aktuality

Od limitovanej ťažby až po jej úplný zákaz v bratislavských lesoch

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Technická univerzita Zvolen vypracovala vedeckú štúdiu pre zlepšenie rekreačnej funkcie v prímestských bratislavských lesoch. Musí sa to realizovať znížením ťažby dreva. Bratislava však musí nájsť finančné krytie ekonomických dosahov pri obmedzení hospodárenia š.p. LESY SR v lesnom celku. Plánovaná ťažba nebola príliš vysoká a neobmedzovala pohyb návštevníkov.

Analýzu predstavili a posudzovali za prítomnosti podpredsedníčky vlády a ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ing. Gabriely Matečnej a generálneho riaditeľa š.p. LESY SR Ing. Mariana Staníka. Výsledkom môže byť zjemnené hospodárenie o obmedzení predpísanej ťažby o 66 % alebo pri obmedzení ťažby o 33 % predpísaného objemu. Nové hospodárenie má zintenzívniť rekreačnú funkciu lesov v Bratislave a okolí. Finančné kompenzácie za straty musí zabezpečiť Bratislava a jej mestské časti. Ministerka zvýraznila, že samosprávy si musia uvedomiť, koľko sú ochotné zaplatiť za rekreáciu a za obmedzenie ostatných funkcií lesa.

Výsledkom štúdie sú rozličné hospodárske stratégie na území lesného celku š.p. LESY SR v Bratislave. Po kvantitatívnom prieskume možností územia navrhuje analýza finálny výsledok s piatimi možnosťami riešenia. Návrh rôznych hospodárskych stratégií v štúdii analyzoval kolektív pod vedením doc. Ing. Roberta Sedmáka, PhD. a pod dohľadom rektora Technickej univerzity Zvolen prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD.

Univerzita riešila zložitú úlohu. Objektívne a komplexne vypracovala štúdiu s prvkami ekonomickej citlivosti. Ponúka alternatívy pre vyvážené využívanie ekosystémových služieb lesov. Je to spôsob ako postupovať v dnešnej modernej dobe. Obsah a ciele štúdie zodpovedajú medzinárodným kritériám. Jedná sa o overenie dopadov bežného hospodárenia podľa platného Programu starostlivosti o les (PSL), overenie dopadov manažmentu zameraného na posilňovanie rekreačnej funkcie lesa a pasívneho manažmentu (bez zásahového režimu).

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina