aktuality

Vzdelávanie mladých vedcov pri zdokonaľovaní technológií spracovania dreva

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Zmluvu o partnerstve pri výchove doktorandov v rámci vedeckého útvaru Európskej komisie podpísali medzi spoločným centrom EÚ (JRC EC) a Technickou univerzitou Zvolen. Zvolenskí študenti sa tak zapoja do výkumu podpory tvorby politík EÚ prostredníctvom nezávislého vedeckého poradenstva založeného na vedeckých dôkazoch. Táto európska inštitúcia zamestnáva vyše 3600 vedcov z krajín EÚ a kandidátskych krajín. Na spoluprácu s TU Zvolen si vybrali spomedzi 135 univerzít, ktoré o činnosť prejavili záujem.

Cieľom spolupráce je vzdelávanie mladých vedcov z Lesníckej fakulty (8 programov) a Drevárskej fakulty (5 programov). Zapoja sa do výskumu na zdokonaľovaní technológií spracovania dreva pre inovatívne a trvalo udržateľné využívanie dreva ako dôležitej súčasti bioekonomiky založenej na lesníctve.

Spoločné výskumné centrum JRC EC má oficiálny názov „Joint Research Centre of the European Commission“ a je jednou z najvýznamnejších výskumných inštitúcií v Európe. Má sídlo v Bruseli a vedecké aktivity má rozmiestnené na šiestich miestach v piatich európskych krajinách – Geel (Belgicko), Ispra (Taliansko), Petten (Holandsko), Karlsruhe (Nemecko) a Seville (Španielsko). Jej generálny riaditeľ prof. RNDr. Vladimír Šucha, DrSc. podpísal novú zmluvu o spolupráci a partnerstve s rektorom TU Zvolen dr. h. c. prof. Ing. Rudolfom Kropilom, PhD. Na spoluprácu boli zo Slovenska vybrané iba dve univerzity.

Po podpise zmluvy mal prof. Vladimír Šucha prednášku spojenú s diskusiou na tému „Úloha vedy a vzdelávania v európskom priestore“. Chce čeliť nebezpečenstvu z ľahko šíriteľných neprávd prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina