aktuality

Konjunkturální průzkum – duben 2019

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Souhrnný indikátor důvěry v dubnu meziměsíčně vzrostl o 0,1 bodu na 97,1 bodu. Důvěra v ekonomiku se meziměsíčně mírně zvýšila v podnikatelské sféře. „Podniky přesto stále významně omezuje nedostatek zaměstnanců, velká část respondentů ale uvádí jako bariéru růstu i nedostatečnou poptávku,“ sdělil Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ. Ve zpracovatelském průmyslu proběhlo i pravidelné půlroční šetření o investicích. „V letošním roce plánují podniky více investovat než vloni, a to zejména do obnovy stávajícího výrobního zařízení a rozšíření výrobních kapacit,“ dodal Jiří Obst.

Podrobné výsledky průzkumu

V průmyslu se důvěra v ekonomiku meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 1,5 bodu na hodnotu 93,4. Hodnocení současné celkové i zahraniční poptávky se mírně snížilo. Hodnocení stavu zásob hotových výrobků se rovněž mírně snížilo. Hodnocení současné celkové ekonomické situace se snížilo. Hlavními bariérami růstu produkce jsou nedostatečná poptávka (29 % respondentů), a nedostatek zaměstnanců (26 % respondentů). Pro období příštích tří měsíců průmyslové podniky očekávají zvýšení tempa růstu výrobní činnosti. Očekávání zaměstnanosti jsou v meziměsíčním srovnání mírně nižší. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou nižší. Meziročně je důvěra v průmyslu nižší.

Pravidelný čtvrtletní průzkum ve zpracovatelském průmyslu v dubnu ukázal, že se využití výrobních kapacit podniků v mezičtvrtletním srovnání nezměnilo a zůstalo na hodnotě 85,7 %. Podnikatelé odhadují zajištění práce zakázkami na 8,2 měsíce, což je přibližně stejně jako v předchozím čtvrtletí.

Ze šetření o investiční činnosti ve zpracovatelském průmyslu vyplývá, že pro rok 2019 očekávají respondenti i nadále růst investic, meziročně přibližně o 12 %. Půjde přitom převážně o obnovu stávajících výrobních zařízení a rozšíření výrobních kapacit, méně pak o pořízení nových technologií.

Důvěra podnikatelů v odvětví stavebnictví se meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 2 body na hodnotu 105,9. Podnikatelé zhodnotili svou současnou celkovou ekonomickou situaci hůře než v březnu. Hodnocení současné celkové poptávky po stavebních pracích se mírně snížilo. Hlavní bariérou růstu produkce je stále nedostatek zaměstnanců, kterou uvádí téměř 34 % respondentů. Očekávání tempa růstu stavební činnosti pro období příštích tří měsíců se nezměnila. Očekávání zaměstnanosti jsou téměř neměnná. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace stavebních podniků pro období příštích tří i šesti měsíců jsou nižší. V meziročním srovnání je ale důvěra podnikatelů v odvětví stavebnictví vyšší.

V odvětví obchodu se důvěra meziměsíčně mírně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 0,5 bodu na hodnotu 93,5. Podnikatelé v obchodě zhodnotili současnou celkovou ekonomickou situaci svých firem hůře než minulý měsíc. Stav zásob zboží na skladech se téměř nezměnil. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou mírně vyšší. V meziročním srovnání je důvěra v obchodu nižší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se důvěra podnikatelů meziměsíčně mírně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 0,5 bodu na hodnotu 97,4. Hodnocení současné celkové ekonomické situace se mírně zvýšilo. Hodnocení současné celkové poptávky se mírně snížilo, stejně tak očekávání pro období příštích tří měsíců. Očekávání zaměstnanosti jsou mírně nižší. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou téměř neměnná, pro období příštích šesti měsíců jsou vyšší. V meziročním srovnání je důvěra ve vybraných odvětvích služeb nižší.

Mezi spotřebiteli se důvěra v ekonomiku meziměsíčně mírně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 0,8 bodu na hodnotu 103,8. Z dubnového šetření mezi spotřebiteli vyplynulo, že se pro období příštích dvanácti měsíců zvýšily jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy spotřebitelů ze zhoršení jejich vlastní finanční situace se nezměnily. Obavy spotřebitelů ze zvýšení nezaměstnanosti se meziměsíčně téměř nezměnily. Obavy z růstu cen se zvýšily. Úmysl spořit se téměř nezměnil. Meziročně je důvěra spotřebitelů nižší.

Zdroj: ČSÚ

Graf 1.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (2008–2019)

Graf 1.2 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (1998–2019)

Graf 2.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách – bazické indexy (2006–2019)

Graf 2.2 Salda sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2006–2019)

Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání, sezónně očištěno

Graf 4 Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu

Graf 5 Bariéry růstu produkce v průmyslu

Graf 6 Bariéry růstu produkce ve stavebnictví

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina