aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – duben 2019

aparatea_728x90-banner-10-drevmag
Aparatea10-350x90-anim
aparatea_728x90-banner-10-drevmag
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 4. 2019) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 3/2019

• ČSN EN ISO 16092-1 (21 0705) • Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Lisy – Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky
• ČSN EN ISO 16092-3 (21 0705) • Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Lisy – Část 3: Bezpečnostní požadavky pro hydraulické lisy
• ČSN ISO 3002-1:1993 (22 0011) • Rezné nástroje – Základné veličiny pri rezaní a brúsení – Časť 1: Geometria aktívnej časti rezných nástrojov – Základné termíny, súradnicové sústavy, nástroje a pracovné úhly, lamače triesky (změna Amd. 1)
• ČSN 26 9114:1992 (26 9114) • Nevratné prosté palety – Technické požadavky a zkoušení (změna Z3)
• ČSN EN 16719 (27 4209) • Přepravní plošiny
• ČSN EN ISO 12215-3 (32 1160) • Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry – Část 3: Materiály: ocel, hliníkové slitiny, dřevo a jiné materiály
• ČSN EN ISO 12215-4 (32 1160) • Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry – Část 4: Dílna a výroba
• ČSN EN ISO 12215-5 (32 1160) • Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry – Část 5: Výpočtové tlaky pro jednotrupá plavidla, výpočtová napětí, stanovení rozměrů
• ČSN EN ISO 11812 (32 1250) • Malá plavidla – Vodotěsné kokpity a kokpity s rychlým odvodněním
• ČSN EN IEC 60900 ed. 4 (35 9704) • Práce pod napětím – Ruční nářadí používané do AC 1 000 V a DC 1 500 V
• ČSN EN 60900 ed. 3:2013 (35 9704) • Práce pod napětím – Ruční nářadí používané do AC 1 000 V a DC 1 500 V (změna Z1)
• ČSN 36 0340-1 IEC 61-1:1990 (36 0340) • Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 1: Patice pro zdroje světla (změna Z49)
• ČSN 36 0340-2 IEC 61-2:1992 (36 0340) • Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 2: Objímky (změna Z46)
• ČSN 36 0340-3 IEC 61-3:1990 (36 0340) • Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 3: Kalibry (změna Z47)
• ČSN P CEN/TS 17165 (36 0470) • Světlo a osvětlení – Postup při návrhu osvětlovací soustavy
• ČSN EN 60705 ed. 2:2015 (36 1060) • Mikrovlnné trouby pro domácnost – Metody měření funkce (změna A2)
• ČSN EN 14298 (49 1110) • Řezivo – Stanovení kvality sušení
• ČSN EN 13227 (49 2133) • Dřevěné podlahoviny – Lamparkety z rostlého dřeva
• ČSN EN ISO 19085-4 (49 6070) • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 4: Svislé kotoučové pily na řezání formátů
• ČSN EN ISO 19085-6 (49 6070) • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 6: Jednovřetenové svislé stolní frézky („vrcholové“)
• ČSN EN ISO 19085-8 (49 6070) • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 8: Pásové brusky pro broušení a kalibraci rovných obrobků
• ČSN EN 1870-6 (49 6130) • Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – Část 6: Kotoučové pily na palivové dřevo
• ČSN EN 16770 (49 6134) • Bezpečnost dřevoobráběcích strojů – Odsávací systémy třísek a prachu pro vnitřní instalaci – Bezpečnostní požadavky
• ČSN EN 1453-1:2017 (64 3191) • Plastové potrubní odpadní systémy se strukturovanou stěnou (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 1: Požadavky na trubky a systém (oprava 1)
• ČSN EN ISO 15874-2:2013 (64 6415) • Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polypropylen (PP) – Část 2: Trubky (změna A1)
• ČSN EN ISO 15874-3:2013 (64 6415) • Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polypropylen (PP) – Část 3: Tvarovky (změna A1)
• ČSN EN ISO 15874-5:2013 (64 6415) • Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polypropylen (PP) – Část 5: Vhodnost použití systému (změna A1)
• ČSN EN ISO 2812-5 (67 3099) • Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti kapalinám – Část 5: Metoda s použitím teplotního gradientu
• ČSN EN 1096-4 (70 1030) • Sklo ve stavebnictví – Sklo s povlakem – Část 4: Výrobková norma
• ČSN EN 16907-1 (72 1017) • Zemní práce – Část 1: Zásady a obecná pravidla
• ČSN EN 16907-2 (72 1017) • Zemní práce – Část 2: Klasifikace materiálů
• ČSN EN 16907-3 (72 1017) • Zemní práce – Část 3: Stavební postupy
• ČSN EN 16907-4 (72 1017) • Zemní práce – Část 4: Úprava zemin vápnem a/nebo hydraulickými pojivy
• ČSN EN 16907-5 (72 1017) • Zemní práce – Část 5: Kontrola kvality
• ČSN EN 16907-6 (72 1017) • Zemní práce – Část 6: Rekultivace terénu materiálem těženým z vody
• ČSN EN 13497 (72 7106) • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení odolnosti vnějšího tepelněizolačního kompozitního systému (ETICS) proti rázu
• ČSN EN 1364-2 (73 0853) • Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 2: Podhledy
• ČSN EN 15254-5 (73 0855) • Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny – Část 5: Konstrukce z kovových sendvičových panelů
• ČSN EN 15254-7 (73 0855) • Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Podhledy – Část 7: Konstrukce z kovových sendvičových panelů
• ČSN EN 17101 (73 2905) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Metody identifikace a zkušební metody pro jednosložkové polyuretanové lepicí pěny pro vnější tepelněizolační systémy (ETICS)
• ČSN EN ISO 11640 (79 3853) • Usně – Zkoušení stálobarevnosti – Stálobarevnost při stírání
• ČSN EN ISO 18135 (83 8211) • Tuhá biopaliva – Vzorkování
• ČSN EN ISO 18125 (83 8214) • Tuhá biopaliva – Stanovení spalného tepla a výhřevnosti
• ČSN EN 1116 (91 0115) • Nábytek – Kuchyňský nábytek – Koordinované rozměry kuchyňského nábytku a vybavení
• ČSN EN ISO 10582 (91 7801) • Pružné podlahové krytiny – Heterogenní polyvinylchloridové podlahové krytiny – Specifikace
• ČSN EN ISO 23999 (91 7822) • Pružné podlahové krytiny – Zjišťování rozměrové stálosti a zvlnění po zahřátí

Technické normy zrušené k 1. 4. 2019

• ČSN 33 2000-7-712 (33 2000) • Elektrické instalace budov – Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Solární fotovoltaické (VP) napájecí systémy (platila od: březen 2006)
• ČSN EN 54-12 (34 2710) • Elektrická požární signalizace – Část 12: Hlásiče kouře – Hlásiče lineární využívající optického světelného paprsku (platila od: červenec 2003)
• ČSN EN 50310 ed. 3 (36 9072) • Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízením informační technologie (platila od: srpen 2011)
• ČSN EN14496 (72 2492) • Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolované kompozitní panely a sádrokartonové desky – Definice, požadavky a zkušební metody (platila od: březen 2006)
• ČSN EN 13915 (72 3613) • Prefabrikované sádrokartonové panely s pórovitým kartónovým jádrem – Definice, požadavky a zkušební metody (platila od: duben 2008)
• ČSN EN 14209 (72 3613) • Předtvarované sádrokartonové lišty – Definice, požadavky a zkušební metody (platila od: březen 2006)
• ČSN EN 14353+A1 (72 3618) • Kovové lišty a ozdobné profily pro použití se sádrokartonovými deskami – Definice, požadavky a zkušební metody (platila od: červenec 2010)
• ČSN EN 672 (91 7860) • Pružné podlahové krytiny – Zjišťování zdánlivé hustoty aglomerovaného korku (platila od: duben 1998)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina