aktuality

Doniesli les priamo do centra krajského mesta

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Prostredníctvom odštepného závodu Žilina zriadil š.p. LESY SR novú lesoučebňu (enviroučebňu) v centre Žiliny. Prestavbou nevyužitých priestorov v sídle závodu vytvorili miesto na vzdelávanie najmä lesných pedagógov. Nové znalosti tu nachádzajú odborníci na obhospodarovanie lesa prírode blízkemu spôsobu a premyslenému hospodárskemu využívaniu lesa, šíreniu environmentálnych vzťahov medzi laickou verejnosťou.

Funkčnosť enviroučebne otvorila riaditeľka OZ LESY SR Ing. Elena Kubičková formou environmentálneho seminára pre lesných pedagógov za prítomnosti lesníckych odborníkov z Poľska. Nasledovať budú 4 edukačné semináre, aby priblížili život v lese a propagovali formy prírode blízke obhospodarovanie lesa a ťažby dreva. Najbližší termín seminára bude v utorok 7. mája 2019 o 9:00. V rámci OZ Žilina pôsobí deväť lesných pedagógov a ich činnosť koordinuje Ing. Ladislav Bihari.

Pri budovaní lesoučebne v Žiline využili LESY SR spoluprácu s Nadleśnictwom Ujsoły v rámci programu Interreg V-A, Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Na zriadenie použili formou miniprojektu 31.039,84 € z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (85 %), 5 % zo štátneho rozpočtu 1.825,85 € a 10 % z vlastných nákladov 3.621,76 €. Cieľom novej učebne je výmena skúseností v oblastiach odborného ekologického lesníckeho vzdelávania. Lesníci dlhodobo vnímajú nedostatok vedomostí o lese a nízku mieru pochopenia práce lesníkov.

Foto: Koordinátor lesnej pedagogiky a projektový manažér OZ Žilina Ing. Ladislav Bihari v novej lesoučebni

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina