aktuality

Zamestnávatelia môžu prihlásiť záujem vzdelávať žiakov SOŠ

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyzýva zamestnávateľov, že môžu do 31. marca 2019 podávať žiadosti o vstup do schémy pomoci na podporu duálneho vzdelávania. Vykonávateľom riadenia podpory je Štátny inštitút duálneho vzdelávania aby sumarizoval žiadosti o poskytnutie príspevku na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania.

Účelom Schémy štátnej pomoci je stimulácia širšieho zapojenia zamestnávateľov, predovšetkým malých a stredných podnikov, vrátane živnostníkov. Týka sa všetkých krajov, vrátane Bratislavského. Novú situáciu umožňuje novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave č. 61/2015 Z. z. Po prvý raz mohli do systému duálneho vzdelávania vstúpiť zamestnávatelia aj počas „rozbehnutého“ školského roku, až do 31. januára 2019. Doteraz sa uzatváral počet žiakov vždy k 15. septembru príslušného roku. Nárast prvákov sa zvýšil počas 1. školského polroku 2018/19 o 106 žiakov a na Slovensku je zapojených 1721 žiakov v 1. ročníku SOŠ, ktorí študujú formou duálneho vzdelávania.

Pre odvetvie drevárskej a nábytkárskej výroby aplikujú duálne vzdelávanie SOŠ drevárske Topoľčany, Zvolen a Spišská Nová Ves. Záujem zostal nezmenený, nakoľko boli smerné čísla záujmu zamestnávateľov, škôl a rodičov žiakov naplnené už 1. septembra 2018. V duálnom vzdelávaní je pre tri uvedené školy aktuálne zapojených 11 zamestnávateľov. Praktické vzdelávanie u nich absolvuje 26 prvákov.

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina