aktuality

Výsledky konjunkturálneho prieskumu v obchode v marci 2019

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Indikátor dôvery v obchode vzrástol v marci v porovnaní s februárom o 0,7 percentuálneho bodu (p.b.) na hodnotu 18 vplyvom pozitívneho hodnotenia očakávaných podnikateľských aktivít a stavu zásob.

Trend podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace hodnotilo 89 % respondentov priaznivo, resp. bez zmien. Po očistení údajov od vplyvu sezónnosti sa saldo (28) znížilo v porovnaní s februárom o 2 p.b. Napriek tomu pozitívne hodnotenia (vážené tržbami) prevládajú vo všetkých sektoroch predaja okrem opráv motorových vozidiel a maloobchodu s pohonnými hmotami, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 10, s 20 až 49 zamestnancami a vo všetkých regiónoch.

Úroveň zásob (1) sa medzimesačne znížila o 3 p. b. a 90 % respondentov ich hodnotí ako primerané sezóne.

Požiadavky na dodávateľov plánuje zvyšovať 41 % respondentov (o 12 % viac ako vo februárovom prieskume), znižovanie uviedlo 5 % respondentov (o 5 % menej) a stabilizovaný vývoj očakáva 54 % firiem (o 7 % menej). Výsledné saldo v tomto ukazovateli (27) sa po očistení od vplyvu sezónnosti zvýšilo o 5 p.b. Požiadavky na dodávateľov budú zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách a vo všetkých regiónoch.

Pri hodnotení očakávaných podnikateľských aktivít na najbližšie tri mesiace boli respondenti v porovnaní s minulým mesiacom optimistickejší, v dôsledku čoho sa marcové saldo (27) zvýšilo o 1 p.b. Pozitívne hodnotenia prevládajú vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách a podľa regiónov vo všetkých krajoch.

Vo vývoji zamestnanosti sa v porovnaní  s  februárom  predpokladá  nárast,  sezónne  očistené  saldo  sa  zvýšilo  o  6  p.b.  na  hodnotu  21.  Väčšina respondentov (63 %) o zmenách neuvažuje, 28 % očakáva zvyšovanie zamestnanosti a 9 % počíta so znižovaním počtu zamestnancov. Zamestnancov plánujú prijímať vo všetkých sektoroch predaja okrem predaja motorových vozidiel a vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 10 zamestnancami. Z územného hľadiska počítajú s prijímaním zamestnancov vo všetkých regiónoch okrem Nitrianskeho a Prešovského kraja.

Pri hodnotení očakávaného vývoja cien väčšina (71 %) oslovených predpokladá, že vývoj cien zostane nezmenený, čo je rovnaký stav ako v predchádzajúcom mesiaci. Rast cien očakáva 23 % respondentov (o 1 % viac ako vo februárovom prieskume) a pokles 6 % podnikov (o 1 % menej). Výsledné saldo (14) v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom ostalo nezmenené. Zvyšovanie cien predpokladajú respondenti vo všetkých sektoroch predaja, podľa veľkosti vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 10 zamestnancami a z územného hľadiska vo všetkých regiónoch.

Pri hodnotení očakávaných tržieb boli respondenti optimistickejší ako vo februári v dôsledku čoho sa saldo (28) zvýšilo o 4 p.b. Rast tržieb predpokladajú respondenti vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách a podľa regiónov vo všetkých krajoch.

Medzi faktory, ktoré obmedzujú rast obratu, zaradili respondenti predovšetkým konkurenciu (61 %), vysoké prevádzkové náklady (42 %), legislatívu (41 %) a nízky dopyt (34 %). Problémy so zvyšovaním obratu nemá 13 % respondentov, čo je o 1 p.b. menej ako vo februári.

Zdroj: ŠÚ SR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina