školy

Juniorskými tesařskými mistry ČR pro rok 2019 jsou žáci SOU stavebního Opava

Aparatea728x90-drevmag-12-2021-aparatea-banner.gif
Aparatea350x90-anim
Aparatea728x90-drevmag-12-2021-aparatea-banner.gif
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Na brněnském výstavišti proběhl ve dnech 27.–28. 2. 2019 při příležitosti Stavebního veletrhu Brno v pořadí XVII. ročník Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí v soutěžích odborných dovedností oborů vzdělání klempíř, pokrývač, tesař, kominík a čalouník, zařazených do Věstníku MŠMT ČR a do Přehlídky České ručičky pro rok 2019. Mistrovský titul v oboru TESAŘ zde po zisku maximálně možného počtu bodů získali žáci Středního odborného učiliště stavebního Opava Zdeněk Linart a Leoš Peter, svěřenci mistra odborného výcviku Tomáše Kušniera.

Mistrovství ČR v oborech 36-64-H/01 – TESAŘ a dále pokrývač a klempíř bylo již tradičně vyhlášeno Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů (CKPT) a proběhlo společně se soutěží v dalším stavebním oboru kominík a nábytkářském oboru čalouník. Konalo se pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Jihomoravského kraje a a. s. Veletrhy Brno a jeho uspořádaní se jako vždy úspěšně zhostila místní SŠ stavebních řemesel Brno-Bosonohy (SŠSŘ). Generálními partnery a sponzory soutěže v oboru TESAŘ byly společnosti PANAS a PERI, které kromě cen pro nejlepší trojici družstev zajistily také dřevo a všechny potřebné doplňky pro soutěž.

Letos bez juniorů ze zahraničí…

Brněnského finálového kola se zúčastnilo celkem 8 dvojčlenných družstev z odborných škol z České republiky. Čtyři z nich (SŠ řemeslná Jaroměř, SŠ gastronomie a služeb Trutnov, SOŠ Jarov, Praha 9, SŠ řemesel a designu Kladno) postoupily ze zemského kola pro oblast Čechy, proběhnuvšího 15.–17. 1. 2019 v Jaroměři. Druhá čtveřice družstev (SOU stavební Opava, SŠ stavebních řemesel Brno – Bosonohy, SPŠ stavební Valašské Meziříčí, SPŠ stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod) si účast vybojovala v moravském kole (23. 1. 2019) na půdě SŠ stavební a dřevozpracující Ostrava – Zábřeh. K nim se tentokrát nepřipojilo žádné zahraniční družstvo, a to ani ze sousedního Slovenska. Podle Ing. Romana Hypra ze spolupořádající SŠSŘ se tak stalo kvůli letos posunutému termínu brněnských veletrhů o cca 2 měsíce dříve než v předchozích letech, zatímco mezinárodní stavební veletrh CONECO v Bratislavě se souběžně konaným Mistrovstvím Slovenska střechařských řemesel žáků odborných škol, jehož vítězové automaticky získávali nominaci do finále soutěže v Brně, proběhly tradičně až počátkem jara (27.–30. 3. 2019). „Z tohoto důvodu jsme proto letos oproti zvyklostem povolali do finále kromě prvních tří družstev z obou oblastních kol i družstva na čtvrtých místech, aby startovní pole bylo širší,“ doplnil Ing. Roman Hypr.

…ale nově se dvěma soutěžními úkoly

Vlastní soutěž zahrnovala teoretickou část a cca 13 hodin trvající praktickou část, která však tentokrát kvůli výše zmíněnému posunutí termínu konání stavebních veletrhů neprobíhala jako v předchozích letech venku na volné ploše brněnského výstaviště, ale pod rotundou pavilónu „Z“. Tedy co nejblíže pavilónu „P“ (dějiště Stavebního veletrhu Brno a DSB) a sousednímu pavilónu „F“ se souběžně probíhajícím veletrhem MOBITEX, aby byla snadno dostupná návštěvníkům pendlujícím mezi oběma veletrhy a soutěž jako taková splnila svůj hlavní cíl – popularizovat stavební řemesla mezi širokou veřejností.

V praktické části žáky tentokrát čekaly dva soutěžní úkoly. Prvním úkolem byla montáž systémového bednění PERI DUO (lehké rámové bednění z technických polymerů s univerzálním použitím pro stěny, sloupy, stropy a základy), které žáci museli dle výkresové dokumentace sestavit coby šalování pro 30 cm silnou betonovou stěnu plotu o výšce 135 cm. A to za použití minimálního počtu bednicích dílců sestavy, kterou měli k dispozici, tak, aby konstrukce byla úplná, pevná a tudíž splňovala pravidla pro montáž dle pokynů v technickém návodu k montáži, který si zúčastněné školy mohly před soutěží stáhnout z webových stránek SŠSŘ. Při vlastní montáži, na kterou měli žáci vyčleněny zhruba 3 hodiny, měli povoleno používat pouze speciální montážní klíč, gumové kladivo a pilku na železo na řezání distančních trubiček.

Ve zbývajících cca 10 hodinách, které prověřily skutečnou řemeslnou zručnost všech soutěžících, měli žáci za úkol zhotovit podle zadaného výkresu model dřevěného domku pro děti se sedlovou střechou v měřítku 1:10. V první fázi je čekalo vyrýsování řezů domečku na připravenou desku a následně přerýsování jednotlivých prvků na materiál. Pak už zbývalo „jen“ vše vyřezat a nakonec s pomocí tesařských spojů (čepování, plátování, osedlání) a vrutů provést vlastní montáž nosné konstrukce domku včetně krovu. To vše pouze za použití klasického ručního nářadí s výjimkou povolené aku vrtačky s bity pro zašroubování vrutů sloužících jako jistící prvky.

V teoretické části pak soutěžící museli během 20 minut absolvovat písemný test s dvaceti otázkami z jednotného zadání závěrečných zkoušek pro daný obor.

Výkony žáků průběžně hodnotila odborná porota vedená cechmistrem CKPT Ivanem Dvořákem, jednatelem společnosti Dvořák – Střešní pláště s.r.o. z Pardubic. Na hodnocení se spolu s ním podíleli ještě Ing. Eva Hellerová z Pyšel (soudní znalec v oboru střech a střešních plášťů), Marek Jaša, technik společnosti PANAS a Ing. Martin Juren, manažer odbytu bednění společnosti PERI. Tato čtveřice se při hodnocení mimo vlastních prací spojených s konstrukcí domku (rýsování na připravenou desku, přerýsování na materiál, vyřezání prvků, dodržení rozměrů a celkový dojem výrobku) zaměřovala také na průběžný pořádek na pracovišti či dodržování zásad BOZP, za což mohla udělit max. 160 bodů. U montáže šalovacího bednění pak na přesnost vynesení konstrukce plotu, její rovinatost a správné rozmístění spojovacích prvků (spojek, zámků a rádlování) dle technického návodu (max. 40 bodů).

Titul letos směřoval do Opavy

Dalším úkolem poroty bylo vybrat mezi soutěžícími jedince, který ji svým zodpovědným přístupem, talentem a dovednostmi přesvědčil o kvalitách budoucího řemeslníka svého oboru, a který byl při slavnostním vyhlášení výsledků (v pátek 1. 3. 2019) nominován na nejvyšší ocenění žáka v ČR – zlatou plaketu „Českých ručiček“, udělovanou v rámci stejnojmenného projektu zaměřeného na popularizaci učňovského školství. Všechny předpoklady pro tuto nominaci splnil Zdeněk Linart ze SOU stavebního Opava. Společně se spolužákem Leošem Peterem se stali absolutními vítězi XVII. ročníku Mistrovství ČR v kategorii Tesař s celkovým počtem 200 dosažených bodů a s jedenáctibodovým náskokem před držiteli stříbrných medailí. Ty si za 189 získaných bodů odvezli stejně jako loni v celkovém pořadí druzí Patrik Koleček a Jakub Románek ze SPŠ stavební Valašské Meziříčí. Třetí příčku a bronzové medaile vybojovali (s celkovým počtem 181 bodů) Jakub Kačerek a Vojtěch Vilkner ze SOŠ Jarov – Praha 9. Tato trojice družstev za svůj předvedený výkon kromě zmíněných medailí obdržela ještě hodnotné věcné ceny v podobě elektrického ručního nářadí od hlavního sponzora soutěže společnosti PANAS.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: archiv autora

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina