovým sdružením První volnočasový EKOPark Liberec, z.ú., založeným místním občanem Stanislavem Šťastným. Svým návštěvníkům nabízí řadu relaxačních prvků, jako např. piknikové paloučky a ohniště, obří pískoviště, knihobudky, hmyzí hotely, mini zoo, čapí hnízdo z větví, dětské bludiště, přírodní stezku pro chůzi naboso, kreativní javorový altán, kavárnu v korunách stromů a mnoho dalších ze dřeva zhotovených prvků.

V kategorii Návrhy dřevěných konstrukcí se vítězem odborné poroty stal gondolový most TRANSBORDER NANTES, navržený pražskou Hutí architektury Martin Rajniš s.r.o. přes řeku Sevre v obci Moulin du Liveau. Je tvořen dvěma pilíři a mostovkou, po níž se pohybuje pojezd se zavěšenou gondolou, poháněnou lidskou silou. Pro hlavní nosnou konstrukci byl navržen systém tzv. Howeova vazníku – příhradové konstrukce s obráceným umístěním tlačených a tažených prvků. V místech, kde konstrukce není kryta křídlem, je použito lokální krytí žárově zinkovaným ocelovým plechem. Díky jednoduchému kladkovému mechanismu může gondolu i s osádkou (až 10 osob, rodiny s kočárky, 6 cyklistů) pohánět tahem za lano kdokoliv nezávisle na jeho síle, tedy i dítě nebo starší člověk. Hlavní vazník je zastřešen nad ním vypjatou plachtou, zamezující dešťové vodě v degradaci dřevěné konstrukce.

Hlasující veřejnost pak nejvíce zaujala Rozhledna na Třemšíně, navržená Ateliérem Jan Brotánek Rožmitál pod Třemšínem pro umístění na vrh Třemšín, nacházející se v I. zóně CHKO Brdy. Konstrukce 34 m vysoké rozhledny je koncipována jako prostorová příhradová konstrukce, jejíž sloupy jsou tvořeny trojicemi smrkových kulatin vzájemně spojovaných ocelovými styčníkovými prvky, včetně vodorovných příčlí. Je dělena do 10 etáží, které jsou dále děleny do pravidelných trojic lichoběžníkových rámů ztužených kulatinovými vzpěrami nebo nerezovými táhly. V rámci konstrukční ochrany jsou dřevěné prvky konstrukcí osazeny ve svislé poloze a opatřeny tlakovou impregnací nebo nátěrem přírodními olejovými lazurami.

V kategorii Realizované dřevěné konstrukce odborná porota určila za vítěze Hasičskou zbrojnici Krásná Studánka, postavenou společností TOMIVOS s.r.o. Mníšek v městské části Liberce – Krásná Studánka. Konstrukce haly je tvořena soustavou rámů z lepených dřevěných profilů s oblými rámovými rohy, patkami a vrcholovými spoji ze svařované oceli. Ocelové části jsou s dřevěnými spojeny ocelovými kolíky. Plášť střechy a podélných stěn je složen z pohledového prkenného bednění, skladby nadkrokevního izolačního systému s izolací z minerální vlny, s větranou mezerou a krytiny z pásů předzvětralého titan-zinku Rheinzink. Prosklené části příčných fasád jsou uloženy v hliníkových rámech, základem vnitřních stěn je sloupková konstrukce.

U hlasující veřejnosti v této kategorii zvítězila 23,5 m vysoká rozhledna Doubravka, postavená v Praze 14 – Černém Mostě místní společností FORTNA STAV s.r.o. podle návrhu Huti architektury Martin Rajniš s.r.o. Věž v podobě trojbokého jehlanu, s půdorysným rozměrem základny 17,6 m, je tvořena třemi šikmo uloženými pilíři, které spolu se středovým točitým schodištěm vynášejí vyhlídkovou plošinu s podestou ve výšce 19,0 m. Konstrukci pilířů tvoří tenké kmínky akátového dřeva, vzájemně spojené ocelovými svorníky. Použité dřevo splňuje parametry třídy provozu 3, je bez dotyku se zemní vlhkostí a ani v konstrukčních spojích se nedrží voda. Většina materiálu je orientována svisle nebo diagonálně, aby i z prasklin mohla voda vytékat. Materiálem pro schodiště s vnějším průměrem 2,0 m je modřínové dřevo v kombinaci s ocelí.

Pražská Huť architektury Martin Rajniš s.r.o. pak bodovala (celkově potřetí a podruhé u odborné poroty) také v kategorii Návrhy moderních dřevostaveb. A to s projektem VENKOVNÍ UČEBNY, který bude v letošním roce sedmkrát zrealizován na školních pozemcích v Praze. Jde o speciální učebnu, ve které žáci nebudou trávit celý den, ale pouze vybranou hodinu, např. výuku o přírodě. Jedná se o objekt skeletové konstrukce založený na patkách bez kontaktu se zemí. Dřevěná nosná konstrukce tvoří zároveň i policový úložný systém. Motiv pravidelného tvaru polic je využitý nejen na všech stěnách učebny, ale opakuje se i na stropě.

Hlasující veřejnost nejvíce zaujal, a to již poněkolikáté v řadě, návrh pražského ARCHCON atelieru s.r.o. Ing. Ireny Truhlářové s názvem Dům s rodinným hnízdem. Jde o jednopodlažní rodinný dům s ustoupeným podkrovím, kde základ obvodových stěn tvoří dřevěné panely DEKPANEL. Dominantním prvkem objektu jsou jemné organické tvary a přírodní materiály. Hmota domu je sjednocena dřevěnou dvouúrovňovou terasou, která vytváří plynulý přechod mezi interiérem a exteriérem. Na meditační část terasy navazuje přírodní jezírko a sauna. Interiér domu vychází z rozboru feng-shui. Jeho středem je hliněný organický krb, kolem kterého přirozeně vzniká rodinné hnízdo – místo, kde se rodina bude potkávat.

V kategorii Realizovaných moderních dřevostaveb se jak odborné porotě, tak i hlasující veřejnosti nejvíce líbil víceúčelový objekt Tančírna, zkolaudovaný koncem roku 2018 v obci Libchavy u Ústí nad Orlicí. Byl zbudován pro potřeby místního tréninkového a školícího centra AKADEMIE Libchavy s.r.o. Slouží především pro konání vzdělávacích kurzů a je využíván také pro různé hudebně-taneční akce. Jde o dřevostavbu založenou na železobetonové základové desce, v interiéru opatřené izolovanou dvouplášťovou podlahou z březového a dubového masivu, splňující požadavky na taneční podlahy. Obvodové nosné konstrukci dominují svislé dubové šroubované trámy a velká rovněž dubová okna, nahrazující zdivo. Základem stropu jsou opět dubové šroubované trámy soustředěné do středového ocelového prstence. Dominantou celé stavby je kruhový průhled s průměrem 2,2 m v zelené střeše, pokryté vegetací. Vrstvený dřevěný rošt střechy, zateplený minerální vlnou, je zaklopený březovým a dubovým masivem. Tančírna je průchodem spojena se sousedním objektem s kavárnou a sociálním zařízením.

Stejného vítěze z pohledu odborné poroty i hlasující veřejnosti měla i kategorie Realizované roubenky a sruby. Stala se jím zrekonstruovaná Národní kulturní památka Dřevěnka Úpice, spravovaná Městským muzeem a galerií Julie W. Mezerové v městě Úpice. Jedná se o dvoupodlažní roubený objekt s dvoupatrovou půdou, vystavěný na počátku 17. století, ve kterém lze nalézt jak pozůstatky prvků raně novověkého domu (historický dýmník), tak svědectví z dob novějších (pivovod ve sklepě či prvorepublikový byt). Při rekonstrukci stavby, dokončené v dubnu 2018, byly přísně dodržovány původní technologické postupy – od použití ručně tesaných konstrukčních prvků až po ručně štípaný střešní šindel. To samé platí i pro vymazávání spár mezi trámy, bílení příslušných interiérových částí vápennými nátěry, úpravu hliněných podlah atd. Za zcela jedinečnou lze považovat kombinaci těchto postupů s požadavky moderního muzejnictví – skryté podlahové topení v přízemí a speciální vytápění cirkulujícím vzduchem v 1. NP.

V poslední oceňované kategorii Rea­lizované interiéry se odborné porotě nejvíce líbil interiér softwarové firmy BROADCOM Praha, vytvořený v industriálním stylu brněnským architektonickým studiem Kaplan architekti vedeným Ing. arch. Liborem Kaplanem. Jeho hlavním motivem je značné využití surového dřeva aplikovaného na stěny, stropy, podlahy a nábytek. A to dřeva pocházejícího ze starých objektů, nařezaného ze starých trámů do podoby obkladových prken.

Hlasující veřejnost se přiklonila na stranu interiéru soukromé Roubenky v Krušných horách, postavené brněnskou společností OK PYRUS s.r.o. v obci Klíny na Mostecku. Její interiér s pohledovým dřevem uvnitř, trámovým stropem a palubkovým obložením v podkroví, je doplněný prvky rustikálního charakteru, které umocňují pocit tepla domova a dělají jej přívětivý pro obyvatele. To vše doplňují panoramatické výhledy do údolí Krušných hor rohovými okny bez sloupků.

Při slavnostním předávání cen se dostalo také na nejúspěšnějšího hlasujícího z řad veřejnosti, který hlasoval ve všech kategoriích a nejlépe odhadl skutečné vítěze hlasování. Stal se jím pan Martin Parduba ze Zbirohu, který vyhrál čtyřdenní pobyt v Jizerských horách s ubytováním ve srubu HONKA od společnosti FINNY spol. s r.o.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: archiv Nadace dřevo pro život

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina