aktuality

Nové technické normy v aprílovom Vestníku ÚNMS SR

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Uverejňujeme prehľad noriem zameraných na stavby a drevostavby, na výrobky z dreva. Uverejnené sú vo Vestníku ÚNMS SR na mesiac apríl 2019. Celkom je vo vestníku uvedených 72 nových noriem, 7 zmien znenia noriem a 5 opráv doterajších technických noriem na Slovensku.

• STN EN 927-6 (67 2010) • Náterové látky. Náterové látky a náterové systémy na drevo používané vo vonkajšom prostredí. Časť 6: Vystavenie náterov na drevo umelému starnutiu s použitím fluorescenčných ÚV – žiariviek a vody. (EN 927-6: 2018)

• STN EN 14351-1+A2 (74 6180) • Okná a dvere. Normy na výrobky, funkčné charakteristiky. Časť 1: Okná a vonkajšie dvere (EN 14351-1: 2006+A2: 2016)

• STN EN 14351-2+A2 (74 6180) • Okná a dvere. Normy na výrobky, funkčné charakteristiky. Časť 2: Vnútorné dvere (EN 14351-2: 2018)

• STN EN 12216 (74 6253) • Okenice, vonkajšie clony, vnútorné clony. Terminológia, slovník a definície (EN 12216: 2018)

• STN EN 14064-1 (72 7212) • Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Výrobky zo sypanej minerálnej vlny (MW) vyrábané na stavbe. Časť 1: Špecifikácia sypkých výplňových výrobkov pred zabudovaním (EN 14064-1: 2018)

• STN EN ISO 10211 (73 0551) • Tepelné mosty v stavebných konštrukciách. Tepelné toky a povrchové teploty. Podrobné výpočty cez ISO 10211: 2017 (EN ISO 10211: 2017; ISO 10211: 2017)

• STN EN ISO 6946 (73 0559) • Stavebné konštrukcie. Tepelný odpor a súčiniteľ prechodu tepla. Výpočtové metódy cez ISO 6946: 2017 (EN ISO 6946: 2017; ISO 6946: 2017)

• STN EN ISO 13370 (73 0562) • Tepelnotechnické vlastnosti budov. Šírenie tepla zeminou. Výpočtové metódy cez ISO 13370: 2017 (EN ISO 13370: 2017; ISO 13370: 2017)

• STN EN ISO 13789 (73 0563) • Tepelnotechnické vlastnosti budov. Merný tepelný tok prechodom tepla a vetraním. Výpočtová metóda cez ISO 13789: 2017 (EN ISO 13789: 2017; ISO 13789: 2017)

• STN EN ISO 14683 (73 0564) • Tepelné mosty v stavebných konštrukciách. Lineárny stratový súčiniteľ. Zjednodušené metódy a podrobné hodnoty cez výpočet ISO 14683: 2017 (EN ISO 14683: 2017; ISO 14683: 2017)

• STN EN 13565-2 (92 0409) • Stabilné hasiace zariadenia. Penové zariadenia. Časť 2: Navrhovanie, konštrukcia, údržba (EN 13565-2: 2018)

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina