aktuality

Teoretické poznatky doplnia prípadové štúdie z praxe

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Aktuálne trendy v trieskovom obrábaní dreva a aglomerovaných materiálov priblíži odborný seminár. Jeho zameranie pripravili pedagógovia a výskumní pracovníci Katedry obrábania dreva Drevárskej fakulty TU vo Zvolene. Pod záštitou dekana DF prof. Ing. Ján Sedliačika, PhD. sa uskutoční v stredu 20. marca 2019 vo Zvolene.

Vysokoškolskí študenti z odvetvia spracovania dreva a aj účastníci z výrobných drevárskych a strojárskych podnikov sa oboznámia s vplyvom vlastností obrobku, parametrov nástrojov a súčinností ich vzájomného vzťahu na proces rezania. Prípadové štúdie z praxe priblížia vŕtanie aglomerovaných materiálov. Ďalšou prednáškou budú súčasné trendy vo výrobe aplikácii spekaných karbidov. Zaoberať sa budú aj životnosťou nástrojov, vplyv a dopady počas ich využívania v praxi. Pre progresívne obrábanie drevných aglomerovaných materiálov priblížia parametre diamantových nástrojov. Všetky tieto témy odznejú dopoludnia (9:00 – 11:30).

Popoludňajší odborný program (12:30 – 15:00) bude zameraný na možnosti zvýšenia odvodu triesok v procese obrábania. Ďalšia prípadová štúdia oboznámi s výpočtom rezných síl pri frézovaní. Najnovšie poznatky priblíži technologická stratégia v 3D obrábaní dreva a drevných aglomerovaných materiálov. Zámery seminárov v 2-ročnej periodicite sformuloval vedúci Katedry obrábania dreva prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD. Odborným gestorom seminára je doc. Ing. Richard Kminiak, PhD.

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina