aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

aparatea_728x90-banner-10-drevmag
Aparatea10-350x90-anim
aparatea_728x90-banner-10-drevmag
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 8. března 2019 ve Věstníku ÚNMZ č. 3/2019 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu na období I. pololetí 2019.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN, případně revizí stávající ČSN nebo vytvořením nové ČSN. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají některých uživatelů nátěrových hmot, firem zaměřených na stavebnictví, výrobců ručního elektrického nářadí, zpracování dřeva, čalouníků a výrobců nábytku. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 5.4.2019) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese normalizace@agentura-cas.cz.

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 03, 06, 35, 49, 64, 67, 80 a 91 vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD):
• ČSN č.ú. 03 0001 • Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí (PMD: EN ISO 12944-2:2017 + ISO 12944-2:2017)
• ČSN č.ú. 06 0001 • Energetická náročnost budov – Tepelné soustavy a soustavy teplé vody v budovách – Část 4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15378-3, Modul M3-10, M8-10 (PMD: CEN/TR 15378-4:2017)
• ČSN č.ú. 35 0001 • Spínače pro spotřebiče – Část 2-5: Zvláštní požadavky pro voliče (PMD: FprEN IEC 61058-2-5:2018 (LVD3) + IEC 61058-2-5:2018)
• ČSN č.ú. 35 0006 • Spínače pro spotřebiče – Část 2-6: Zvláštní požadavky pro spínače používané v elektromechanickém ručním nářadí a zahradní technice (PMD: FprEN IEC 61058-2-6:2018 + IEC 61058-2-6:2018)
• ČSN č.ú. 49 0001 • Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Dynamika vlhkosti dřeva a výrobků na bázi dřeva (PMD: CEN/TS 16818:2018)
• ČSN č.ú. 64 0001 • Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi – Část 1: Obecně (PMD: FprEN ISO 11299-1 + ISO 11299-1:2018)
• ČSN č.ú. 64 0002 • Plastové potrubní systémy pro  renovace rozvodů plynu uložených v zemi – Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími  trubkami (PMD: FprEN ISO 11299-3 + ISO 11299-3:2018)
• ČSN č.ú. 67 0001 • Nátěrové hmoty – Stanovení propustnosti pro vodní páru – Misková metoda (PMD: EN ISO 7783:2018 + ISO 7783:2018)
• ČSN č.ú. 80 0001 • Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Fyzikální a mechanické zkoušky – Stanovení odolnosti v ohybu flexometrickou metodou (PMD: FprEN ISO 32100 + ISO 32100:2018)
• ČSN č.ú. 91 0001 • Kancelářský nábytek – Kancelářské židle pracovní – Část 2: Bezpečnostní požadavky (PMD: EN 1335-2:2018)
• ČSN č.ú. 91 0002 • Nábytek bytový – Sedací nábytek – Hodnocení stability (PMD: EN 1022:2018)

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
• úkoly v třídách 03 a 67
: SVÚOM, s.r.o., U Měšťanského pivovaru 934/4, 170 00 Praha 7 – Holešovice
• úkoly v třídách 06, 49, 91 a č.ú. 35 0006: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
• č.ú. 35 0001: Ing. Petr Voda, Rataje 212, 539 01 Hlinsko v Čechách
• úkoly ve třídě 64: Institut pro testování a certifikaci, a.s.,tř. Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín – Louky
• č.ú. 80 0001: Textilní zkušební ústav, s.p., Václavská 6, 658 41 Brno

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina