aktuality

Elektronická forma učebnice pre drevárske vysokoškolské štúdium

Ilustračné foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Rozsiahla nová vysokoškolská učebnica pre študentov Drevárskej fakulty Technickej univerzity Zvolen je na CD nosiči. Modernú učebnú pomôcku „Protipožiarna ochrana a bezpečnosť“ zostavila prof. RNDr. Danica Kačíková, PhD. prehľadným heslovitým spôsobom.

Spoluautori z Drevárskej fakulty TU Zvolen doc. Ing. Andrea Majlingová, PhD., Mgr. Ing. Ivan Chromek, PhD., Ing. Iveta Mitterová, PhD. Ing. Eva Mračková, PhD., Ing. Emília Orémusová, PhD., Ing. Ľudmila Tereňová, PhD. Ing. Veronika Veľková, PhD. a Ing. Martin Zachar, PhD. spracovali nosné témy z oblastí:

• Úvod do požiarneho inžinierstva
• Teória horenia a dynamiky požiaru
• Chémia horenia a hasenia
• Protipožiarna bezpečnosť stavieb
• Stavebné materiály v protipožiarnej ochrane
• Skúšobníctvo v protipožiarnej ochrane a bezpečnosti
• Hodnotenie horľavých látok
• Záchranárska technika a technológia
• Zisťovanie príčin požiaru

Jej inovatívnym prínosom je, že tvorí aktívny elektronický dokument, čo umožňuje preklikávanie medzi podkapitolami každého predmetu, aj medzi predmetmi, sebahodnotiacimi otázkami a odpoveďami, tiež relevantnými internetovými stránkami s aktuálnymi legislatívnymi dokumentmi. Výborným pomocníkom je dvojjazyčný terminologický slovník základných pojmov, aj súhrnom kľúčových slov, použiteľných v ďalšom doplnkovom štúdiu odporúčanej cudzojazyčnej literatúry pre študentov v študijnom odbore Záchranné služby.

Ohodnotili ju ako výnimočná publikácia pre Drevársku fakultu. Je výsledkom dlhoročného úsilia špičkových pedagógov pri výučbe odborných predmetov modernou formou.

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina