aktuality

AMSP představila Živnostenský balíček

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR eskalovala velkou diskusi spojenou s přípravou opatření pro malé podnikatele. V současné době probíhají intenzivní jednání jak s Ministerstvem průmyslu a obchodu, tak s Ministerstvem financí a rovněž se zástupci Hospodářské komory ČR. AMSP připravuje revoluční změny směřující ke snížení administrativy. O co konkrétně se jedná?

Vše na jednom místě

Podnikatel má 1500 informačních povinností, jejich seznam musí složitě dohledávat na desítkách institucí a serverů.
Nový návrh:
Jednoduchý rozcestník všech povinností podnikatele, umístění informačních povinností a zákonů na server ministerstva průmyslu a obchodu BusinessInfo.cz a jeho propojení s Právním elektronickým systémem (PES) Hospodářské komory ČR.

5 kontrol a dost
Na maloobchodní provozovnu může dnes přijít až 30 kontrol ročně.
Nový návrh:
Bude-li chtít nově úředník přijít na kontrolu, pak se musí zaregistrovat na speciálním webu, přičemž může přijít max. 5 kontrol ročně. Min. doba od poslední kontroly budou dva měsíce, každá kontrola se zapíše dva měsíce dopředu.

Změny jen ve dvou dnech
Ročně musí podnikatel počítat s tím, že nastane 50–100 legislativních změn, v předem neznámých termínech, podnikatel tak musí sledovat téměř denně všechny změny.
Nový návrh:
Většina změn pro podnikatele bude zaváděna ve dvou dnech v roce, živnostník tak bude vědět, že jej v průběhu roku nemůže nic překvapit a k 1/1 a k 1/7 dostane od zástupců podnikatelů všechny změny.

Konec duplicit
Je zcela běžné, že jeden údaj je zasílán na řadu úřadů opakovaně.
Nový návrh:
Stejné formuláře nebo údaje odevzdá živnostník jen jednou, stát je bude sdílet, k čemuž využije nástroje připravované v projektu Digitální Česko.

Jeden paušální odvod
OSVČ platí zvlášť zálohy na sociální a zdravotní pojištění, na konci roku vše dopočítává, dodaňuje a navíc platí daň z příjmu.
Nový návrh:
OSVČ s příjmy do jednoho milionu korun si bude moci dobrovolně zvolit možnost vše vyřídit jednou platbou – zahrnující zálohy na pojištění a minimální daň z příjmu (500 Kč měsíčně), čímž odpadnou kontroly těchto odvodů, sníží se administrativa a eliminuje se riziko chyby.

Další návrhy:

Pro rodinné firmy, živnosti a farmy
Přijetí vládního Usnesení o definici rodinného podnikání, čímž bude možné zavést jednodušší zaměstnávání rodinných příslušníků, finanční nástroje, odpočty apod.

Pro řemeslníky
Dokončení procesu zavádění mistrovské zkoušky, což přinese větší prestiž řemeslníků, zkvalitní služby, ochrání spotřebitele.

Pro firmy, co začínají stavět
Do rekodifikace stavebního práva zavést jednodušší režim vyřizování žádostí spojené se stavebním povolením – jeden úředník vyřídí razítka dotčených orgánů na příslušném úřadě.

Pro živnostníky, kteří si berou úvěr
Zavést u ČMZRB speciální záruky pro fyzické osoby na bázi OSVČ, čímž se umožní jejich snadnější financování od komerčních bank.

Pro majitele a statutární zástupce právnických osob
Zrušení povinnosti zveřejňování adresy trvalého bydliště v obchodním rejstříku, pakliže není domácí adresa rovněž adresou provozovny.

Zdroj: AMSP ČR

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina