aktuality

Plakety J. A. Komenského pre drevárskych a lesníckych pedagógov

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Uznanie pedagógom, ktorí sa podieľajú na kvalite drevárskeho a lesníckeho odvetvia na Technickej univerzite Zvolen, udelil rektor Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. pri príležitosti Dňa učiteľov 2019 v podobe plakety J. A. Komenského.

Z Drevárskej fakulty TU:
• Mgr. Jarmila Schmidtová, PhD. za príkladný pedagogický prístup pri výučbe predmetov na Lesníckej fakulte, aj za vedenie kurzov z matematiky pre poslucháčov 1. ročníka, za vytvorenie moderných učebných textov a pomôcok s vysokou didaktickou kvalitou
Doc. Ing. Pavol Joščák, CSc. za dlhoročnú prípravu kvalifikovaných odborníkov v oblasti konštrukcie, typológie a technológie výroby nábytku a drevárskych výrobkov
Prof. Ing. Juraj Veselovský, CSc. stál pri vytvorení a formovaní zvýšenej kvality absolventov v oblasti dizajnu – tvorcov dizajnu nábytku a interiérov.

Lesnícka fakulta:
Prof. Ing. Ľubomír Scheer, CSc. za osobitný prínos v procese optimalizácie pedagogického procesu na Lesníckej fakulte a jej praktickej implementácii

Ku kvalite lesníckeho a drevárskeho vysokoškolského štúdia by mali prispieť dvaja novovymenovaní profesori, ktorí pôsobia na Technickej univerzite Zvolen:
Prof. Dr. forest. Ing. Jaroslav Šálka v odbore Ekosystémové služby lesov
Prof. Ing. Marek Fabrika, PhD. v odbore Hospodárska úprava lesov

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina